Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.

Pravila nagradnog natječaja

„Lidlova igraonica“


I. Pravila nagradnog natječaja


Članak 1. Priređivač


Nagradni natječaj organizira Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 (dalje u tekstu: „Priređivač“).


Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja


Nagradni natječaj započinje 28. studenoga 2023. i traje do 7. prosinca 2023. Nagradni natječaj se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.


Priređivač zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja natječaja i datuma proglašenja pobjednika.


Članak 3. Svrha nagradnog natječaja


Nagradni natječaj se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.


Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju


U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo koje druge tvrtke izravno uključene u realizaciju ovog nagradnog natječaja.


Sudjelujući u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju uvjete navedene u ovim Pravilima.


Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju


Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je posjetiti web stranicu www.lidl.hr/lidlova-igraonica i odigrati memory igru (dalje u tekstu: „Igra“). Cilj Igre je pronaći sve parove u najkraćem vremenu.


Po završenoj Igri sudionik mora upisati svoje kontaktne podatke (ime i prezime, broj mobitela, email adresu).


Sudionici su dužni prilikom prijave dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi, u protivnom Organizator zadržava pravo diskvalifikacije sudionika. Više sudionika s istim prezimenom na istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim sudionikom.


Članak 6. Nagradni fond


Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

1. mjesto: Playtive drvena kuhinja vrijednosti 59,99 EUR (451,99 HRK)

2. mjesto: Playtive drvena kuhinja vrijednosti 59,99 EUR (451,99 HRK)

3. mjesto: Playtive 2-u-1 drvena klinika vrijednosti 49,99 EUR (376,65 HRK)


Članak 7. Proglašenje pobjednika natječaja


Po završetku natječaja bit će proglašeni rezultati, odnosno top lista s najuspješnijim sudionicima te će prva tri najuspješnija sudionika (s najbržim rezultatom) biti nagrađena.


Imena svih pobjednika natječaja bit će objavljena najkasnije 8 dana od dana završetka natječaja na službenoj web stranici Lidla Hrvatska: https://www.lidl.hr/c/lidlova-igraonica/s10034549 , a pobjednici će u istom roku o tome biti obaviješteni putem emaila.


Članak 8. Preuzimanje nagrada


Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Pobjednici natječaja bit će telefonski ili emailom obaviješteni o načinu preuzimanja nagrade.


Ako nagradu ne preuzmu u roku 60 dana od primljene obavijesti, smatra se da su odustali od nagrade te gube pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti novog pobjednika natječaja koji ima pravo na nagradu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.


Isključena je odgovornost Priređivača za bilo kakve eventualne materijalne nedostatke dobivene nagrade.


Članak 9. Ostale odredbe


Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati rezultat sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja.


Ako se tokom trajanja i po završetku natječaja zapaze neregularnosti u ponašanju sudionika u nagradnom natječaju i ostvarenim rezultatima te se pokaže opravdana sumnja da je isti u svrhu postizanja rezultata postupao na način koji nije dozvoljen pravilima, Organizator zadržava pravo diskvalifikacije sudionika. Sve aktivnosti sudionika koje se temeljem opravdane sumnje pokažu kao neregularne tumačit će se kao direktno kršenje Pravila te Organizator zadržava pravo tom sudioniku onemogućiti daljnji pristup Igri, odnosno diskvalificirati sudionika. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku izbrisati iz Igre sve podatke i rezultate onih Sudionika koji će postići rezultate nestandardnim interakcijama s Igricom koje su zabranjene.


Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.


Članak 10. Objava pravila nagradnog natječaja


Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici Lidla Hrvatska.


Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila


Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.


Priređivač zadržava pravo na izmjenu pravila ovog natječaja. Sudionici će o eventualnim izmjenama pravila biti obaviješteni putem službene web stranice Lidla Hrvatska.


U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.


II. Zaštita osobnih podataka


1. Podaci o voditelju obrade


Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, OIB: 66089976432 je voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja. Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se u slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade osobnih podataka može kontaktirati putem sljedeće e-mail adrese: zastita_podataka@lidl.hr


2. Kategorije i izvor podataka


U svrhu provedbe nagradnog natječaja društvo Lidl Hrvatska obrađuje sljedeće osobne podatke sudionika:

- ime i prezime, e-mail i telefonski broj dobitnika.


Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. može izravno od dobitnika prikupljati sve druge osobne podatke potrebne za slanje ili predaju nagrade.


3. Svrha i pravna osnova obrade podataka


Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. će osobne podatke prikupljene u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju koristiti samo u svrhu njegove provedbe (npr. ocjena prijava, odabir dobitnika, obavještavanje dobitnika, slanje nagrada). Pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru nagradnog natječaja u načelu je članak. 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Bez navedenih podataka sudjelovanje u nagradnom natječaju nije moguće.


U slučaju da se u okviru ovog nagradnog natječaja da privola za obradu osobnih podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka na temelju privole je članak. 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.


Prilikom predaje nagrada osobni podaci dobitnika mogu biti objavljeni u oglasnim medijima Priređivača (npr. priopćenje za javnost, lidl.hr, Facebook). Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Priređivač ima legitiman interes za svoju promociju kao i za promociju nagradnog natječaja. Osim navedenog, postoji i javni interes (osobito i ostalih sudionika) za provedbu nagradnog natječaja i dodjelu nagrada.


4. Primatelji/ kategorije primatelja


Podaci se prosljeđuju trećim osobama isključivo ako je navedeno potrebno za provođenje nagradnog natječaja (npr. slanje nagrada putem dostavnih tvrtki) odnosno za objavu dobitnika (npr. Facebook). Osim navedenog, podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.


5. Razdoblje pohrane/ kriteriji za određivanje razdoblja pohrane


Nakon završetka nagradnog natječaja i objavljivanja pobjednika, osobni podaci sudionika bit će izbrisani. Podaci dobitnika koji su osvojili neki predmet čuvaju se toliko dugo dok postoji zakonsko pravo na ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja eventualnih prava u slučaju nedostataka.


6. Prava ispitanika


Sudionik nagradnog natječaja ima pravo bez naknade zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koji se pohranjuju. Sudionik također ima pravo zatražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka te pravo na primanje relevantnih podataka u strukturiranom formatu. Sudionik u svakom trenutku može prigovoriti obradi podataka koja se temelji na članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako je sudionik dao privolu u okviru nagradnog natječaja, ima mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati takvu privolu s budućim učinkom. Osim navedenog, sudionik može kontaktirati nadzorno tijelo za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb.