Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.
Banner

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja računa Moj Lidl

Stanje: Svibanj 2023.


1. Područje primjene i odnos prema drugim odredbama

Ovi uvjeti korištenja uređuju korištenje usluge Moj Lidl računa. Uslugu Moj Lidl računa pruža društvo Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Germany, (dalje u tekstu „Lidl Stiftung“, „mi“ ili „nas“), druga društva grupe Lidl (dalje u tekstu označene kao „ društva grupe“). U bilo kojem trenutku možete pozvati i spremiti ili ispisati trenutno važeće Uvjete korištenja. Nakon sklapanja ugovora ne spremamo tekst ugovora.


Moj Lidl račun zaštićen lozinkom omogućuje vam pregled, pristup, upravljanje i uređivanje vaših podataka s različitih online usluga društava grupe, npr. internetskoj trgovini Lidl, aplikaciji Lidl Plus itd. (u daljnjem tekstu svaka "ciljana usluga"), na središnjoj lokaciji za pohranu (u daljnjem tekstu "Portal"). Nadalje, nudi vam jednostavan sustav jednokratne registracije koji se naziva usluga jedinstvene prijave (u daljnjem tekstu "SSO") (zajedno "Moj Lidl račun" ili "Usluga").


Nakon što se jednom registrirate u ciljnoj usluzi, SSO vam omogućuje korištenje daljnjih ciljnih usluga s istim korisničkim imenom i lozinkom, pod uvjetom da je SSO implementiran u odgovarajućoj ciljanoj usluzi.


Usluga se pruža temeljem sljedećih uvjeta korištenja Moj Lidl računa (‘’uvjeti korištenja’’).


Ovi uvjeti korištenja ne vrijede za posebne ugovorne odnose s trećima koji su sklopljeni u okviru ciljanih usluga, kao na primjer kupoprodaja robe ili usluga. U tu svrhu su mjerodavni sami specifični uvjeti poslovanja pojedine ciljane usluge.

2. Registracija, račun i sklapanje ugovora

Za korištenje Moj Lidl računa potrebna je registracija za ciljanu uslugu povezanu sa SSO, pri čemu korisnik mora izraditi lozinku za Moj Lidl račun. Koristi se zajedno s vašom adresom e-pošte ili brojem mobitela za pristup vašem korisničkom računu Moj Lidl.


Podaci koje je korisnik naveo u okviru postupka registracije moraju biti točni. Ne smiju se koristiti podaci trećih. Ako se ti podaci naknadno promijene, korisnik ih mora odmah prilagoditi na Portalu.


Ovisno o ciljanoj usluzi, tijekom postupka registracije morate provjeriti ili svoju e-adresu ili broj mobilnog telefona. U tu svrhu poslat ćemo vam e-poruku ili SMS s potvrdnim kodom. Bez provjere adrese e-pošte ili broja mobitela, postupak registracije se ne može nastaviti.


Dajete obvezujuću ponudu za registraciju za korištenje Moj Lidl računa klikom na gumb "Registriraj se" nakon što prođete kroz postupak registracije. Prije odabira ovog gumba, možete u bilo kojem trenutku otkazati registraciju ili promijeniti podatke brisanjem, dodavanjem ili ispravljanjem unosa u različitim poljima ili zatvaranjem ciljane usluge. Nakon što dovršite postupak registracije, u svakom trenutku možete promijeniti podatke navedene na Portalu.


Po primitku Vaše ponude za sklapanje ugovora, poslat ćemo potvrdu o primitku ponude ("potvrda narudžbe") na e-mail adresu koju ste naveli prilikom registracije. Ova potvrda narudžbe predstavlja i naše prihvaćanje ponude za sklapanje ugovora o korištenju ("sklapanje ugovora"). Uslugu možete koristiti čim primite potvrdu narudžbe.


Nakon dovršetka registracije automatski će vam biti dodijeljen korisnički broj.


Pristupni podaci su namijenjeni isključivo za korištenje od strane ovlaštenog korisnika i potrebno ih je primjerenim mjerama zaštititi od pristupa trećih. Ako se pojave sumnje o zlouporabi Usluge, korisnik to mora odmah prijaviti Lidl Stiftungu. Korisnik odgovara za posljedice neovlaštenog korištenja od strane trećih, ako je odgovoran za to, kao i za propust da spriječi neovlašteno korištenje.


