Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Učini Lidl još boljim“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 1. rujna 2021. i traje do 30. studenoga 2021. Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je posjetiti internet stranicu www.lidl.hr/ukljucise, kliknuti na poveznicu za anketni upitnik i odgovoriti na sva pitanja. Nakon što kupac odgovori na posljednje pitanje ima mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri. Za sudjelovanje je potrebno upisati osobne podatke (ime i prezime, grad, broj mobitela i e-mail adresa). Svaki kupac može anketni upitnik ispuniti više puta, ali će u izvlačenje dobitnika ući samo s prvom prijavom u tom kalendarskom mjesecu.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • Dnevne nagrade:
  • 91 x Lidl poklon bon vrijednosti 100 kuna (za svaki dan trajanja nagradne igre će se izvući dobitnik jednog bona)
 • Tjedne nagrade:
  • 1. tjedan: Električni roštilj sa stalkom vrijednosti 299,00 kuna
  • 2. tjedan: Mikrovalna pećnica, krem vrijednosti 469,00 kuna
  • 3. tjedan: Aku kosilica za travu vrijednosti 899,00 kuna
  • 4. tjedan: Aparat za espresso, siva vrijednosti 555,00 kuna
  • 5. tjedan: LED svjetiljka vrijednosti 229,00 kuna
  • 6. tjedan: Električna puhalica za lišće vrijednosti 799,00 kuna
  • 7. tjedan: Kompresor vrijednosti 899,00 kuna
  • 8. tjedan: Zidna i stropna brusilica vrijednosti 599,00 kuna
  • 9. tjedan: Pekač kruha vrijednosti 469,00 kuna
  • 10. tjedan: Mikrovalna pećnica, plava vrijednosti 469,00 kuna
  • 11. tjedan: Friteza na vrući zrak vrijednosti 349,00 kuna
  • 12. tjedan: Kuhinjski uređaj vrijednosti 444,00 kuna
  • 13. tjedan: Kompresor vrijednosti 1.111,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 16.690,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • 6. 9. 2021. - za prijave od 1. 9. 2021. do 5. 9. 2021. - 5 x dnevna nagrada + 1. tjedna nagrada;
 • 13. 9. 2021. - za prijave od 6. 9. 2021. do 12. 9. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 2. tjedna nagrada;
 • 20. 9. 2021. - za prijave od 13. 9. 2021. do 19. 9. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 3. tjedna nagrada;
 • 27. 9. 2021. - za prijave od 20. 9. 2021. do 26. 9. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 4. tjedna nagrada;
 • 4. 10. 2021. - za prijave od 27. 9. 2021. do 3. 10. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 5. tjedna nagrada;
 • 11. 10. 2021. - za prijave od 4. 10. 2021. do 10. 10. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 6. tjedna nagrada;
 • 18. 10. 2021. - za prijave od 11. 10. 2021. do 17. 10. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 7. tjedna nagrada;
 • 25. 10. 2021. - za prijave od 18. 10. 2021. do 24. 10. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 8. tjedna nagrada;
 • 2. 11. 2021. - za prijave od 25. 10. 2021. do 31. 10. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 9. tjedna nagrada;
 • 8. 11. 2021. - za prijave od 1. 11. 2021. do 7. 11. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 10. tjedna nagrada;
 • 15. 11. 2021. - za prijave od 8. 11. 2021. do 14. 11. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 11. tjedna nagrada;
 • 22. 11. 2021. - za prijave od 15. 11. 2021. do 21. 11. 2021. - 7 x dnevna nagrada + 12. tjedna nagrada;
 • 1. 12. 2021. - za prijave od 22. 11. 2021. do 30. 11. 2021. - 9 x dnevna nagrada + 13. tjedna nagrada.

Dobitnici će biti izvučeni u sjedištu Priređivača, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija te će se o istome sačiniti zapisnik. Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od dana izvlačenja na Internet stranici https://www.lidl.hr/hr/informacije/nagradna-igra-ucinite-lidl-jos-boljim. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana primljene obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.lidl.hr/ukljucise. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.lidl.hr/ukljucise prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka kupci mogu pronaći na Internet stranici https://www.lidl.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr/ukljucise.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/359
URBROJ: 513-07-21-01-21-2