Uvjeti sudjelovanja za Lidl Plus

Stanje: siječanj 2021. god.

 

1. Područje primjene i odnos prema drugim odredbama

Ovi uvjeti sudjelovanja uređuju sudjelovanje u programu vjernosti (dalje u tekstu „usluga“). Uslugu pruža društvo Lidl Stiftung & Co. KG (dalje u tekstu „Lidl Stiftung“ ili „mi“), no u pružanju usluge uključene su i ostala društva grupe Lidl (dalje u tekstu zajedno kao „Lidl“). Usluga je namijenjena potrošačima (dalje u tekstu „Korisnici“ ili „Vi“) koji od društva Lidl žele dobivati personalizirane informacije o ponudama i akcijama Lidla i odabranih partnera, koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju interesima pojedine osobe. Cilj usluge je da korisnici dobiju relevantnije sadržaje i da Lidl korisniku ne šalje informacije koje mu nisu zanimljive. Usluga se stavlja na raspolaganje temeljem sljedećih uvjeta sudjelovanja.  

2. Uvjeti za sudjelovanje

Morate imati 18 godina i biti potrošač prema čl. 5. točka 15. Zakona o zaštiti potrošača kako biste se prijavili za našu Uslugu. Sudjelovanje smije biti samo u privatne svrhe. Komercijalno sudjelovanje kao poduzetnik prema čl. 5. točka 26. Zakona o zaštiti potrošača je isključeno.

3. Registracija i račun

Za korištenje naše Usluge potrebno je otvoriti račun. Ako se prvi put registrirate s online uslugom Lidla, automatski ćete postaviti račun My Lidl opisan u odjeljku B. Ako ste se već registrirali s drugom online uslugom integriranom s My Lidl računom, možete se jednostavno prijaviti sa svojim postojećim podacima za prijavu.

 

Budući da Uslugu pružamo dobrovoljno i besplatno, imamo pravo u pojedinom slučaju odbiti otvaranje nekog računa bez navođenja razloga.  

 

Adresa e-pošte te Vaš broj mobilnog telefona koji navedete ne smiju se dodijeliti niti jednom drugom računu. Također nije dopušteno navoditi adresu e-pošte, broj mobilnog telefona ili ostale kontakte podatke koji nisu Vaši, posebice takozvane „jednokratne adrese e-pošte“. Svoje pristupne podatke morate pohraniti na sigurnom mjestu. Nije dopušteno davanje pristupa Vašem računu drugim osobama.

 

Svaka interakcija s Lidlom koja se odvija putem Vašeg računa se pripisuje Vama. To vrijedi i u slučaju da je treća osoba djelovala preko Vašeg računa, ako je ta treća osoba mogla djelovati preko Vašeg računa zbog Vaše nepažnje. Ukoliko imate dokaze da je Vaš račun koristila treća osoba, obvezni ste nas odmah obavijestiti o svakom neovlaštenom korištenju Vašeg računa te promijeniti svoje pristupne podatke.  

 

Imate sljedeće mogućnosti za registraciju na Lidl Plus:

  • putem naše aplikacije koja je raspoloživa za različite mobilne platforme. 

U okviru registracije Vam se automatski dodjeljuje broj kupca. 

4. Predmet usluge

4.1 Točna informacija

Svrha Usluge sastoji se u tome da Vam se u što većoj mjeri šalju odnosno da Vam se putem aplikacije Lidl Plus prikazuju informacije koje su za Vas relevantne i - ako je moguće - da se naše ponude i usluge oblikuju osobno za Vas. 

 

Sudjelovanje u programu Lidl Plus je besplatno.  

 

Pomoću Lidl Plus koristit ćete raznolike usluge koje su skrojene za Vas. One između ostalog sadrže ponude koje su specijalno prilagođene Vašim potrebama i željama, sudjelovanje u nagradnim igrama te akcijama sniženja cijena i posebnim akcijama. S tim ciljem ćemo pokušati utvrditi Vaše interese i afinitete u pogledu proizvoda i usluga koje Lidl nudi.  

