Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.
Banner

Opći uvjeti poslovanja za Lidl poklon karticu

Ovim se Općim uvjetima poslovanja (dalje: ''Opći uvjeti'') uređuju uvjeti kupnje i korištenja Lidl poklon kartice (dalje: ''Kartica'').


Izdavatelj Kartice je društvo Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica, OIB: 66089976432 (dalje: ''Lidl'').


Za potrebe teksta ovih Općih uvjeta, ''Vlasnikom Kartice'' smatra se osoba koja je u posjedu Kartice, bez obzira na koji od zakonom dopuštenih načina stjecanja je ta osoba stekla Karticu (primjerice kupnjom, darovanjem, zamjenom, nasljeđivanjem i dr.). Preprodaja i bilo koji drugi način naplatnog prijenosa kartice je zabranjena.


Kupnjom i/ili korištenjem Kartice Vlasnik Kartice s Lidlom sklapa Ugovor o korištenju kartice na donositelja te izjavljuje svoju suglasnost s primjenom ovih Općih uvjeta. Lidl zadržava pravo izmjene Općih uvjeta. U svakom slučaju, važeća verzija Općih uvjeta u svakom je trenutku dostupna u svim poslovnicama Lidla te na internetskoj stranici www.lidl.hr/kartice.

Kartica se može koristiti za kupnju robe u svim trgovinama Lidl u Republici Hrvatskoj (dalje: ''Prodajna mjesta''). Lidl ne jamči da će u svakom trenutku i na svakom Prodajnom mjestu biti moguće korištenje Kartice (primjerice, moguće su poteškoće tehničke prirode).


Saldo na Kartici nije elektronički novac te se ne može u cijelosti ili djelomično unovčiti (primjerice, isplatom salda u gotovini ili na bankovni račun Vlasnika Kartice i slično).


Stanje salda na Kartici ne može se nadopuniti (primjerice uplatom).


Kupnja se obavlja na način da se sa Kartice umanjuje iznos u vrijednosti robe kupljene na Prodajnim mjestima, sve dok saldo na Kartici ne dosegne 0,00€. Kupnja (tj. potrošnja salda) može se izvršiti u jednoj ili više transakcija. Ukoliko saldo na Kartici nije dovoljan za podmirenje željenog iznosa, saldo će se smanjiti do iznosa 0,00€, a ostatak iznosa računa će biti plaćen na drugi prihvatljivi način (gotovinom, bankovnom karticom).


Stanja salda Kartice može se provjeriti na Prodajnom mjestu, telefonom na broj 0800-200220, e-mailom kupac@lidl.hr ili na www.lidl.hr/kartice.

Za kupnju uz korištenje Kartice i provjere salda na Kartici ne naplaćuju se nikakve naknade.

Nije moguć povrat ispravne Kartice (kao, primjerice, povrat tekstilne robe).

Karticu je moguće iskoristiti u roku od 3 godine od dana kupnje Kartice u Lidlu.

Vlasnik Kartice dužan je Karticu čuvati na sigurnom i štititi je od pristupa neovlaštenih trećih osoba. Lidl ne preuzima obvezu naknade štete u slučaju gubitka, krađe ili zloporabe kartice.


U slučaju sumnje u ispravnost Kartice, o istome je potrebno bez odgode obavijestiti Lidl, i to na Prodajnom mjestu ili telefonom na broj 0800-200220 ili e-mailom kupac@lidl.hr ili na www.lidl.hr/kartice.


Lidl je ovlašten odbiti korištenje Kartice (dalje: ''blokiranje Kartice'') u slučaju sumnje na bilo kakvu prijevaru ili zlouporabu ili iz bilo kakvih drugih sigurnosnih razloga ili ako je Lidl to dužan učiniti sukladno zakonu. Blokiranje Kartice trajat će sve dok se ne utvrdi da ne postoje opravdani razlozi za odbijanje korištenja Kartice.

Prilikom kupnje i korištenja kartice Lidl ne prikuplja osobne podatke Vlasnika Kartice.


U slučaju kontakta ostvarenog s Vlasnikom Kartice u svrhe utvrđene ovim Općim uvjetima (primjerice, prijava sumnje u neispravnost Kartice, provjera salda putem telefona ili e-maila, ulaganje prigovora potrošača i sl.), prikupljaju se osobni podaci nužni za komunikaciju s Vlasnikom Kartice i rješavanje njegovog zahtjeva. Detaljnije odredbe o zaštiti podataka nalaze se na www.lidl.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka.

Primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju ugovora s međunarodnim elementom, primjenjuje se

pravo Republike Hrvatske uz isključenje kolizijskih normi i međunarodnih ugovora.


Za sve sporove nadležan je sud u Republici Hrvatskoj.


Ovi Opći uvjeti verz. 01/2023 u primjeni su od 01.01.2023.