Odredbe o zaštiti podataka Službe za kupce

Sukladno čl.13. Opće uredbe o zaštiti podataka, u nastavku Vas obavještavamo o obradi Vaših osobnih podataka u okviru obrade Vašeg upita od strane Lidl Službe za kupce.

Voditelj obrade podataka u smislu čl. 4. točke 7. Opće uredbe o zaštiti podataka je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., sa sjedištem u 10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53. Možete nas kontaktirati telefonskim putem pozivom na broj 0800 200 220 ili slanjem maila na e-mail adresu kupac@lidl.hr

S osobnim podacima koje navodite prilikom ispunjavanja kontakt obrasca, telefonskim putem, putem e-maila ili preko društvenih mreža, postupamo povjerljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u svrhu rješavanja Vašeg upita. Pravna osnova za obradu Vaših podataka je čl. 6. st.1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš opravdani interes za obradu Vaših podataka proizlazi iz interesa za rješavanje Vašeg upita kako bismo na taj način očuvali i poboljšali Vaše zadovoljstvo kao našeg kupca. U slučaju prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, pravna osnova je čl. 6. st.1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prosljeđivanje podataka trećima izvan Lidla je načelno isključeno. Iznimno se podaci obrađuju od izabranih pružatelja usluga, koje smo pažljivo odabrali i koji postupaju prema našem nalogu. Navedeni pružatelji usluge ugovorno se obvezuju sukladno čl. 28 Opće uredbe o zaštiti podataka.

Nadalje, u nekim slučajevima možda će biti potrebno da Vaše upite radi obrade proslijedimo ugovornim partnerima (npr. dobavljačima u slučaju upita koji su specifični za neke proizvode). U takvim slučajevima se upit prije toga anonimizira na način da treći ne mogu identificirati određenu osobu. Ako će u pojedinačnom slučaju trećim osobama biti potrebno proslijediti i Vaše osobne podatke, o tome ćemo Vas prethodno obavijestiti i pribaviti Vašu privolu.

Svi osobni podaci koje ste nam dostavili u Vašem upitu (sugestije, pohvale ili  kritike) brišu se najkasnije u roku od 90 dana nakon što smo Vam poslali zadnji odgovor, odnosno anonimiziraju se na siguran način. Rok brisanja je određen na način da smo uzeli u obzir okolnost, da se u pojedinim slučajevima događa, da nas Vi kao naš kupac nakon našeg odgovora ponovno kontaktirate u vezi istog predmeta te se u takvom slučaju moramo pozvati na prijašnju korespondenciju. Iskustvo je pokazalo da u pravilu nakon 90 dana više ne zaprimamo upite koji se odnose na odgovore prethodno poslane s naše strane. U pojedinim slučajevima, može se dogoditi da zbog zakonskih razloga ( npr. kod  osiguranih slučajeva, u slučaju prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača) Vaše osobne podatke duže pohranjujemo. U takvim slučajevima Vaše podatke ne pohranjujemo duže nego što je zakonski propisano.

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka kao ispitanik obrade podataka imate sljedeća opća prava:

  • Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo dobiti besplatne informacije o Vašim osobnim podacima koji se obrađuju od strane Lidla.
  • Dodatno u slučaju postojanja zakonskih pretpostavki imate pravo na ispravak Vaših osobnih podataka (čl. 16 Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na brisanje Vaših osobnih podataka (čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka) i pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka).
  • U slučaju da se obrada podataka temelji na pravnoj osnovi iz čl. 6. st. 1. točke e ili f) Opće uredbe o zaštiti podataka, prema čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka, imate pravo na prigovor. Ako uputite prigovor u vezi obrade podataka Vaši osobni podaci neće se više obrađivati, osim ako Lidl može dokazati da za obradu postoje uvjerljivi legitimni razlozi koji nadilaze Vaše interese.
  • Ako ste osobne podatke sami stavili na raspolaganje, imate pravo na prenosivost podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Ako se obrada podataka temelji na privoli prema čl. 6. st. 1. točki a) ili čl. 9. st. 2. točki a) Opće uredbe o zaštiti podataka, možete privolu u svakom trenutku povući s budućim učinkom, bez da povlačenje privole ima utjecaja na zakonitost obrade podataka prije povlačenja.

U gore navedenim slučajevima, kod otvorenih pitanja ili u slučaju prigovora, možete se pisanim putem ili putem e-maila obratiti službeniku za zaštitu podataka.

Osim toga, imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci našeg službenika za zaštitu podataka su sljedeći:

LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica

zastita_podataka@lidl.hr