 

Ako Vas u svrhu obrade Vaših podataka molimo za privolu, tražene informacije se obrađuju samo za svrhe programa Lidl Plus, ukoliko ste dali privolu. Budući da je Lidl Plus osmišljen za to da Vam se temeljem Vaših utvrđenih potreba i želja dostave što prilagođenije informacije i ponude, ukoliko niste dali privolu, našu Uslugu za analizu Vašeg korisničkog ponašanja u ovoj aplikaciji možete koristiti samo u njenoj osnovnoj verziji. U tom slučaju možete vidjeti informacije o našim proizvodima, no ne dobivate mogućnost sudjelovanja u akcijama sa sniženim cijenama ili posebnim akcijama te korištenja kupona.

 

4.2 Prikupljanje i pohrana podataka

Osnova našeg utvrđivanja ponuda koje Vama odgovaraju su podaci navedeni u ovom poglavlju: 

 

4.2.1 Registracija za program Lidl Plus

U okviru registracije prikupljamo sljedeće podatke o kupcima:ime, prezime, datum rođenja, adresu elektroničke pošte, broj mobilnog telefona i preferiranu trgovinu. Opcionalno se mogu navesti način oslovljavanja, spol i adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, grad i zemlja). Radi opcionalnog određivanja preferirane trgovine, može se koristiti i funkcija geolokalizacije Vašeg mobilnog uređaja.

 

4.2.2 Podaci iz My Lidl

Ako ste dobrovoljno dali određene podatke o svojim okolnostima i interesima na Vašem My Lidl računu, također ih prikupljamo u okviru Lidl Plus. 

 

4.2.3 Posjeti trgovini

Ako se prilikom Vaše posjete trgovini identificirate na blagajni, obrađujemo podatke o trgovini koju ste posjetili, proizvode koje ste kupili prema vrsti, količini i cijeni, kupone koje ste iskoristili, zbroj računa i trenutak plaćanja te vrste korištenih sredstava plaćanja. S dodjelom Vaše kupnje Vašem računu kupca slijedimo svrhe navedene pod brojem 4.1 kako bi Vam se mogle ponuditi ponude prilagođene Vašim preferencijama i interesima i sudjelovanje u akcijama.

 

Na blagajni se možete identificirati pomoću digitalne kartice za kupce ili pomoću broja mobilnog telefona koji ste naveli prilikom registracije. 

 

4.2.4 Služba za kupce

Kad kontaktirate našu Službu za kupce, koristimo podatke koje navodite pri tome.

 

4.2.5 Korištenje aplikacije

Kod korištenja aplikacije Lidl Plus prikupljamo informacije otrgovini u kojoj kupujete. Uz to prikupljamo informacije o svim sadržajima koje ste pogledali u aplikaciji poput aktiviranih kupona, Vašim postavkama o primanju obavijesti, sudjelovanju u nagradnim igrama, pregledanim artiklima te o Vašoj odabranoj preferiranoj trgovini. Također prikupljamo informacije o Vašoj interakciji s aplikacijom poput područja koja ste posjetili, prikaze koje ste pogledali prilikom svake posjete, broj klikova i skrolanja.  Osim toga, obrađujemo Vaš broj kupca (Loyalty ID), informacije o korištenoj verziji operativnog sustava, oznaci uređaja, jeziku sustava i odabranoj zemlji te o verziji aplikacije koju koristite. Ove podatke o korištenju Vaše aplikacije prikupljamo dijelom samo uz Vaš pristanak prema propisima o zaštiti podataka. Molimo pogledajte naše odredbe o zaštiti podataka.

 

4.2.6 Podaci za prijavu (Login)

Vaši prijavni podaci se prikupljaju i koriste za potrebe prijave. Kako se kod svakog korištenja aplikacije ne biste morali iznova prijavljivati, Vaši prijavni podaci se kriptirani pohranjuju u aplikaciji sve dok se ne odjavite s Vašeg računa.

 

4.2.7 Newsletter/ push obavijesti/ SMS

Dodatno, prikupljamo informacije o Vašem korisničkom ponašanju u pogledu newslettera i ostalih informacija koje Vam  šaljemo u obliku push obavijesti ili putem SMS-a, pohranjujemo ih i dodjeljujemo, ako je moguće, Vama ili Vašoj adresi e-pošte ili broju kupca. Pritom prikupljamo vrijeme otvaranja i poveznice koje ste otvorili, odabrana područja, proizvode, vrijeme, trajanje i učestalost korištenja.

 

Newsletteri ostalih pružatelja usluga 

Također, ako ste dali pristanak za primanje newslettera bilo koje usluge opisane prethodno, a koju pružaju društva grupe Lidl, od navedenih društava možemo prikupljati informacije o vašem korisničkom ponašanju vezanom za newslettere, uključujući informacije o vremenu otvaranja newslettera, veza (linkova) ili stavki na koje ste kliknuli, te trajanju i učestalosti korištenja.

 

4.3 Analiza podataka

Podatke koji su opisani u točci 4.2. spajamo u našoj bazi podataka. Te podatke analiziramo s ciljem utvrđivanja informacija za koje biste mogli biti zainteresirani kako bismo Vam slali ili prikazivali samo takve informacije. Za utvrđivanje mogućih interesa za neke proizvode koristimo matematičko-statističke metode. U tu svrhu se Vaši osobni podaci uspoređuju s podacima ostalih kupaca. Temeljem te usporedbe možemo zaključiti koji bi ostali proizvodi i akcije za koje su se zanimali ostali kupci sa sličnim interesima mogli biti zanimljivi i Vama. Međutim, Lidl ne preuzima odgovornost da obrada podataka uvijek funkcionira na opisani način i da ćete zaista dobivati samo one ponude koje vas zanimaju. Nadalje, kada koristite aplikaciju mi grupiramo profile za svrhe statističke analize te ih dodjeljujemo vama, ukoliko je moguće. 

 

U analizu ne ulaze posebne kategorije osobnih podataka u smislu čl. 9. st. 1. GDPR-a.

5. Opći zahtjevi za korištenje usluge

Za korištenje usluge Lidl Plus potreban je važeći broj mobilnog telefona i adresa e-pošte.  

 

Kako bi se uz to koristila aplikacija Lidl Plus, sudionik mora preuzeti softver iz App Storea. Za različite tipove mobilnih telefona postoje specifične verzije softvera. Za neke vrste se iz tehničkih razloga ne može ponuditi prikladan softver. Ako za pojedini mobilni telefon sudionika ne postoji prikladna verzija softvera, taj sudionik ne može koristiti usluge. Lidl Stiftung međutim nastoji ponuditi softver za što više različitih vrsta modela. Zbog palete proizvoda koja se stalno mijenja na tržištu za mobilne krajnje uređaje Lidl Stiftung ne može ponuditi aktualnu listu svih mobilnih telefona s kojima je moguće korištenje usluga.  

 

Preduvjet za Instalaciju softvera i korištenje usluga je redovni prijenos podataka mobilnog telefona sudionika. Opseg i učestalost prijenosa podataka ovise o vrsti i opsegu korištenja usluga. Troškove povezivanja koji nastaju za prijenos podataka snosi sudionik.  Njihov iznos se određuje prema ugovoru koji postoji između sudionika i pojedinog pružatelja mobilne mreže.  

 

Troškove uspostavljanja internetskog priključka te njegovog održavanja na strani korisnika nisu sastavni dio usluga Lidl Stiftung. Za to je odgovorna ugovorna obveza između sudionika i njegovog pružatelja internetskih usluga.

 

Preduvjet za korištenje usluge Lidl Plus je uz to dovoljna napunjenost baterije i svjetlina zaslona za skeniranje QR koda u postupku check out.  

