Odredbe o zaštiti podataka – Ocjenjivanje trgovine iz pogleda kupca

(Verzija 2.0; Stanje 02.04.2021.)

 

Zahvaljujemo Vam na interesu za sudjelvanjem u ocjenjivanju trgovine iz pogleda kupca odnosno istraživanju zadovoljstva kupaca.

 

Zaštita Vaših osobnih podataka je za nas iznimno značajna tema. Stoga Vam želimo omogućiti ostvarivanje Vašeg prava na informacijsko samoodređenje. U nastavku Vam želimo pojasniti koje osobne podatke, kada i u koju svrhu prikupljamo, obrađujemo i koristimo.

 

1. Voditelj obrade u smislu čl. 4. st. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka

Ukoliko u pojedinim poglavljima (istaknuto naslovima) ovih Odredbi o zaštiti podataka nije drugačije navedeno, utoliko se društvo

 

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53

10410 Velika Gorica

zastita_podataka@lidl.hr

 

smatra voditeljem obrade u smislu čl. 4. st. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

2. Uporaba alata za ocjenjivanje

2.1 Podaci

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici preglednik na Vašem uređaju automatski i bez Vašeg djelovanja šalje sljedeće podatke:

- IP adresa uređaja s kojeg je izvršen pristup,

- datum i vrijeme pristupa,

- ime i URL datoteke kojoj se pristupilo,

- web stranicu/aplikaciju s koje je pristup omogućen (referrer URL),

- preglednik koji koristite i po potrebi operativni sustav računala,

- ime Vašeg ISP-a,

- Vaš jedinstveni korišnički ID broj,

- broj Vaših dosadašnjih sudjelovanja u anketama,

- vrijeme potrebno za odgovaranje na anketu,

 

na server naše internetske stranice i privremeno pohranjuje navedene podatke u tzv. sistemske zapise za sljedeće svrhe:

- osiguravanje nesmetanog uspostavljanja veze,

- osiguravanje ugodnog korištenja naše internetske stranice/aplikacije,

- sprječavanje pokušaja prevare kod anketa te

- procjene sigurnosti i stabilnosti sustava.

 

Napominjemo da u prvih 7 dana nakon završetka ankete postoji hipotetička mogućnost donošenja zaključaka o IP adresi koju ste koristili u tražilici trgovina. Ova mogućnost je isključena temeljem naših internih smjernica te nije u upotrebi.

 

Pravni temelj za obradu IP adrese čini članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš legitimni interes leži u gore navedenim svrhama obrade podataka.

 

Primatelji / kategorije primatelja:

U kontekstu stavljanja na raspolaganje upitnika za ocjenjivanje trgovina iz pogleda kupaca surađujemo sa specijaliziranim pružateljima usluga. Navedeni pružatelji usluga djeluju po našem nalogu te kao izvršitelji obrade podataka obrađuju Vaše podatke. Navedene izvršitelje obrade smo pažljivo odabrali te ugovorno obvezali sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Sva društva navedena kao pružatelji usluga u našem pregledu kolačića za nas djeluju u svojstvu izvršitelja obrade.

 

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Podaci o trajanju odgovaranja na ankete arhiviraju se nakon 90 dana, a zatim trajno brišu nakon dodatnih 14 dana. To je neophodno kako bi se omogućila dugoročna evaluacija anketa uz istovremeno isključivanje pokušaja prijevare.

 

Preostali podaci sistemskog zapisa arhiviraju se nakon 7 dana i trajno brišu nakon 14 dana.

 

2.2 Uporaba kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Mi, društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica smo voditelj obrade u odnosu na uporabu tzv. kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka na svim (sub) domenama na https://www.lidl.hr/ što uključuje i https://survey2.medallia.eu/?lidl-hr-feedless&country=HR&language=HR-HR .

 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vaš uređaj (laptop, tablet, smartphone ili slično) prilikom posjeta našoj internetskoj stranici. Kolačići ne uzrokuju štetu na Vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojanskog konja ili drugi štetan software. U kolačiće se pohranjuju informacije koje su povezane s korištenim uređajem. Navedeno ne znači da na temelju toga možemo utvrditi izravno Vaš identitet.

 

Uporaba tehnički nužnih kolačića i drugih tehnički nužnih tehnologija za obradu korisničkih podataka nam služi za stavljanje ankete na raspolaganje.

