Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.
Banner

Obavijest o obradi osobnih podataka putem kontakt centra za punionice za električna vozila

Obavijest o obradi osobnih podataka putem kontakt centra za punionice za električna vozila u skladu s čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Ovime obavještavamo pozivatelje kontakt centra punionice za el. Vozila o tome kako Lidl postupa s prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka kao i načinu ostvarivanja Vaših prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: GDPR) prilikom kontaktiranja kontakt centar, odnosno zaposlenike društva Margon Media d.o.o. Kolodvorska 128,10409 Velika Gorica, OIB: 53736631841 (dalje u tekstu: pružatelj usluga). Pružatelj usluga u ime i za račun Lidla obrađuje osobne podatke prilikom pružanja usluge kontaktnog centra za krajnje korisnike e-punionica na besplatnom broju 0800 805 937.

1. Voditelj obrade osobnih podataka

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. sa sjedištem u Velikoj Gorici, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, OIB: 66089976432, Republika Hrvatska (dalje u tekstu: ''Lidl'')


Izvršitelj obrade osobnih podataka


MARGON MEDIA d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Gorici, Kolodvorska 128, Republika Hrvatska


Službenik za zaštitu podataka


Sve zahtjeve vezane uz ostvarivanja prava ispitanika i upite o obradi osobnih podataka možete uputiti službeniku putem e-mail adrese: zastita_podataka@lidl.hr.

2. Svrha i pravni temelj za obradu osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se neposredno od Vas i obrađuju se na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka na temelju legitimnog interesa Lidla. Legitimni interes je interes Lidla da riješi tehnički problem punionice za el. vozila i odgovori na upite korisnika e-punionica, odnosno, ekonomski interes učinkovitog funkcioniranja punionica za el. vozila.


Osobni podaci se obrađuju u svrhu pružanja tehničke podrške i pomoći korisnicima punionica i rješavanja zahtjeva korisnika kako bi bili u mogućnosti obaviti punjenje na odabranoj punionici.

3. Kategorije osobnih podataka

Prilikom poziva upućenih kontakt centru za punionice el. vozila obrađuju se osnovni podaci radi rješavanja zahtjeva- vaše ime, identifikacijski podaci mjesta za punjenje i broj mobitela.


Ostali podaci koje prikupljamo tijekom razgovora su Vaš glas u sklopu poziva koji je audio podatak koji se odnosi na visinu, ton i boju glasa Vas kao ispitanika, način razgovora te informacije izmijenjene između Vas kao ispitanika i zaposlenika kontakt centra.


U postupku navedenih obrada osobnih podataka nema automatiziranog donošenja odluka niti izrade profila ispitanika.

4. Razdoblje pohrane osobnih podataka:

Osobni podaci (broj mobitela, dolazni i odlazni pozivi) se pohranjuju u bazi podataka izvršitelja u razdoblju rješavanja tehničkog zahtjeva te najduže 12 mjeseci nakon rješavanja zahtjeva nakon čega se automatski brišu u sustavu.


Ako su osobni podaci dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, isti će se čuvati dulje od zakonom ili drugim aktom propisanog razdoblja pohrane, sve do konačnog završetka postupka.

5. Vaša prava

Prema čl. 15. st. 1. GDPR-a imate pravo na zahtjev besplatno dobiti informacije o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni kod društva Lidl.


Nadalje, ako postoje zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak (čl. 16.), brisanje (čl. 17.) i ograničenje obrade (čl. 18.).


Ako se obrada podataka temelji na čl. 6. st. 1. t. (e) ili (f) Uredbe, imate pravo na prigovor u skladu s čl. 21. Uredbe. Ako podnesete prigovor na obradu podataka, ona se neće primjenjivati u budućnosti, osim ako voditelj obrade ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za daljnju obradu koji su jači od Vašeg interesa za opozivom.


Ako ste sami ustupili obrađene podatke, imate pravo na prijenos podataka u skladu s čl. 20. Uredbe.

Ako se obrada podataka temelji na privoli, možete u svakom trenutku opozvati privolu s učinkom za budućnost, a da se pritom ne utječe na zakonitost dotadašnje obrade.


Ako smatrate da vam je povrijeđeno neko zajamčeno pravo iz Uredbe imate pravo podnijeti pritužbu, odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava, nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na adresu: Selska cesta 136, 10 000 Zagreb ili putem adrese elektroničke pošte: azop@azop.hr