Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.
Banner

Uvjeti korištenja e-punionica

Opći uvjeti Lidl za korištenje e-punionica

Ovim Općim uvjetima mi, društvo Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., OIB: 66089976432, sa sjedištem u Velikoj Gorici, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 (dalje: ''mi'' ili ''Lidl''),


uređujemo uvjete za korištenje stanica za punjenje vozila na električni pogon (''e-punionice''), koje se nalaze na parkirnim površinama uz trgovine i skladišta Lidla u Hrvatskoj, uređujemo započinjanje procesa punjenja pomoću funkcija „punjenje putem weba“ i ''punjenje putem roaminga'', te uređujemo korištenje parkirnih površina namijenjenih parkiranju e-vozila za potrebe njihova punjenja i druga pitanja.

1. U kojim se slučajevima primjenjuju ovi Opći uvjeti?

U svakom slučaju (bez obzira radi li se o punjenju putem weba, o punjenju putem roaminga ili o nekom trećem načinu započinjanja procesa punjenja), uvjeti za korištenje e-punionica i parkirnih površina propisani su točkama 4. do 12. ovih Općih uvjeta.

2. S kime se sklapa ugovor o korištenju e-punionica pri korištenju funkcije „Punjenje putem weba“ i na koji način se odvija punjenje i naplata?

Ugovor o korištenju e-punionica pri korištenju funkcije ''Punjenje putem weba'' sklapa se s društvom ChargePoint Austria GmbH, Austrija, Salzburger Straße 26, 5550 Radstadt (dalje ''ChargePoint'').


Pravila za punjenje:

  • Prije početka punjenja skenirate QR kôd željenog konektora koji se nalazi na punionici;
  • Na web stranici https://www.lidl.hr/c/e-punionice potrebno je odabrati funkciju ''Punjenje putem weba“;
  • Time pristupate internetskoj stranici

https://community.beenergised.cloud/infrastructure/direct_payment/process društva ChargePoint. Na ovoj stranici možete pokrenuti i završiti postupak punjenja pod uvjetima društva ChargePoint.


Molimo da imate na umu sljedeće: kod korištenja funkcije ''Punjenje putem weba“ ugovor o punjenju, kojim se regulira proces punjenja i naplate, sklapate s društvom ChargePoint. U tom slučaju mi, Lidl, ne odgovaramo za zahtjeve ili štete u vezi s predmetnim ugovorom.

3. S kime se sklapa ugovor o korištenju e-punionica pri korištenju funkcije ''Punjenje putem roaminga'' i na koji način se odvija punjenje i naplata?

Ugovor o korištenju e-punionica pri korištenju funkcije ''Punjenje putem roaminga'' sklapa se s Vašim pružateljem usluga elektromobilnosti (dalje: ''EMP'').


Pravila za punjenje:

  • U aplikaciji za punjenje Vašeg pružatelja usluga e-mobilnosti (EMP) pokrenite postupak punjenja po uvjetima koji se primjenjuju između Vas i Vašeg EMP-a.

Molimo da imate na umu sljedeće: kod korištenja funkcije „Punjenje putem roaminga“ ugovor o punjenju, kojim se regulira proces punjenja i naplate, sklapate s Vašim EMP. U tom slučaju mi, Lidl, ne odgovaramo za zahtjeve ili štete u vezi s predmetnim ugovorom.


Također, ne preuzimamo nikakva jamstva dostupnosti roaming usluge, postojanja i kvalitete internetske veze i sličnih okolnosti koje se tiču Vašeg odnosa s EMP ili s Vašim teleoperaterom.

4. Koje vrste električnih vozila se smiju puniti na e-punionicama i o čemu pritom treba voditi računa?

Na punionicama se smiju puniti isključivo električna vozila u smislu odredbe članka 3. stavka 1. točke 2. važećeg Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva.


Električna vozila na električni pogon i oprema potrebna za proces punjenja, kao što su kabeli, moraju biti u skladu s važećim propisima i komatibilna s e-punionicom na kojoj se planira započeti aktivnost punjenja.


Prije početka procesa punjenja dužni ste provjeriti je li sva potrebna oprema (osobito kabel za punjenje) izvana neoštećena. U slučaju da je oprema oštećena, proces punjenja se ne smije pokretati.

5. Koje tehničke mogućnosti punjenja i koji priključke na e-punionicu Vam nudimo?

Na našim punionicama dostupni su priključci pomoću kojih je moguće električnu energiju isporučiti električnom vozilu maksimalnom izlaznom snagom 22 kW (tzv. mjesto za punjenje male snage) ili maksimalnom izlaznom snagom većom od 22 kW (tzv. mjesto za punjenje visoke snage). Za punjenje se koristi izmjenična (AC) ili istosmjerna (DC) struja. Molimo obratite pozornost na informacije o snazi i vrsti električne energije dostupne na odabranom mjestu za punjenje na kojom želite napuniti svoje električno vozilo.


Kako bi se omogućilo punjenje električnih vozila, naša standarnda AC mjesta za punjenje opremljena su barem utičnicama ili priključcima za vozila tipa 2 (Type 2) sukladno normi DIN EN 62196-2:2014. Naša brza AC mjesta za punjenje opremljena su barem priključcima tipa 2 (Type 2) sukladno normi DIN EN 62196-2:2017. Naša DC mjesta za punjenje opremljena su barem priključcima kombiniranog sustava za punjenje CCS “Combo 2” sukladno normi DIN EN 62196-3:2015 i/ili priključcima za punjenje tipa CHAdeMO.