 

Informativni pregled o korištenim kolačićima i drugim tehnologijama, zajedno s odgovarajućim svrhama obrade, vremenima pohranjivanja kolačića, eventualno uključenim pružateljima usluga, možete pronaći dolje u našem pregledu kolačića.

 

U okviru uporabe tehnički nužnih kolačića i sličnih nužnih tehnologija za obradu korisničkih podataka ovisno o utvrđenoj svrsi obrađuju se posebno sljedeće kategorije osobnih podataka:

-Unosi korisnika, kako bi se sačuvali unosi koji se odnose na više pod-stranica (npr. pohranjivanje Vaše privole vezane uz kolačiće);

-Događaje relevantne sa sigurnosnog aspekta (npr. prepoznavanje unos asa ciljom prijevare);

 

Pravna osnova za uporabu tehnički nužnih kolačića je čl. 6. st. 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka, budući da imamo legitimni interes za obradom Vaših podataka radi poboljšanja ponude naših trgovina te čl. 100. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama, budući da su tehnički nužni kolačići potrebni za korištenje naše internetske stranice.

 

Pregled kolačića:

Kategorija

Ime

Pružatelj

Vrsta

Svrha

Istek

Nužni

NSC_tvswfz.nfebmmjb.dpn

Medallia

Nužni

Kolačić se koristi za omogućavanje uravnoteženja opterećenja

Sesija

Nužni

Privola

Medallia

Nužni

Bilježi je li kupac prihvatio uvjete i odredbe kolačića.

1 godina

Nužni

ADRUM

AppDynamics

Nužni

Pomaže u razumijevanju iskustva kupca i pruža podršku.

Sesija

 

Primatelji / kategorije primatelja:

U okviru obrade podataka putem kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka surađujemo sa specijaliziranim pružateljima usluga, posebice iz područja provođenja anketa među kupcima. Takvi pružatelji usluga obrađuju Vaše podatke sukladno našem nalogu kao izvršitelji obrade, pažljivo su izabrani i ugovorno su obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Svi pružatelji usluga koji su navedeni pod našim odredbama o kolačićima su izvršitelji obrade.

 

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vrijeme pohranjivanja kolačića možete pronaći u našim odredbama  o kolačićima.

 

3. Ispunjavanje upitnika o zadovoljstvu kupovinom 

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

U okviru Vašeg sudjelovanja u anketi o zadovoljstvu kupaca prikupljamo podatke o Vašem subjektivnom doživljaju kupovine. Svrha je kontinuirano poboljšanje Vašeg doživljaja kupovine u našim trgovinama.

 

Podatak o Vašem broju računa tražimo kako bismo osigurali da je za svaku kupovinu samo jednom ispunjena anketa o zadovoljstvu kupaca. Na temelju Vašeg broja računa nije moguće izvući zaključak o Vašem identitetu, čak niti u slučaju plaćanja bankovnom karticom.

 

Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš i istodobno Vaš legitimni interes leži u poboljšanju Vašeg doživljaja kupovine u našim trgovinama. 

 

Primatelji / kategorije primatelja:

U okviru obrade podataka surađujemo sa specijaliziranim pružateljima usluga, posebice iz područja provođenja anketa među kupcima. Takvi pružatelji usluga obrađuju Vaše podatke sukladno našem nalogu kao izvršitelji obrade, pažljivo su izabrani i ugovorno su obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Svi pružatelji usluga koji su navedeni pod našim odredbama o kolačićima su izvršitelji obrade.

 

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vaši osobni podaci bit će izbrisani ili anonimizirani najkasnije 90 dana nakon davanja konačnog odgovora.

 

Vrijeme pohranjivanja navedenih rezultata ankete iznosi 12 mjeseci. Nakon proteka navedenog roka se svi osobni podaci objedinjuju u jedno jedinstveno izvješće koje se odnosi na početak pojedinog mjeseca u kojem je provedena anketa, tako da na taj način više nije moguće dovođenje u vezu podataka o vremenu kupnje i osobnih podataka iz ankete.

