Odredbe o zaštiti podataka_Istraživanje zadovoljstva kupaca (https://www.lidl.hr/istrazivanje-zadovoljstva-kupaca/istrazivanje)

(Verzija 2.0; Stanje 01.08.2020)

Drago nam je da se zanimate za naše odredbe o zaštiti podataka. Mi u Lidl-u želimo da se osjećate ugodno i sigurno i da našu provedbu odredbi o zaštiti podataka prepoznate kao značajku kvalitete koja je usmjerena na Vaše zadovoljstvo. 

Sljedeće odredbe o zaštiti podataka sadrže informacije o vrsti i opsegu obrade Vaših osobnih podataka na našoj internetskoj stranici https://www.lidl.hr/istrazivanje-zadovoljstva-kupaca/istrazivanje. Osobni podaci su informacije koje se mogu pripisati izravno ili neizravno Vama. Kao pravna osnova za zaštitu podataka služi osobito Opća uredba o zaštiti podataka, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakon o elektroničkim komunikacijama.

1. Posjet našoj internetskoj stranici

Svrha obrade podataka/pravna osnova:

Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici preglednik na Vašem uređaju automatski i bez Vašeg djelovanja šalje sljedeće podatke:

 • IP-adresu uređaja,
 • datum i vrijeme pristupa,
 • ime i URL datoteke kojoj se pristupilo,
 • web stranicu/aplikaciju s koje je pristup omogućen (referrer URL),
 • preglednik koji s i po potrebi operativni sustav računala te 
 • ime Vašeg ISP-a

na server naše internetske stranice i privremeno pohranjuje navedene podatke u tzv. sistemske zapise za sljedeće svrhe:

 • osiguravanje nesmetanog uspostavljanja veze,
 • osiguravanje ugodnog korištenja naše internetske stranice/aplikacije,
 • procjene sigurnosti i stabilnosti sustava.

Pravna osnova za obradu IP-adrese je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih svrha obrade podataka.

Vrijeme pohranjivanja/kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Podaci se pohranjuju na vremenski rok od 7 dana i nakon proteka navedenog roka se automatski brišu. 

2. Ispunjavanje upitnika o zadovoljstvu kupovinom 

Svrha obrade podataka/pravna osnova:

Vaše sudjelovanje u ispunjavanju online upitnika je dobrovoljno. Prilikom ispunjavanja upitnika o zadovoljstvu kupovinom (iznimka je sudjelovanje u nagradnoj igri, vidi pod rednim brojem 4.) ne pohranjuju se informacije temeljem kojih bi se sudionici mogli identificirati. Svaki osobni podatak/mišljenje koje ste naveli tijekom ispunjavanja upitnika smatra se dobrovoljnim te će se pohraniti sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Molimo da u slobodna polja ne upisujete imena ili druge podatke temeljem kojih bismo mogli identificirati Vas ili treću osobu.

Sljedeći podaci se tijekom ispunjavanja upitnika pohranjuju u tzv. kolačiće (više o kolačićima vidi pod rednim brojem 6.):

 • individualni User-ID,
 • broj posjeta internetskoj stranici (dnevni/tjedni), 
 • vremensko trajanje korištenja internetske stranice/ispunjavanja upitnika. 

Vaše odgovore i gore navedene podatke obrađujemo isključivo u svrhu provođenja ankete odnosno u svrhu procjene rezultate ankete te kako bismo onemogućili da dođe do višestrukog odgovaranja. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš i istodobno Vaš legitimni interes za ovu obradu podataka proizlaze iz gore navedenih svrha. 

Primatelji/kategorije primatelja:

Naši izvršitelji obrade podataka obrađuju Vaše podatke. Navedene izvršitelje obrade smo pažljivo odabrali, ugovorno su obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka te se isti auditiraju od strane našeg društva.

Načelno se rezultati online upitnika koriste isključivo za interne evaluacije. Osobni podaci se ne prosljeđuju trećima, osim u slučaju da ste dali svoju izričitu privolu.  

Vrijeme pohranjivanja/kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Podaci koji su pohranjeni pomoću kolačića se brišu najkasnije nakon 7 dana. Informacije koje ste dali u okviru ispunjavanja upitnika se pohranjuju isključivo u anonimnom obliku. 

3. Uspostavljanje kontakta s našom Službom za kupce

Svrha obrade podataka/pravna osnova:

Ako nam navedete Vaše ime i prezime, e-mail adresu ili telefonski broj za kontakt, navedene podatke prosljeđujemo Službi za kupce isključivo sa svrhom uspostavljanja kontakta te u svrhu obrade Vaših povratnih informacija i prijedloga. 

Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš i istodobno Vaš legitimni interes za ovu obradu podataka proizlazi iz cilja da se Vaši zahtjevi, eventualni problemi riješe kako bismo na taj način očuvali i unaprijedili Vaše zadovoljstvo kao našeg kupca. 

Primatelji/kategorije primatelja:

Naši izvršitelji obrade podataka obrađuju Vaše podatke. Navedene izvršitelje obrade smo pažljivo odabrali, ugovorno su obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka,  te se isti auditiraju od strane našeg društva

Vrijeme pohranjivanja/kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vaši osobni podaci se brišu odnosno anonimiziraju najkasnije nakon 90 dana nakon što ste zaprimili odgovor, osim ako ne postoji zakonska obveza njihovog čuvanja.

4. Nagradna igra

Svrha obrade podataka/pravna osnova:

Nakon ispunjavanja online upitnika imate mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri. Osobne podatke koje stavite na raspolaganje u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri (oslovljavanje, ime i prezime i e-mail adresa) se koriste isključivo za provođenje nagradne igre (npr. izvlačenje dobitnika, obavijest o nagradi, slanje nagrade). Pravna osnova je čl. 6. st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka.  

Primatelji/kategorije primatelja:

Vaši podaci se prosljeđuju trećima samo u slučaju da je navedeno potrebno radi provođenja nagradne igre (npr. slanje nagrade posredstvom trećih osoba). 

Vrijeme pohranjivanja/kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vaši osobni podaci se brišu nakon završetka nagradne igre. Podaci dobitnika koji su osvojili pojedinu nagradu se čuvaju sukladno zakonskom roku u kojem dobitnici mogu ostvarivati svoje pravo s naslova nedostatka. 

5. Uporaba kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka

Svrha obrade podataka/pravna osnova:

LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica je voditelj obrade u odnosu na uporabu tzv. kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka na svim (sub) domenama na https://www.lidl.hr/ što uključuje i https://www.lidl.hr/istrazivanje-zadovoljstva-kupaca/istrazivanje.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vaš uređaj (laptop, tablet, smartphone ili slično) prilikom posjeta našoj internetskoj stranici. Kolačići ne uzrokuju štetu na Vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojanskog konja ili drugi štetan software. U kolačiće se pohranjuju informacije koje su povezane s korištenim uređajem. Navedeno ne znači da na temelju toga možemo utvrditi izravno Vaš identitet.

Uporaba kolačića i drugih tehnologija za obradu korisničkih podataka nam služi kako bismo poboljšali svoju ponudu. Koristimo sljedeće kategorije kolačića i drugih tehnologija:

 • tehnički nužne: to su kolačići i slične metode, bez kojih nije moguće korištenje naših usluga (kao npr. otvaranje naše internetske stranice/korištenje funkcija).
 • preferencijalne: pomoću ove tehnike možemo uzeti u obzir Vaše stvarne ili vjerojatne preferencije za ugodnije korištenje naše internetske stranice. Primjerice, temeljem Vaših postavki naše internetske stranice, možemo ju prikazati na odgovarajućem jeziku.
 • statističke: navedene tehnike nam omogućuju da izradimo anonimne statistike o korištenju naših usluga. Na taj način možemo, primjerice, bolje prilagoditi našu internetsku stranicu Vašim navikama.
 • marketinške: na ovaj način možemo Vam prikazati odgovarajući marketinški sadržaj koji se temelji na analizi Vašeg korisničkog ponašanja. Vaše korisničko ponašanje se može analizirati i temeljem različitih internetskih stranica, browsera ili uređaja putem user-ID-a (jedinstveni identifikator).

Pored gore navedenih svrha, ovdje možete pronaći informacije o korištenim kolačićima i drugim tehnologijama, zajedno s odgovarajućim svrhama obrade, vremenima pohranjivanja kolačića eventualno uključenim trećim stranama.  