 

Sudionik se obvezuje da će instalirati nadogradnje koje nudi Lidl. On će o tome biti na odgovarajući način obaviješten tijekom korištenja softvera. Korištenje usluge Lidl Plus na manipuliranim krajnjim uređajima (npr. jail break / rooting) nije dopušteno.

6. Vaše obveze

Kod registracije 

  • morate navesti točne podatke i aktualizirati svoj profil,
  • čuvati tajnost svoje lozinke i promijeniti je u slučaju zlouporabe odnosno sumnje na zlouporabu i
  • koristiti Uslugu u skladu s primjenjivim pravom. 

7. Odgovornost

Odgovorni smo za namjeru i grubu nepažnju. Osim kod povrede života, tijela ili zdravlja ne odgovaramo za običnu nepažnju ako

  • aplikacija ne funkcionira ili funkcionira samo ograničeno
  • ako nije raspoloživa ili je raspoloživa samo ograničena WLAN veza
  • ako uređaj za skeniranje na blagajni ne funkcionira uredno 
  • ako ponude nisu raspoložive

To ne utječe na odgovornost prema propisima o odgovornosti za proizvode. 

8. Otkaz, brisanje

Sudionik ima pravo okončati sudjelovanje u svakom trenutku bez navođenja razloga aktiviranjem funkcije „Brisati korisnički račun“. Otkaz od strane društva Lidl Stiftung je također moguć u svakom trenutku bez navođenja važnog razloga s rokom od 10 dana. To ne utječe na pravo strana na izvanredni otkaz iz važnog razloga.

9. Izmjene uvjeta sudjelovanja

Društvo Lidl Stiftung može izmijeniti uvjete sudjelovanja u skladu s ovim poglavljem. Aktualna verzija uvjeta sudjelovanja može se preuzeti u svakom trenutku. Status uvjeta sudjelovanja se navodi u samim uvjetima.  

 

Ove uvjete sudjelovanja možemo izmijeniti, ako izmjena služi našim opravdanim interesima, posebice boljem pružanju usluge i ako na primjeren način uzimamo u obzir interese kupaca. 

 

Ako Lidl Stiftung izmijeni uvjete sudjelovanja, Lidl Stiftung će obavijestiti korisnike putem napomene u aplikaciji i tražiti od korisnika potvrdu novih uvjeta sudjelovanja. 

 

Ako se korisnik ne usuglasi s izmijenjenim uvjetima sudjelovanja, Lidl Stiftung ima mogućnost otkazati predmetni odnos. 

 

10. Završne odredbe

Za rješavanje sporova ugovara se nadležnost Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

 

Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske uz isključenje kolizijskih normi i odredaba međunarodnih ugovora.

 

Europska Komisija pruža internetski portal za online rješavanje sporova (ODR platforma) na web stranici http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Međutim, nismo obvezni podvrgnuti se i ne podvrgavamo se navedenoj arbitraži za rješavanje sporova.

 

Uvjeti korištenja računa My Lidl

Stanje: travanj 2021. god.

1. Područje primjene i odnos prema drugim odredbama

Ovi uvjeti sudjelovanja uređuju  korištenje Usluge računa My Lidl (dalje u tekstu„ My Lidl“ ili „Usluga“). Uslugu pruža društvo Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (dalje u tekstu „Pružatelj“, „mi“ ili „nas“), ali kod pružanja usluge su uključene i druga društva grupe Lidl (dalje u tekstu zajedno kao „Lidl“). Usluga omogućuje jedinstven pristup brojnim online ponudama grupe Lidl (dalje u tekstu „Ponude“). Pritom se radi o takozvanoj single sign-on usluzi preko koje korisnik s istim prijavnim podacima može koristiti više ponuda (npr. online shopove, portale za rezervacije i sl.) različitih poduzeća. Dodatno, usluga korisnicima nudi mogućnost da dobrovoljno daju informacije o svojim okolnostima i interesima u korisničkom profilu. Usluga se stavlja na raspolaganje temeljem sljedećih uvjeta korištenja.