Snaga punjenja može varirati ovisno o opterećenosti mreže, zastupljenosti korištenja priključaka i rasporedu mjesta punjenja u rasklopnom sustavu. Sukladno tome, ne jamčimo za snagu punjenja na e-punionicama ili za uspjeh samog procesa punjenja.

6. Kada se može prekinuti ili usporiti proces punjenja?

Proces punjenja možemo prekinuti ili smanjiti snagu punjenja posebice u slučaju smetnji ili prekida u korištenju mreže ili priključka od strane nadležnog mrežnog operatera. Isto vrijedi ako je prekid ili smanjenje snage punjenja u trenutku procesa punjenja neophodno zbog drugih važnih tehničkih razloga, koji onemogućuju neometani ili neprekinuti proces punjenja. Neovisno o tome, proces punjenja možemo prekinuti nakon isteka dopuštenog vremena punjenja iz točke 7. ovih Općih uvjeta.

7. Kada i koliko dugo smijete puniti svoje električno vozilo?

Punjenje Vašeg električnog vozila dopušteno je kada kupujete u našim trgovinama na čijem se parkiralištu nalazi e-punionica, i to u trajanju cijelog procesa punjenja (''dopušteno vrijeme punjenja“). Dopušteno vrijeme punjenja ne produljuje se zbog prekida ili smanjenja snage punjenja iz točke 6. ovih Općih uvjeta.


Ako je ovlaštena treća osoba (pravna ili fizička osoba koja upravlja parkiralištem) odredila maksimalno trajanje parkiranja, to se odnosi i na postupak punjenja. U svakom slučaju, u navedenoj situaciji primjenjuju se uvjeti korištenja takve treće osobe i ugovorne kazne prema tim uvjetima. Važeći uvjeti korištenja mogu se pronaći na odgovarajućim oznakama na parkiralištu.

8. U koju svrhu i koliko dugo smijete koristiti parkirna mjesta neposredno ispred punionice? Koje su posljedice prijestupa?

Parkirna mjesta koja izravno pripadaju e-punionici smiju se koristiti isključivo za postupak punjenja električnih vozila (vidi točke 2. i 3.) i to isključivo u trajanju dopuštenog vremena punjenja (vidi točku 7.). Kako bi se i drugim kupcima omogućilo punjenje vozila na električni pogon, parkirno mjesto mora se napustiti odmah (tj. bez kašnjenja krivnjom korisnika), no najkasnije nakon isteka dopuštenog vremena punjenja. Nije dopušteno korištenje ovog parkirnog mjesta u druge svrhe i/ili izvan dopuštenog vremena punjenja. Također, nije dopušteno ostavljati druga vozila na mjestu predviđenom za električna vozila.


U slučaju kršenja odredbe iz točke 4. i točke 7. st. zadržavamo pravo o Vašem trošku premjestiti Vaše vozilo (tj. električno vozilo i bilo koje drugo vozilo). Trošak koji snosite ograničen je na iznos uobičajenog lokalnog troška premještanja vozila sa privatne površine. Također, zadržavamo pravo zahtijevati naknadu cjelokupne štete koju pretrpimo uslijed potrebe za premještanjem Vašeg vozila.


Ukoliko parkiralištem upravlja ovlaštena treća osoba, u navedenoj situaciji primjenjuju se uvjeti korištenja takve treće osobe i ugovorne kazne prema tim uvjetima. Važeći uvjeti korištenja mogu se pronaći na odgovarajućim oznakama na parkiralištu.

9. Koje propise morate poštovati prilikom vožnje na parkiralištu?

Na cjelokupnom parkiralištu, uključujući i parkirna mjesta, primjenjuju se važeći propisi iz područja sigurnosti cestovnog prometa kao i prometne oznake koje smo postavili mi (Lidl) ili ovlaštena treća osoba koja upravlja parkiralištem.

10. Odgovornost

Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati uslijed mogućih oscilacija napona, gubitaka napona, ispadanja napona i mrežnih uskih grla u strujnoj mreži operatera, kao i štetu koja je posljedica događaja za koje je odgovoran mrežni operater, a za koje nismo sami odgovorni. Nadalje, ne snosimo odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom e-punionice ili zbog kvara na električnom vozilu.


U slučajevima u kojima postoji naša odgovornost za štetu, sva se pitanja uređuju važećim Zakonom o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

11. Kontakt podaci za prigovore

Svoje prigovore možete uputiti na sljedeće kontakte:


Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.

Adresa: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53

Tel: 0800 805 937

Email: kupac@lidl.hr

Radno vrijeme kontakt centra: Ponedjeljak – Nedjelja: 07:00 - 22:00


Ovdje navesti poštansku adresu, telefon i e-mail za prigovore kontakt, kao i radno vrijeme za telefonske prigovore


Ako imate bilo kakvih pitanja ili prigovora vezanih za o ugovoru o punjenju koji ste sklopili putem funkcija „Punjenje putem weba“ ili „Punjenje putem roaminga“, molimo da se obratite isključivo svom ugovornom partneru.

12. Završne odredbe

Jezik ugovora je hrvatski. U slučaju prijevoda ovih Općih uvjeta na druge jezike, verzija na hrvatskom jeziku ostaje mjerodavna, a verzije na drugim jezicima predstavljaju isključivo informativni prijevod teksta.


Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske, uz isključenje kolizijskih normi i međunarodnih ugovora.


U slučaju da su pojedine odredbe ovih Općih uvjeta ništetne, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi.


Važeća verzija Općih uvjeta je ona koja je objavljena na web stranici https://www.lidl.hr/c/uvjeti-koristenja-e-punionica/s10042887 u vrijeme korištenja punionice. Zadržavamo pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta bez posebne obavijesti korisnicima.