Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Učini Lidl još boljim“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 1. rujna 2022. i traje do 30. studenoga 2022. Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je posjetiti internet stranicu www.lidl.hr/ukljucise, kliknuti na poveznicu za anketni upitnik i odgovoriti na sva pitanja. Nakon što kupac odgovori na posljednje pitanje ima mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri. Za sudjelovanje je potrebno upisati osobne podatke (ime i prezime, grad, broj mobitela i e-mail adresa). Svaki kupac može anketni upitnik ispuniti više puta, ali će u izvlačenje dobitnika ući samo s prvom prijavom u tom kalendarskom mjesecu.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • Dnevnih nagrada:
  • 91 x Lidl poklon bon vrijednosti 100 kn / 13,27 € (za svaki dan trajanja nagradne igre će se izvući dobitnik jednog bona)
 • Tjednih nagrada:
  • 1. Šišač za kosu i bradu, vrijednost 149,00 kn / 19,78 €
  • 2. Friteza na vruci zrak, vrijednost 333,00 kn / 44,20 €
  • 3. Blender, vrijednost 299,00 kn / 39,68 €
  • 4. Dječji regal, vrijednost 299,00 kn / 39,68 €
  • 5. Aku uređaj za poliranje, vrijednost 269,00 kn / 35,70 €
  • 6. Aku pila za grane, vrijednost 333,00 kn / 44,20 €
  • 7. Led panel, vrijednost 333,00 kn / 44,20 €
  • 8. Vrtić za bebe, vrijednost 399,00 kn / 52,96 €
  • 9. Stroj za mljevenje mesa, vrijednost 399,00 kn / 52,96 €
  • 10. Maska za zavarivanje, vrijednost 222,00 kn / 29,46 €
  • 11. Aku ubodna pila, vrijednost 299,00 kn / 39,68 €
  • 12. Aku kompresor i pumpa, vrijednost 279,00 kn / 37,03 €
  • 13. Visokotlačni čistač 777,00 kn / 103,13 €

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 13.490,00 kn / 1.790,43 €. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • 5. 9. 2022. - za prijave od 1. 9. 2022. do 4. 9. 2022. - 4 x dnevna nagrada + 1. tjedna nagrada
 • 12. 9. 2022. - za prijave od 5. 9. 2022. do 11. 9. 2022. - 7 x dnevna nagrada + 2. tjedna nagrada
 • 19. 9. 2022. - za prijave od 12. 9. 2022. do 18. 9. 2022. - 7 x dnevna nagrada + 3. tjedna nagrada
 • 26. 9. 2022. - za prijave od 19. 9. 2022. do 25. 9. 2022. - 7 x dnevna nagrada + 4. tjedna nagrada
 • 3. 10. 2022. - za prijave od 26. 9. 2022. do 2. 10. 2022. - 7 x dnevna nagrada + 5. tjedna nagrada
 • 10. 10. 2022. - za prijave od 3. 10. 2022. do 9. 10. 2022. - 7 x dnevna nagrada + 6. tjedna nagrada
 • 17. 10. 2022. - za prijave od 10. 10. 2022. do 16. 10. 2022. - 7 x dnevna nagrada + 7. tjedna nagrada
 • 24. 10. 2022. - za prijave od 17. 10. 2022. do 23. 10. 2022. - 7 x dnevna nagrada + 8. tjedna nagrada
 • 31. 10. 2022. - za prijave od 24. 10. 2022. do 30. 10. 2022. - 7 x dnevna nagrada + 9. tjedna nagrada
 • 7. 11. 2022. - za prijave od 31. 10. 2022. do 6. 11. 2022. - 7 x dnevna nagrada + 10. tjedna nagrada
 • 14. 11. 2022. - za prijave od 7. 11. 2022. do 13. 11. 2022. - 7 x dnevna nagrada + 11. tjedna nagrada
 • 21. 11. 2022. - za prijave od 14. 11. 2022. do 20. 11. 2022. - 7 x dnevna nagrada + 12. tjedna nagrada
 • 1. 12. 2022. - za prijave od 21. 11. 2022. do 30. 11. 2022. - 10 x dnevna nagrada + 13. tjedna nagrada

Dobitnici će biti izvučeni u sjedištu Priređivača, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija te će se o istome sačiniti zapisnik. Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku 8 dana od dana izvlačenja na Internet stranici https://www.lidl.hr/hr/informacije/nagradna-igra-ucinite-lidl-jos-boljim. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac niti bilo koji proizvod (navedeno se odnosi i na Lidl poklon bonove tj. sredstva na poklon bonu se ne mogu zamijeniti za novac). Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana primljene obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Istekom navedenog roka gubi se pravo na nagradu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.lidl.hr/ukljucise. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.lidl.hr/ukljucise prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Priređivač će, kao voditelj obrade, poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe ove nagradne igre te se neće koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

Pružanje osobnih podataka je nužan uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri i njezinu urednu provedbu. Ako se podaci ne pruže, tada nije moguće sudjelovati u nagradnoj igri. Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka te o pravima koja imaju kao ispitanici, kupci mogu pronaći na Internet stranici https://www.lidl.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka.

U slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade svojih osobnih podataka, sudionici se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: zastita_podataka@lidl.hr.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr/ukljucise.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/22-01/363
URBROJ: 513-07-21-01-22-2