Pravila nagradnog natječaja
„Idealan dan u školi“

Članak 1. Priređivač

Nagradni natječaj priređuje Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 (dalje u tekstu Priređivač).

Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj započinje 16. kolovoza 2021. i traje do 29. kolovoza 2021. Nagradni natječaj igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja natječaja i datuma proglašenja pobjednika.

Članak 3. Objava pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na internet stranici www.lidl.hr.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo koje druge tvrtke izravno uključene u realizaciju ovog nagradnog natječaja.

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

Jedan sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati s jednom prijavom.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • Tjednih nagrada: ukupno 25 x Lidl poklon bon vrijednosti 100,00 kuna (svaki tjedan 5 nagrada)
  • Glavnih nagrada:
    • 1. – 3. mjesto: Bicikl CUBE ACID 240 bicikl
    • 4. - 10. mjesto: Romobil za trikove CYGNUS FREESTYLE
    • 11. – 20. mjesto: Školska torba

Članak 7. Proglašenje pobjednika natječaja

Po završetku natječaja održat će se ocjenjivanje prijava. Tročlani žiri će odabrati 10 najboljih komentara prema kriteriju kreativnosti i rangirati ih od 1. do 10. mjesta te će se prema toj ljestvici dodijeliti nagrade natjecateljima.

Imena svih pobjednika natječaja bit će objavljena u roku od 8 dana od završetka natječaja na internet stranici www.lidl.hr, a pobjednici će u istom roku biti obaviješteni.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Pobjednici natječaja će biti obaviješteni porukom na Facebooku o načinu preuzimanja nagrade.

Ako nagradu ne preuzmu u roku od 30 dana od primljene obavijesti, smatra se da su odustali od nagrade te gube pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti novog pobjednika natječaja koji ima pravo na nagradu.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor Sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja ili ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Korištenje osobnih podataka

Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici prihvaćaju ova pravila te su suglasni da se, postanu li dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu javno objaviti i bez naknade upotrebljavati od Organizatora u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili videomaterijalu u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima natječaja.

Sudjelovanjem u natječaju sudionik daje svoju izričitu privolu organizatoru da prikuplja, obrađuje i upotrebljava njegove osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj mobitela ili telefona, e-mail adresu) za potrebe provedbe natječaja.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka kupci mogu pronaći na Internet stranicama https://www.lidl.hr/hr/Zastita-podataka.htm i Zaštita osobnih podataka - www.lidl.hr

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Organizator zadržava pravo na izmjenu pravila ovog natječaja. Sudionici će o eventualnim izmjenama pravila biti obaviješteni putem internet stranice www.lidl.hr.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.