Korištenje Moj Lidl računa na uređajima sa Android operativnim sustavom moguće je samo ukoliko uređaj koristi Google Chrome preglednik.

3. Predmet Usluge

Predmet Usluge Moj Lidl računa je pružanje jedinstvene SSO usluge zaštićene lozinkom za različite ciljane usluge grupe društava. To u bitnome znači da nakon jednokratne registracije i autentifikacije, račun Moj Lidl može se koristiti za prijavu na sve ciljane usluge integrirane u Moj Lidl račun bez potrebe za zasebnom registracijom ili ponovnim pružanjem detaljnih korisničkih podataka.


Za prikladnu prijavu, također imate mogućnost aktiviranja funkcije "Ostanite prijavljeni". Nakon aktivacije funkcije, u pregledniku vašeg uređaja postavlja se trajni kolačić (6 mjeseci) koji osigurava da vas Moj Lidl račun prepozna prilikom sljedeće posjete. Ovaj se kolačić također može izbrisati u bilo kojem trenutku putem postavki u pregledniku.


Ako se registrirate kod povezane ciljane usluge, a da se prethodno niste registrirali za druge ciljane usluge, automatski ćete otvoriti Moj Lidl račun. U slučaju da ste se prethodno registrirali za drugu ciljanu uslugu povezanu s računom Moj Lidl, jednostavno se možete prijaviti u ciljanu uslugu sa svojim postojećim vjerodajnicama. Ako grupa društava u budućnosti bude ponudila nove ciljane usluge, moguće je da ćete ih moći koristiti i putem svog računa Moj Lidl računa. U ovom slučaju mogu se primijeniti dodatni uvjeti korištenja.


SSO vam daje identitet na više portala koji prepoznaju i verificiraju povezane ciljane usluge i kojim možete upravljati putem Portala. Portal vam omogućuje pregled, pristup, upravljanje i ispravljanje vaših podataka s različitih ciljanih usluga na jednom središnjem mjestu. Portal pohranjuje vaše matične podatke i podatke o korisnicima, kao i one glavne podatke i podatke o korisnicima koje ste dali prilikom korištenja drugih ciljanih usluga. Na taj način svi glavni podaci o vašim korisnicima, podaci za prijavu, podaci o vašim okolnostima i interesima iz odjeljka "O meni" te podaci o pogodnostima dodijeljenim u sklopu programa "Lidl Liddle klub", ako se dobrovoljno daju, kao i informacije o spremljenim načinima plaćanja i povijesti kupnji i narudžbi možete vidjeti na središnjem mjestu na Portalu. Ako je potrebno, vaši će se podaci prenijeti na odgovarajuću ciljanu uslugu kada se koriste posebne ponude kako bi se omogućilo izvršavanje odgovarajuće transakcije (vidi odjeljak 7 u nastavku).


Korištenje računa Moj Lidl je besplatno. Međutim, za korištenje konkretnih ciljanih usluga mogu nastati troškovi koji su transparentno prikazani u odnosu na konkretnu ponudu te u skladu s pravnim zahtjevima. Isto vrijedi za eventualno potrebne usluge trećih, poput internetskog pristupa.


Prilikom korištenja usluge Lidl plaćanje (Lidl Pay) u Lidl Plus aplikaciji, korisnik može aktivirati takozvanu „dvofaktorsku autentifikaciju“ za sve svoje ciljane usluge. Nakon aktiviranja dvofaktorske autentifikacije, svaki put kada se korisnik prijavi na svoj Moj Lidl račun, od njega će se tražiti i da unese kontrolni kod koji će biti poslan na njegov broj mobitela ili e-mail adresu registriranu kod nas.


Ukoliko korisnik više ne želi koristiti dvofaktornu autentifikaciju, može je deaktivirati u aplikaciji Lidl Plus, kao i označiti uređaj kao pouzdan u bilo kojem trenutku. Međutim, u tom slučaju korisnik više ne može koristiti uslugu mobilnog plaćanja Lidl plaćanje (Lidl Pay).

4. Odustanak

4.1. Pravo na odustanak


Imate pravo odustanka od ovog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok za odustanak je 14 dana od dana sklapanja ugovora.