U okviru uporabe kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka ovisno o utvrđenoj svrsi obrađuju se posebno sljedeće kategorije osobnih podataka:

Tehnički nužni:

 • unosi korisnika, kako bi se sačuvali unosi preko više stranica (npr. pohranjivanje Vaše privole za uporabu kolačića);
 • autentifikacijski podaci za identifikaciju korisnika nakon prijave kako bi se omogućio pristup na autorizirane sadržaje kod sljedeće posjete;
 • događaji u vezi sigurnosti (npr. prepoznavanje opetovanih pogrešnih prijava);
 • podaci za reprodukciju multimedijalnog sadržaja (npr. reprodukcija izabranih videa o proizvodima).

Preferencijalni: 

 • postavke korisničkoga sučelja, koje nisu povezane s trajnim prepoznavanjem (npr. aktivan izbor jezika ili konkretni prikaz upita ili karata u tražilici poslovnica).

Statistički:

 • individualni User-ID,
 • broj posjeta internetskoj stranici (dnevni/tjedni), 
 • vremensko trajanje korištenja internetske stranice/ispunjavanja upitnika
 • pseudonimizirani korisnički računi s informacijama o korištenju naše internetske stranice. Tu su posebice uključeni: 
 • o vrsta/verzija preglednika,
 • o korišteni operativni sustav,
 • o referrer-URL (ranije posjećena stranica),
 • o ime računala (hostname) putem kojeg se pristupa (IP-adresa),
 • o vrijeme upita na server,
 • o individualni User-ID i
 • o događaji na internetskoj stranici (surfanje)
 • o IP adresa se redovno anonimizira na način da Vas je načelno nemoguće identificirati.
 • o daljnji podaci o Vama (npr. ime, e-mail adresa, itd.) se svrstavaju uz User-ID samo pod uvjetom da ste dali odvojenu privolu za navedeno (vidi npr. pod rednim brojem 5 odredaba o zaštiti podataka). Temeljem User-ID-a nije Vas moguće izravno identificirati. 

Marketinški:

 • pseudonimizirani korisnički računi s informacijama o korištenju naše internetske stranice. Tu su posebice uključeni:
 • IP-adresa,
 • individualni User-ID;
 • potencijalni interesi za proizvodima
 • događaji na internetskoj stranici (surfanje).  
 • IP- adrese se redovito anonimiziraju na način da Vas je načelno nemoguće identificirati
 • daljnji podaci o Vama (npr. ime, e-mail adresa, itd.) se svrstaju uz User-ID samo pod uvjetom da ste dali svoju odvojenu privolu za navedeno (vidi npr. pod rednim brojem 5 odredaba o zaštiti podataka). Temeljem User-ID-a nije Vas moguće izravno  identificirati. 

Pravna osnova za uporabu preferencijalnih, statističkih i marketinških kolačića i sličnih tehnologija je privola posjetitelja internetske stranice sukladno čl. 6. st. 1. točke a) Opće uredbe o zaštiti podataka te čl. 100. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Pravna osnova za uporabu tehnički nužnih kolačića i sličnih tehnologija je čl. 100. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama, odnosno isti su nužni za korištenje naše internetske stranice.

Vašu privolu možete s budućim učinkom u svakom trenutku povući/prilagoditi, bez da navedeno utječe na zakonitost izvršene obrade prije povlačenja. Jednostavno kliknite ovdje i odaberite. Uklanjanjem odgovarajuće kvačice možete lako jednostavno povući svoju privolu za navedene svrhe.  

Primatelji/kategorije primatelja:

U okviru obrade podataka putem kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka možemo po potrebi koristiti izvršitelje obrade, posebice iz područja provođenja anketa kupaca (ispunjavanje online upitnika). Takvi pružatelji usluga obrađuju Vaše podatke sukladno našem nalogu kao izvršitelji obrade, pažljivo su izabrani i ugovorno su obvezani sukladno čl.28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Svi pružatelji usluga koji su navedeni pod našim odredbama o kolačićima su izvršitelji obrade.

Ako ste dali svoju privolu za korištenje kolačića za marketinške svrhe, Vaš User-ID i pripadajuće korisničke profile možemo dijeliti s trećim osobama preko pružatelja usluga oglašavanja na internetu.