 

Ovi uvjeti korištenja međutim ne vrijede za posebne ugovorne odnose s trećima koji su sklopljeni u okviru ponuda, kao na primjer kupoprodaja robe ili usluga. U tu svrhu su mjerodavni sami specifični uvjeti poslovanja pojedine ponude (vidi gore pod A za pojedinu uslugu).

2. Registracija i račun

Za korištenje računa My Lidl potrebna je registracija prilikom koje korisnik mora izraditi lozinku za račun My Lidl. Koristi se zajedno s vašom adresom e-pošte ili brojem mobitela za pristup vašem korisničkom računu My Lidl. Postupak registracije je završen tek kada se validira broj telefona korisnika koji je naveden u ovom okviru i nakon što je Pružatelj zaključno potvrdio registraciju. 

 

Podaci koje je korisnik naveo u okviru postupka registracije moraju sadržajno biti točni. Ne smiju se koristiti podaci trećih. Ako se ti podaci naknadno promijene, korisnik ih mora odmah prilagoditi u svom My Lidl računu. 

 

Pristupni podaci su namijenjeni isključivo za korištenje od strane ovlaštenog korisnika i potrebno ih je primjerenim mjerama zaštititi od pristupa trećih. Ako se pojave sumnje o zlouporabi Usluge, korisnik to mora odmah prijaviti Pružatelju. Korisnik odgovara za posljedice neovlaštenog korištenja od strane trećih, ako je odgovoran za to, kao i za propust da spriječi neovlašteno korištenje.

 

Korištenje računa My Lidl na uređajima sa Android operativnim sustavom moguće je samo ukoliko uređaj koristi Google Chrome preglednik.

3. Predmet usluge

Predmet usluge računa My Lidl je pružanje jedinstvene single sign-on usluge zaštićene lozinkom za različite ponude grupe Lidl. To u bitnome znači da se račun My Lidl može koristiti za registraciju / prijavu u sve ponude koje sadrži My Lidl bez potrebe za zasebnom registracijom ili ponovnim pružanjem detaljnih korisničkih podataka.

 

Ako se registrirate kod ciljane usluge, a da se prethodno niste registrirali za druge Lidlove online usluge, automatski ćete otvoriti račun My Lidl. U slučaju da ste se prethodno registrirali za drugu online uslugu povezanu s My Lidl računom, jednostavno se možete prijaviti u ciljanu uslugu sa svojim postojećim vjerodajnicama. Ako Lidl u budućnosti bude ponudio nove online usluge, moguće je da ćete ih moći koristiti i putem svog My Lidl računa. U ovom slučaju mogu se primijeniti dodatni uvjeti korištenja.

 

Obrada korisničkih matičnih podataka provodi se centralno preko My Lidl. Oni se prilikom korištenja ciljane usluge šalju pojedinim ponuđačima kako bi se omogućila provedba pojedine transakcije (vidi pod 6). U My Lidl pohranjuju se i matični podaci kupaca prikupljeni za upotrebu ove ponude i oni matični podaci kupca koje ste naveli prilikom registracije / prijave na druge online usluge Lidla.

 

Dodatno,  My Lidl račun omogućuje korisniku da odgovori na određena pitanja o njegovim okolnostima i interesima putem predloženih izbora. To omogućuje korisniku da u bilo kojem trenutku vidi, promijeni ili ukloni svoj My Lidl profil. Ako se je korisnik također registrirao za uslugu Lidl Plus društva Lidl Stiftung, navedeni će se podaci koristiti u Lidl Plusu za potrebe personaliziranog oglašavanja. Detaljnije odredbe o ovome mogu se naći u Uvjetima sudjelovanja za Lidl Plus Korištenje računa My Lidl je besplatno. Međutim, za korištenje konkretnih ponuda mogu nastati troškovi koji su transparentno prikazani u odnosu na konkretnu ponudu te u skladu s pravnim zahtjevima. Isto vrijedi za eventualno potrebne usluge trećih, poput internetskog pristupa. 