 

4. Uspostavljanje kontakta s našom Službom za kupce

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Ukoliko u okviru ankete navedete Vaše ime i prezime, e-mail adresu ili telefonski broj za kontakt, utoliko navedene osobne podatke, kao i Vašu ocjenu kupovine, obrađujemo isključivo sa svrhom uspostavljanja kontakta te u svrhu obrade Vaših povratnih informacija i prijedloga. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš i istodobno Vaš legitimni interes za ovu obradu podataka proizlazi iz cilja da se Vaši zahtjevi i eventualni problemi riješe kako bismo na taj način očuvali i unaprijedili Vaše zadovoljstvo kao našeg kupca. 

 

Primatelji / kategorije primatelja:

U okviru obrade podataka angažiramo specijalizirane pružatelje usluga, posebice iz područja službe za kupce i anketa o zadovoljstvu kupaca. Naši pružatelji usluga kao izvršitelji obrade po našem nalogu obrađuju Vaše podatke. Navedene izvršitelje obrade smo pažljivo odabrali te ugovorno obvezali sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vaši osobni podavi se brišu najkasnije nakon 90 dana od uspostavljanja kontakta s našom Službom za kupce.

 

5. Nagradna igra

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Osobne podatke koje stavite na raspolaganje u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri (ime i prezime i e-mail adresa, adresa, ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto stanovanja) se spremaju i koriste isključivo za provođenje nagradne igre. Pravnu osnovu čini čl. 6. st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka.  

 

Primatelji / kategorije primatelja:

Vaši podaci se prosljeđuju trećima samo u slučaju da je navedeno potrebno radi provođenja nagradne igre (npr. slanje nagrade posredstvom trećih osoba). 

 

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Nakon završetka nagradne igre i objave pobjednika se brišu osobni podaci sudionika nagradne igre. Podaci dobitnika koji su osvojili pojedinu nagradu, a u slučaju da je nagrada kakva stvar, čuvaju se sukladno primjenjivim zakonskim odredbama prema kojima dobitnici mogu ostvarivati svoje pravo s naslova nedostatka stvari, kao što je popravak ili zamjena neispravne stvari. 

 

6. Prijenos podataka u treće zemlje

Ukoliko prenosimo podatke primateljima u tzv. „trećim zemljama“ (koje imaju sjedište izvan Europskog gospodarskog prostora), utoliko to proizlazi iz odredbi o primateljima / kategorijama primatelja u okviru opisa pojedine obrade podataka. Za određene tzv. „treće zemlje“ je Europska komisija donijela odluku tzv. odluke o primjerenosti kojom je potvrdila postojanje  standarda zaštite osobnih podataka, koji je usporediv sa razinom zaštite osobnih podataka u Europskom gospodarskom prostoru. Popis takvih zemalja možete pronaći na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. U slučaju da u nekoj zemlji ne postoji usporedivi standard zaštite osobnih podataka, obratit ćemo posebnu pažnju na to da je zaštita podataka osigurana primjenom drugih mjera. Navedeno je primjerice moguće primjenom obvezujućih korporativnih pravila, standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije za zaštitu osobnih podataka, certifikatima ili priznatim kodeksima postupanja. Molim obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka (točka 8.), ako želite dobiti više informacija na ovu temu.

 

7. Prava ispitanika

Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo na nenaplatnu obavijest o Vašim spremljenim osobnim podacima.

 

Osim toga imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka (čl. 16.  Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na brisanje (čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka) i na ograničenje obrade (čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka).

 

Ukoliko se obrada podataka temelji na čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka, utoliko prema čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo prigovora. Ako prigovorite nekoj obradi podataka, ona se neće provoditi ubuduće, osim ako voditelj obrade dokaže da postoji poseban obvezan razlog za provođenje daljnje obrade, a koji razlog nadilazi interese ispitanika koji je prigovorio obradi osobnih podataka.

 

Ukoliko se obrada podataka temelji na Vašoj privoli, sukladno čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka, utoliko imate pravo svoju privolu povući u svako doba s budućim učinkom, bez da navedeno utječe na zakonitost obrade podataka prije Vašeg povlačenja privole.

 

Rado se u gore navedenim slučajevima, kao i u slučaju pitanja ili pritužbi možete pisanim putem ili putem e-maila obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka.

 

Pored navedenog, imate pravo prigovora nadležnom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

8. Daljnja pitanja

U slučaju daljnjih pitanja o prikupljanju, obradi i korištenju Vaših osobnih podataka, možete se obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka.

 

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

N.r.: Službenik za zaštitu podataka

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53

10410 Velika Gorica

zastita_podataka@lidl.hr