Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.

*ne odnosi se na tekstilne proizvode

Kako bismo obradili vašu reklamaciju molimo da ispunite kontakt obrazac dostupan na našem Portalu za kupce.


Prilikom ispunjavanja kontakt obrasca obavezno odaberite opciju Proizvod – Reklamacije defektnih neprehrambenih proizvoda i unesite sve potrebne podatke.

Napominjemo kako je za obradu reklamacije proizvoda u jamstvenom roku obavezno navesti broj računa i datum kupnje. Ako ste prilikom kupovine uređaja koristili Lidl Plus aplikaciju račun možete pronaći u vašoj aplikaciji pod „Digitalni računi“.

Vrijeme obrade reklamacije može varirati, ovisno o vrsti oštećenja ili odgovornom servis partneru. Molimo uzmite u obzir da obrada reklamacije od strane nadležnog servis partnera traje min. 30 dana.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Vezano za reklamaciju neispravnih neprehrambenih proizvoda možete se obratiti nadležnom servis partneru na kontakt koji je naveden u uputama za uporabu. Upute za uporabu možete pronaći putem tražilice na način da upišete naziv ili marku proizvoda, IAN broj (šifru proizvoda) ili EAN broj (bar kod) proizvoda.


Neispravan proizvod uz predočenje računa također možete reklamirati u najbližoj Lidl trgovini. Ako se odlučite za predaju proizvoda na servis u nekoj od naših trgovina, obavezno sačuvajte reklamacijski obrazac koji ćete dobiti u trgovini prilikom predaje proizvoda.

Upute za uporabu proizvoda Lidlovih robnih marki možete pronaći putem ponuđene tražilice na način da upišete naziv ili marku proizvoda, IAN broj (šifru proizvoda) ili EAN broj (bar kod) proizvoda.

Promijenili ste mišljenje? Nema problema!


Rado ćemo Vam vratiti novac ako:

  • imate račun za kupljeni proizvod
  • nije prošlo više od 30 dana od kupnje proizvoda
  • proizvod je ispravan.


Jamstvo proizvođača, kao i druga prava iz zakona u vezi neispravnih proizvoda, vrijede neovisno o ovome. Prije povrata ili zamjene proizvoda obratite se našem osoblju na blagajni.

Stupite u kontakt s našom Službom za kupce.