Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.

Napomene o zaštiti podataka

Razmjena podataka u okviru programa vjernosti Lidl Plus i Kaufland Card


Željeli bismo Vam omogućiti da kombinacijom Vaših podataka iz programa vjernosti Kaufland Card s podacima Vaše Lidl Plus kartice možete koristiti ponude koje su još bolje prilagođene Vašim individualnim potrebama i preferencijama.

1. Tko je odgovoran za zaštitu podataka i komu se mogu obratiti?

Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Njemačka („Lidl Stiftung“) i Kaufland Hrvatska k.d., Ulica Donje Svetice 14, 10000, Zagreb, Hrvatska („Kaufland“) zajedno snose odgovornost za zaštitu podataka kod obrade Vaših osobnih podataka u okviru razmjene podataka između programa vjernosti Lidl Plus i Kaufland Card. Lidl Stiftung i Kaufland zajedno su definirali svrhu i sredstva za obradu podataka u okviru ove razmjene podataka te iste obrađuju kako bi dopunili vlastite profile kupaca. Lidl Stiftung i Kaufland nastavljaju postupati kao samostalni voditelji obrade u odnosu na svoje naknadne aktivnosti obrade podataka za potrebe programa vjernosti Lidl Plus i Kaufland Card.


Prilikom ostvarivanja svojih prava navedenih u nastavku ili u slučaju da želite pristupiti bitnom sadržaju ugovora sklopljenog između društava Lidl Stiftung i Kaufland, možete kontaktirati Lidl Stiftung kao i Kaufland.


Naše službenike za zaštitu podataka možete kontaktirati putem e-mail adrese zastitapodataka@lidlplus.hr za Lidl Stiftung ili e-mail adrese gdpr@kaufland.hr za Kaufland.

2. Koje osobne podatke prikupljamo?

U razdoblju od 9 mjeseci nakon što ste dali svoju privolu,

  • Lidl Stiftung i Kaufland će više puta usporediti Vašu e-mail adresu i broj mobitela kako bi utvrdili jeste li i Lidl Plus i Kaufland Card korisnik.
  • U slučaju da ste kupac koji koristi kako Lidl Plus tako i Kaufland Card, profilni podaci dostupni u dva programa (osobito o Vašoj kupnji i korisničkom ponašanju, Vašim interesima, kao i drugi podaci) bit će razmijenjeni između dva programa u svrhu profiliranja i marketinga (kako je dalje opisano u Napomenama o zaštiti podataka navedena dva programa vjernosti).

3. U koju se svrhu obrađuju Vaši osobni podaci i na kojoj pravnoj osnovi?

Kao što je opisano pod točkom 2, Lidl Stiftung i Kaufland provjeravaju jeste li kupac koji koristi kako Lidl Plus tako i Kaufland Card. Ako je to slučaj, Lidl Stiftung i Kaufland će razmijeniti podatke iz Vašeg korisničkog profila, kako bi (i) analizirali na koji se način ta dopuna podataka iz korisničkog profila reflektira na marketinške mjere koje iz toga proizlaze u vidu broja klikova i postotka kupnji i (ii) dodali daljnje informacije Vašem marketinškom (korisničkom) profilu.


Pravna osnova za tu razmjenu podataka je Vaša privola sukladno članku 6, st. 1, toč. a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.


Primjena naknadnih odgovarajućih marketinških mjera u obliku individualiziranih sadržaja na temelju korisničkih profila poduzima se u okviru samostalne odgovornosti društava Lidl Stiftung i Kaufland kao voditelja obrade u skladu s važećim uvjetima korištenja kartica Lidl Plus i Kaufland Card. Pravna osnova je čl. 6, st. 1, toč. b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.


Daljnje informacije možete pronaći u Općim uvjetima poslovanja za


Lidl Plus – https://www.lidl.hr/c/lidl-plus-uvjeti-koristenja/s10027651


Kaufland Card – https://www.kaufland.hr/kauflandcard/uvjeti-koristenja-kaufland-card.html

4. S kim još dijelimo Vaše osobne podatke?

Lidl Stiftung i Kaufland kod obrade Vaših osobnih podataka koriste pružatelje usluga. Poduzeća koja koristimo kao naše partnere podliježu brižnom postupku selekcije, rade na temelju pisanog naloga i moraju se pridržavati naših uputa, prije početka obrade podataka ih kontroliramo, a nakon toga se provode i redovite kontrole. U okviru razmjene podataka Vaši se podaci prosljeđuju takvim izvršiteljima obrade koji raspolažu: (i) kapacitetima za pohranu podataka, sustavima baza podataka i slično, (ii) pružaju usluge koje služe sprječavanju prevara, (iii) nude tehničku podršku te nam (iv) pružaju marketinške i tehničke savjetodavne usluge.


Vaši se osobni podaci ne šalju niti u jednu zemlju izvan Europskog gospodarskog prostora.

5. Na koji način jamčimo sigurnost Vaših osobnih podataka?

Jako nam je važna sigurnost Vaših osobnih podataka. Lidl Stiftung i Kaufland stoga provode tehničke i organizacijske mjere koje služe tomu da se Vaši osobni podaci zaštite prije svega od rizika povezanih s transferom podataka i uvida neovlaštenih trećih osoba u Vaše podatke. Mjere koje poduzimamo redovito se prilagođavaju najnovijem tehnološkom razvoju.

6. Koliko dugo pohranjujemo Vaše osobne podatke?

Lidl Stiftung i Kaufland podatke dobivene u okviru razmjene podataka pohranjuju tijekom provođenja testa (razmjene podataka), a svi podaci o Vašim kupovnim navikama i korisničkom ponašanju u odnosu na drugi program vjernosti bit će izbrisani najkasnije nakon 9 mjeseci od dana kada ste dali svoju privolu za razmjenu podataka.


Daljnje informacije o rokovima pohrane u okviru programa kartice Lidl Plus možete pronaći u Napomenama o zaštiti podataka za karticu Lidl Plus.


Daljnje informacije o rokovima pohrane u okviru programa kartice Kaufland Card možete pronaći u Napomenama o zaštiti podataka za karticu Kaufland Card.

7. Koja su Vaša prava s obzirom na obradu Vaših podataka?

Na Vaš upit ćemo Vam svakako dostaviti informacije iz članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka (posebice o Vašim osobnim podacima koji se pohranjuju, o primateljima i kategorijama primatelja kojima se prosljeđuju, o svrhama pohrane itd.). Te ćemo Vam informacije u načelu dostaviti besplatno.


Osim toga pod određenim zakonskim pretpostavkama imate pravo na ispravak netočnih podataka, te na brisanje, ograničenje obrade Vaših osobnih podataka i mogućnosti njihova prenošenja drugim osobama.


Nadalje imate pravo uložiti prigovor kod nadležnog nadzornog tijela.


Svoju suglasnost u bilo koje doba možete i povući s učinkom na buduće razdoblje, primjerice, tako da pošaljete e-mail na zastitapodataka@lidlplus.hr ili na gdpr@kaufland.hr.

8. Izmjena ovih napomena o zaštiti podataka

Uslijed promjena pravne situacije ili okolnosti vezanih uz obradu podataka iz Vašeg korisničkog profila može doći do izmjena ovih napomena o zaštiti podataka. Ukoliko bi se promijenile okolnosti ili opseg obrade Vaših osobnih podataka, obavijestiti ćemo Vas o tome.