Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Učini Lidl još boljim“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 1. lipnja 2021. i traje do 31. kolovoza 2021. Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je posjetiti internet stranicu www.lidl.hr/ukljucise, kliknuti na poveznicu za anketni upitnik i odgovoriti na sva pitanja. Nakon što kupac odgovori na posljednje pitanje ima mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri. Za sudjelovanje je potrebno upisati osobne podatke (ime i prezime, grad, broj mobitela i e-mail adresa). Svaki kupac može anketni upitnik ispuniti više puta, ali će u izvlačenje dobitnika ući samo s prvom prijavom u tom kalendarskom mjesecu.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo koje druge tvrtke izravno uključene u realizaciju ove nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • Dnevne nagrade:
  • 92 x Lidl poklon bon vrijednosti 100 kuna (za svaki dan trajanja nagradne igre će se izvući dobitnik jednog bona)
 • Tjedne nagrade:
  • 1. tjedan: Set za tuš vrijednosti 299,00 kn
  • 2. tjedan: Kaciga vrijednosti 222,00 kn
  • 3. tjedan: Uranjajuća pila vrijednosti 399,00 kn
  • 4. tjedan: Kolut na napuhavanje vrijednosti 119,00 kn
  • 5. tjedan: SUP daska vrijednosti 2222,00 kn
  • 6. tjedan: Čamac vrijednosti 399,00 kn
  • 7. tjedan: Maska za zavarivanje vrijednosti 199,00 kn
  • 8. tjedan: Indukcijska ploča za kuhanje vrijednosti 249,00 kn
  • 9. tjedan: Uređaj za mljevenje mesa vrijednosti 249,00 kn
  • 10. tjedan: Potopna pumpa vrijednosti 349,00 kn
  • 11. tjedan: Pročišćivač zraka vrijednosti 444,00 kn
  • 12. tjedan: Mini pećnica vrijednosti 333,00 kn
  • 13. tjedan: Visokotlačni čistač vrijednosti 699,00 kn

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 15.382,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • 7. 6. 2021. - za prijave od 1. 6. 2021. do 6. 6. 2021. - 6 x dnevna nagrada + 1. tjedna nagrada
 • 14. 6. 2021. - za prijave od 7. 6. 2021. do 13. 6. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 2. tjedna nagrada
 • 21. 6. 2021. - za prijave od 14. 6. 2021. do 20. 6. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 3. tjedna nagrada
 • 28. 6. 2021. - za prijave od 21. 6. 2021. do 27. 6. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 4. tjedna nagrada
 • 5. 7. 2021. - za prijave od 28. 6. 2021. do 4. 7. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 5. tjedna nagrada
 • 12. 7. 2021. - za prijave od 5. 7. 2021. do 11. 7. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 6. tjedna nagrada
 • 19. 7. 2021. - za prijave od 12. 7. 2021. do 18. 7. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 7. tjedna nagrada
 • 26. 7. 2021. - za prijave od 19. 7. 2021. do 25. 7. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 8. tjedna nagrada
 • 2. 8. 2021. - za prijave od 26. 7. 2021. do 1. 8. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 9. tjedna nagrada
 • 9. 8. 2021. - za prijave od 2. 8. 2021. do 8. 8. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 10. tjedna nagrada
 • 16. 8. 2021. - za prijave od 9. 8. 2021. do 15. 8. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 11. tjedna nagrada
 • 23. 8. 2021. - za prijave od 16. 8. 2021. do 22. 8. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 12. tjedna nagrada
 • 1. 9. 2021. - za prijave od 23. 8. 2021. do 31. 8. 2021. - 9 x dnevna nagrada + 13. tjedna nagrada

 

Dobitnici će biti izvučeni u sjedištu Priređivača, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

 

Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija te će se o istome sačiniti zapisnik. Komisija će provjeriti ako izvučena prijava zadovoljava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.

 

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici https://www.lidl.hr/hr/informacije/nagradna-igra-ucinite-lidl-jos-boljim. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni pisanim putem u roku od osam dana od dana izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od primljene obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.

 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrade, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu), slike, video zapise i slično Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.lidl.hr/ukljucise. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.lidl.hr/ukljucise prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

 

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka kupci mogu pronaći na Internet stranici https://www.lidl.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

 

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr/ukljucise.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/208

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 27. svibnja 2021.