4. Jamstvo, odgovornost

Pružatelj nastoji pružiti uslugu My Lidl što je moguće trajnije i bez smetnji. Zbog tehničkih uvjeta poput konfiguracijskih promjena, održavanja, kvara uređaja i sl., to se ne može u potpunosti osigurati. U slučaju prekida Usluge, pružatelj će nastojati ponovno uspostaviti besprijekornu upotrebljivost što je prije moguće. Pružatelj ne snosi odgovornost za posljedice koje proizlaze iz nedostatne (potpune) upotrebljivosti. 

 

Pružatelj zadržava pravo da My Lidl ubuduće pruža sa smanjenim i/ili promijenjenim opsegom funkcija ili da ovu uslugu potpuno obustavi. Korisnik nema pravo na nastavak korištenja  ove (besplatne) usluge. Odgovornost za pružanje ciljanih usluga u okviru pojedinih ponuda imaju samo pojedini pružatelji ciljanih usluga. Pružatelj ne odgovara za eventualna prava koja proizađu iz toga.  Isto vrijedi za ostale usluge samostalnih trećih strana kao npr. pružatelja internetskih usluga. 

 

U ostalome, Pružatelj odgovara samo za zahtjeve za naknadom šteta korisnika zbog povrede života, tijela, zdravlja ili zbog povrede bitnih ugovornih obveza te za ostale štete zbog povrede obveza, počinjenih iz namjere ili grube nepažnje od strane Pružatelja, njegovih zakonskih predstavnika ili pomoćnika u ispunjenju. Bitne ugovorne obveze su one čije je ispunjavanje potrebno za ostvarenje cilja ugovora. Kod povrede bitnih ugovornih obveza Pružatelj odgovara samo za predvidivu štetu, tipičnu za ugovor, ako je ona prouzročena običnom nepažnjom, osim ako se radi o zahtjevima za naknadu štete korisnika zbog povrede života, tijela ili zdravlja. 

5. Otkaz, brisanje, izmjena

Pružatelj i korisnik mogu u svakom trenutku otkazati korištenje usluge My Lidl bez poštivanja otkaznog roka. U okviru administracije računa My Lidl korisnik može u svakom trenutku pokrenuti brisanje računa. 

 

Otkaz od strane Pružatelja posebice dolazi u obzir ako je korisnik povrijedio odredbe ovih uvjeta korištenja. Do pojašnjenja događaja u vezi s time prvo može uslijediti samo blokada korisničkih podataka. 

 

Pružatelj zadržava pravo buduće prilagodbe ovih uvjeta korištenja. Korisnici će putem odgovarajuće upute biti obaviješteni u aplikaciji i od njih će se zahtijevati potvrda novih uvjeta korištenja. To ne obuhvaća bitne izmjene kao npr. obvezu plaćanja za koje bi bila uvijek potrebna izričita suglasnost. Ako kupac ne prihvati promjenu, to može dovesti do okončanja odnosa korištenja od strane Pružatelja. 

6. Zaštita podataka

Obrada Vaših osobnih podataka vrši se uz poštivanje Vaših prava iz područja zaštite osobnih podataka. Za provedbu Usluge je potrebno prosljeđivanje podataka koje ste naveli ponuđaču korištene ponude, kako bi mu se omogućila autentifikacija korisnika te pružanje usluga koje su naručene u okviru ponude (npr. slanje i obračun naručenih proizvoda).

 

Pojedinosti o tome nalaze se u našoj  Izjavi o zaštiti podataka.

7. Završne odredbe

Za rješavanje sporova ugovara se nadležnost Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

 

Europska komisija pruža internetski portal za rješavanje sporova na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Međutim, nismo obvezni i ne želimo sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražom za potrošače.

 

Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske uz isključenje kolizijskih normi i odredaba međunarodnih ugovora.

 

Uvjeti korištenje za preuzimanje

 

Uvjete korištenja aplikacije "Lidl Plus" možete preuzeti u PDF verziji.