Kako biste iskoristili svoje pravo na odustanak, morate nama:

Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftbergstrasse 1, 74167, Neckarsulm, Njemačka

Telefon: 0800 200 220

e-mail kupac@lidl.hr


poslati jasnu izjavu (npr. pismom poslanim poštom, faksom ili e-poštom) vaše odluke o odustanku od ovog ugovora. U tu svrhu možete koristiti priloženi model obrasca za odustajanje, koji međutim nije obvezan. Za poštivanje roka za odustanak, dovoljno je poslati obavijest o ostvarivanju prava na odustanak prije isteka roka za odustanak.


4.2. Posljedice odustanka


Ako odustanete od ovog ugovora, moramo vam nadoknaditi sva plaćanja koja smo od vas primili, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali vrstu drugu dostave osim najjeftinije standardne dostave koju nudimo), bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili obavijest o vašem odustanku od ovog ugovora. Za ovo plaćanje koristit ćemo ista sredstva plaćanja koja ste koristili za izvornu transakciju, osim ako s vama nije izričito drugačije dogovoreno; ni u kojem slučaju vam se neće naplatiti ova isplata.


4.3 Obrazac za odustanak


Compliance - Lidl Hrvatska

5. Jamstvo, odgovornost

U sklopu pojedinačnih ciljanih usluga, njihov operater snosi isključivu odgovornost za pružanje usluga. Lidl Stiftung nije odgovoran za eventualna potraživanja koja proizlaze iz toga. Isto vrijedi i za druge doprinose nezavisnih trećih strana kao što je na primjer pružatelj internetskih usluga.


Lidl Stiftung odgovara samo za zahtjeve za naknadom šteta korisnika zbog povrede života, tijela, zdravlja ili zbog povrede bitnih ugovornih obveza te za ostale štete zbog povrede obveza, počinjenih iz namjere ili grube nepažnje od strane Lidl Stiftunga, njegovih zakonskih predstavnika ili pomoćnika u ispunjenju. Bitne ugovorne obveze su one čije je ispunjavanje potrebno za ostvarenje cilja ugovora. Kod povrede bitnih ugovornih obveza Lidl Stiftung odgovara samo za predvidivu štetu, tipičnu za ugovor, ako je ona prouzročena običnom nepažnjom, osim ako se radi o zahtjevima za naknadu štete korisnika zbog povrede života, tijela ili zdravlja. Svaka odgovornost Lidl Stiftunga za jamstva koja su izričito označena kao takva i za obveze po osnovi zakonske odgovornosti za ispravnost proizvoda ostat će nepromijenjena.

6. Otkaz, brisanje

Lidl Stiftung i korisnik mogu u svakom trenutku otkazati korištenje usluge Moj Lidl račun bez poštivanja otkaznog roka. U okviru administracije računa Moj Lidl korisnik može u svakom trenutku pokrenuti brisanje računa.


Otkaz od strane Lidl Stiftunga posebice dolazi u obzir ako je korisnik povrijedio ove uvjete korištenja. Do pojašnjenja događaja u vezi s time prvo može uslijediti samo blokada korisničkih podataka.


Posebno zadržavamo pravo ispraviti ili izbrisati vaš Moj Lidl račun ili pojedinačne unose na njemu u slučaju netočnih podataka.

7. Zaštita podataka

Obrada Vaših osobnih podataka vrši se uz poštivanje Vaših prava iz područja zaštite osobnih podataka. Za provedbu usluge je potrebno prosljeđivanje podataka koje ste naveli ponuđaču ciljane usluge koju želite koristiti, kako bi mu se omogućila autentifikacija korisnika te pružanje usluga koje su naručene u okviru ciljane usluge (npr. slanje i obračun naručenih proizvoda).


Pojedinosti o tome nalaze se u našoj informaciji o zaštiti podataka.

8. Završne odredbe

Europska komisija pruža internetski portal za rješavanje sporova na adresi Internetsko rješavanje sporova | Europska komisija (europa.eu). Međutim, nismo obvezni i ne želimo sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražom za potrošače.


Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske uz isključenje kolizijskih normi i odredaba međunarodnih ugovora.


Uvjete korištenja računa Moj Lidl možete preuzeti u PDF verziji

Za pregled dokumenta u PDF-u potreban ti je Adobe Acrobat Reader.