Vrijeme pohranjivanja/kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vrijeme pohranjivanja kolačića možete pronaći u našim odredbama  o kolačićima.  Ako je u stupcu „Ističe“  navedeno „Persistent“, navedeni kolačić se pohranjuje do povlačenja Vaše privole.  

6. Prava ispitanika

a) Pravo pristupa sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka 

Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo na nenaplatnu obavijest o Vašim spremljenim osobnim podacima. Navedeno obuhvaća posebno informacije o:

 • svrsi za koje se obrađuju osobni podaci;
 • kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju;
 • primateljima, odnosno o kategorijama primatelja kojima su osobni podaci dani ili se još uvijek daju na raspolaganje;
 • planiranom trajanju pohranjivanja osobnih podataka, a u slučaju da nisu moguće konkretne informacije, tada o kriterijima na koji način se utvrđuje vrijeme pohranjivanja;
 • pravu na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravu na ograničavanje obrade od voditelja obrade ili pravu na prigovor protiv obrade;
 • pravu prigovora nadzornom tijelu;
 • svim raspoloživim informacijama o izvoru podataka, ako osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika;
 • postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti informirani o odgovarajućim zaštitnim mjerama, u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti podataka koje se odnose na prijenos osobnih podataka.

b) Pravo na ispravak sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke (davanjem dodatne izjave i slično). 

c) Pravo na brisanje sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka

Ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta imate pravo ishoditi od nas brisanje osobnih podataka: 

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • povučete danu privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s čl. 6. st. 1. točkom a) ili čl. 9. st. 2. točkom a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložite prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili je uložen prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze;
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U slučaju da smo osobne podatke objavili, a obvezni smo iste brisati, uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i troškove provedbe, poduzimamo razumne mjere kako bismo informirali treće koji obrađuju osobne podatke, da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica do osobnih podataka ili kopija ili rekonstrukcije tih osobnih podataka.

d) Pravo na ograničenje obrade sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka 

Imate pravo od nas zahtijevati ograničenje obrade podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita te se protivite brisanju te umjesto toga tražite ograničenje uporabe osobnih podataka;
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • uložen je prigovor na obradu temeljem čl. 21.st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a nije još utvrđeno nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade ispitanikove razloge. 

e) Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka

Pod pretpostavkom da su ispunjeni niže navedeni uvjeti, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja s naše strane: 

 • ako se obrada temelji na privoli sukladno čl. 6. st. 1 točka a) ili čl. 9. st. 2. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka ili na ugovoru u skladu s čl. 6. st. 1. točkom b) Opće uredbe o zaštiti podataka; i 
 • ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja prava na prenosivost podataka, ako je navedeno tehnički izvedivo, imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome.

f) Pravo prigovora temeljem čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka 

Pod pretpostavkama iz čl. 21. st. 1 Opće uredbe o zaštiti podataka moguće je prigovoriti obradi podataka temeljem razloga od velikog značaja.  

Navedeno općenito pravo prigovora vrijedi za sve svrhe obrade koje su opisane u ovim odredbama o zaštiti podataka, koje se temelje na čl. 6. st. 1 točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Za razliku od obrade podataka za potrebe izravnog marketinga i prava da se uloži prigovor na takvu obradu, prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, obvezni smo na provedbu općenitog prigovora obradi podataka, samo ako navedete razloge koji su od velikog značenja, npr. postoji moguća opasnost za život ili zdravlje. Pored navedenog ovlašteni ste se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili našem službeniku za zaštitu podataka. 

g) Pravo pritužbe nadzornom tijelu sukladno čl. 77. Opće uredbe o zaštiti podataka

Pored navedenog, imate pravo prigovora nadležnom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

7. Ime i kontakt podaci Voditelja obrade podataka kao i Službenika za zaštitu podataka 

Ove odredbe o zaštiti podataka vrijede za obradu podataka od strane voditelja obrade, društva LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica - i za internetsku stranicu https://www.lidl.hr/istrazivanje-zadovoljstva-kupaca/istrazivanje.  Službenik za zaštitu podataka kod voditelja obrade je dostupan na gore navedenoj adresi s naznakom da se šalje na njega ili putem e-mail adrese: zastita_podataka@lidl.hr.