Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.
Banner
PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Učini Lidl još boljim“

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre

„Učini Lidl još boljim“

I. Pravila nagradne igre

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 1. ožujka 2024. i traje do 31. svibnja 2024. Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre posjetiti internetsku stranicu www.lidl.hr/ukljucise, kliknuti na poveznicu za anketni upitnik i odgovoriti na sva pitanja. Nakon što kupac odgovori na sva pitanja ima mogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri. Za sudjelovanje je potrebno upisati osobne podatke (ime i prezime, grad, broj mobitela i e-mail adresa). Svaki kupac može anketni upitnik ispuniti više puta, ali će u izvlačenje dobitnika ući samo s prvom prijavom u tom kalendarskom mjesecu.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

- Dnevnih nagrada:

o 92 x Lidl poklon bon vrijednosti 15,00€ (za svaki dan trajanja nagradne igre će se izvući dobitnik jednog bona)

- Tjednih nagrada:

o 1. Električna lančana pila, pojedinačne vrijednosti 69,99 €

o 2. Dječji regal, pojedinačne vrijednosti 26,99 €

o 3. Potopna pumpa, pojedinačne vrijednosti 34,99 €

o 4. Aku radio, pojedinačne vrijednosti 89,99 €

o 5. Teleskop, pojedinačne vrijednosti 99,99 €

o 6. Sabljasta pila, pojedinačne vrijednosti 69,99 €

o 7. Trampolin, pojedinačne vrijednosti 89,99 €

o 8. Indukcijska ploča za kuhanje, pojedinačne vrijednosti 79,99 €

o 9. Tračna brusilica, pojedinačne vrijednosti 45,99 €

o 10. Vrtna sjeckalica, pojedinačne vrijednosti 99,99 €

o 11. Stroj za mljevenje mesa, pojedinačne vrijednosti 79,99 €

o 12. Pješčanik, pojedinačne vrijednosti 55,00 €

o 13. Stolići, pojedinačne vrijednosti 27,99 €

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.250,88 €. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

- 11. 3. 2024. - za prijave od 1. 3. 2024. do 10. 3. 2024. - 10 x dnevna nagrada + 1. tjedna nagrada

- 18. 3 2024. - za prijave od 11. 3. 2024. do 17. 3. 2024. - 7 x dnevna nagrada + 2. tjedna nagrada

- 25. 3. 2024. - za prijave od 18. 3. 2024. do 24. 3. 2024. - 7 x dnevna nagrada + 3. tjedna nagrada

- 2. 4. 2024. - za prijave od 25. 3. 2024. do 31. 3. 2024. - 7 x dnevna nagrada + 4. tjedna nagrada

- 8. 4. 2024. - za prijave od 1. 4. 2024. do 7. 4. 2024. - 7 x dnevna nagrada + 5. tjedna nagrada

- 15. 4. 2024. - za prijave od 8. 4. 2024. do 14. 4. 2024. - 7 x dnevna nagrada + 6. tjedna nagrada

- 22. 4. 2024. - za prijave od 15. 4. 2024. do 21. 4. 2024. - 7 x dnevna nagrada + 7. tjedna nagrada

- 29. 4. 2024. - za prijave od 22. 4. 2024. do 28. 4. 2024. - 7 x dnevna nagrada + 8. tjedna nagrada

- 6. 5. 2024. - za prijave od 29. 4. 2024. do 5. 5. 2024. - 7 x dnevna nagrada + 9. tjedna nagrada

- 13. 5. 2024. - za prijave od 6. 5. 2024. do 12. 5. 2024. - 7 x dnevna nagrada + 10. tjedna nagrada

- 20. 5. 2024. - za prijave od 13. 5. 2024. do 19. 5. 2024. - 7 x dnevna nagrada + 11. tjedna nagrada

- 27. 5. 2024. - za prijave od 20. 5. 2024. do 26. 5. 2024. - 7 x dnevna nagrada + 12. tjedna nagrada

- 3. 6. 2024. - za prijave od 27. 5. 2024. do 31. 5. 2024. - 5 x dnevna nagrada + 13. tjedna nagrada


Dobitnici će biti izvučeni u sjedištu Priređivača, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.


Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija te će se o istome sačiniti zapisnik. Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.


Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku 8 dana od dana izvlačenja na internetskoj stranici https://www.lidl.hr/c/nagradna-igra-ucinite-lidl-jos-boljim/s10027525. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Trošak registracije i osiguranja automobila snosi dobitnik. Dobitnici će o dobitku biti obaviješten pisanim ili telefonskim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana primljene obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Istekom navedenog roka gubi se pravo na nagradu.


U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s primjenjivim propisima.


Isključena je odgovornost Priređivača za bilo kakve eventualne materijalne nedostatke dobivene nagrade.


Priređivač nije dužan dobitnicima nagrada dostavljati bilo kakva jamstva/jamstvene listove na osvojene uređaje.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.


Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.lidl.hr/ukljucise. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.


Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.lidl.hr/ukljucise prije početka nagradne igre.

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.


Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice www.lidl.hr/ukljucise.


U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

II. Zaštita osobnih podataka

1. Podaci o voditelju obrade

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, OIB: 66089976432 je voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre. Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se u slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade osobnih podataka može kontaktirati putem sljedeće e-mail adrese: zastita_podataka@lidl.hr

2. Kategorije i izvor podataka

U svrhu provedbe nagradne igre društvo Lidl Hrvatska obrađuje sljedeće osobne podatke sudionika:

- korisničko ime te druge podatke sudionika s Lidl Plus korisničkog računa;

- ime i prezime, adresa, kontakt broj mobitela i e-mail sudionika.


Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. može izravno od dobitnika prikupljati sve druge osobne podatke potrebne za slanje ili predaju nagrade.

3. Svrha i pravna osnova obrade podataka

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. će osobne podatke prikupljene u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri koristiti samo u svrhu njezine provedbe (npr. prikupljanje prijava, odabir dobitnika, obavještavanje dobitnika, slanje nagrada). Pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru nagradne igre u načelu je članak. 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Bez navedenih podataka sudjelovanje u nagradnoj igri nije moguće.


U slučaju da se u okviru ovog nagradne igre da privola za obradu osobnih podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka na temelju privole je članak. 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.


Prilikom predaje nagrada osobni podaci dobitnika mogu biti objavljeni u oglasnim medijima Priređivača (npr. priopćenje za javnost, lidl.hr, Instagram, Facebook). Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Priređivač ima legitiman interes za svoju promociju kao i za promociju nagradne igre. Osim navedenog, postoji i javni interes (osobito i ostalih sudionika) za provedbu nagradne igre i dodjelu nagrada.

4. Primatelji/ kategorije primatelja

Podaci se prosljeđuju trećim osobama isključivo ako je navedeno potrebno za provođenje nagradne igre (npr. slanje nagrada putem dostavnih tvrtki) odnosno za objavu dobitnika (npr. Instagram i/ili Facebook). Osim navedenog, podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

5. Razdoblje pohrane/ kriteriji za određivanje razdoblja pohrane

Nakon završetka nagradne igre i objavljivanja pobjednika, osobni podaci sudionika bit će izbrisani. Podaci dobitnika koji su osvojili neki predmet čuvaju se toliko dugo dok postoji zakonsko pravo na ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja eventualnih prava u slučaju nedostataka.

6. Prava ispitanika

Sudionik nagradne igre ima pravo bez naknade zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koji se pohranjuju. Sudionik također ima pravo zatražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka te pravo na primanje relevantnih podataka u strukturiranom formatu. Sudionik u svakom trenutku može prigovoriti obradi podataka koja se temelji na članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako je sudionik dao privolu u okviru ove nagradne igre, ima mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati takvu privolu s budućim učinkom. Osim navedenog, sudionik ima pravo pritužbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb.


KLASA: UP/I-460-02/24-01/45

URBROJ: 513-07-21-01-24-2