Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.
Banner
Pravila nagradne igre

„Pridružite se Lidl Kids Team-u na UEFA EURO 2024“

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre

„Pridružite se Lidl Kids Team-u na UEFA EURO 2024TM

I. Pravila nagradne igre

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je društvo Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, OIB: 66089976432 (dalje: „Priređivač“).

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 01.04.2024. i traje do 21.04.2024. Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je imati aktivan korisnički račun u Lidl Plus programu vjernosti i Lidl Plus aplikaciju za pametne telefone. Korisnik treba u Lidl Plus aplikaciji kliknuti na banner UEFA EURO 2024TM koji vodi do nagradne igre, a može se vidjeti na početnoj stranici aplikacije. Označavanjem potvrdnog okvira i klikom na gumb „PRIJAVITE SE ODMAH“ korisnik ulazi u nagradnu igru. Korisnik će zatim vidjeti podatke o svom računu (ime, telefon, e-mail adresa) pohranjene na Moj Lidl račun koji će se koristiti za nagradnu igru. Ove podatke moguće je naknadno mijenjati do završetka nagradne igre. Podatke o računu moguće je pregledati putem aplikacije Lidl Plus pod „Više“ - „Profil“ - „Moj Lidl račun“.


Nakon što korisnik prihvati sudjelovanje u nagradnoj igri, prijava se povezuje s osobnim podacima pridruženima Lidl Plus korisničkom računu (ime i prezime, adresa, kontakt broj mobitela i e-mail).

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, samo ako su roditelj ili drugi zakonski zastupnik djeteta, i to pod uvjetom da je njihovo dijete rođeno u razdoblju od 15.07.2013. do 14.06.2018. (uključujući i navedene datume).


Za sudjelovanje u nagradnoj igri moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti:

 • mogućnost putovanja zastupanog djeteta i sudionika (alternativno drugi zakonski zastupnik) u Njemačku na nogometnu utakmicu tijekom Europskog prvenstva u nogometu za muškarce koje će se održati u razdoblju od 14.06.2024. do 14.07.2024. (dalje: „UEFA EURO 2024“) (uz boravak od najmanje dvije noći),
 • posjedovanje važećih putnih isprava za sudionika (alternativno drugi zakonski zastupnik) i zastupano dijete.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 10 x Lidl Kids Team paket za UEFA EURO 2024TM utakmicu na dan 15.6.2024. u Berlinu (Hrvatska - Španjolska), pojedinačna vrijednost 4.424,00 €;
 • 10 x Lidl Kids Team paket za UEFA EURO 2024TM utakmicu na dan 19.6.2024. u Hamburgu (Hrvatska - Albanija), pojedinačna vrijednost 4.424,00 €;
 • 10 x Lidl Kids Team paket za UEFA EURO 2024TM utakmicu na dan 24.6.2024. u Leipzigu (Hrvatska - Italija), pojedinačna vrijednost 4.424,00 €.

Lidl Kids Team paket uključuje:

 • 2 x ulaznica za UEFA EURO 2024TM (1 x dijete; 1 x roditelj ili drugi zakonski zastupnik),
 • 2 x povratna avionska karta na relaciji zračna luka Franjo Tuđman Zagreb - Njemačka (Berlin/Hamburg),
 • organizirani povratni transporti od zračne luke do hotela te od hotela do stadiona,
 • 2 x noćenje u dvokrevetnoj sobi (hotel 3* ili 4*),
 • Međunarodno zdravstveno i putno osiguranje.

Ako dijete izvučenog sudionika ili izvučeni sudionik ne ispunjavaju uvjete nagradne igre (npr. izvučeni sudionik nije roditelj ili zakonski zastupnik djeteta; dijete je rođeno prije 15.07.2013. ili nakon 14.06.2018.), bit će izvučena druga prijava.


Izvučenog sudionika u korištenju Lidl Kids Team paketa može zamijeniti isključivo drugi zakonski zastupnik djeteta.


Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 132.720,00 €. Priređivač se obvezuje uplatiti 5 % ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada bit će održano prema sljedećem rasporedu:

 • 8.4.2024. - za prijave od 1.4.2024. do 7.4.2024. izvlači se 10 dobitnika za Lidl Kids Team paket za UEFA EURO 2024TM utakmicu na dan 15.6.2024. u Berlinu (Hrvatska - Španjolska),
 • 15.4.2024. - za prijave od 8.4.2024. do 14.4.2024. izvlači se 10 dobitnika za Lidl Kids Team paket za UEFA EURO 2024TM utakmicu na dan 19.6.2024. u Hamburgu (Hrvatska - Albanija),
 • 22.4.2024. - za prijave od 15.4.2024. do 22.4.2024. izvlači se 10 dobitnika za Lidl Kids Team paket za UEFA EURO 2024TM utakmicu na dan 24.6.2024. u Leipzigu (Hrvatska - Italija).

Dobitnici će biti izvučeni u sjedištu Priređivača, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.


Izvlačenja će nadgledati tročlana komisija te će se o istom sačiniti zapisnik. Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.


Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku 5 dana od dana izvlačenja na internetskoj stranici www.lidl.hr. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni telefonskim putem na dan izvlačenja. Ako se dobitnik ne javi na telefonski poziv, bit će o dobitku obaviješten putem SMS poruke te se na temelju te poruke mora povratno javiti Priređivaču na broj telefona naveden u poruci, i to isključivo isti dan (dan primitka SMS poruke) najkasnije do 18h ili idućeg dana (dan koji slijedi iza dana primitka SMS poruke) u razdoblju od 8h do 12h. Ako se dobitnik ne javi na telefonski poziv ili nakon zaprimljene SMS poruke u navedenim terminima, on gubi pravo na nagradu i Priređivač ima pravo izvući drugog dobitnika.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Isplata nagrada u gotovini, isplata u naravi ili zamjena nagrada nije moguća. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pisanim ili telefonskim putem. Nakon inicijalnog kontaktiranja dobitnik će na email (s kojim je registriran u Lidl Plus aplikaciji) dobiti sve potrebne informacije o daljnjim koracima i personaliziranu poveznicu koja vodi do platforme za registraciju izvan Lidl Plus aplikacije. Na navedenoj platformi (koja nije povezana s Lidlom) od dobitnika će se tražiti da dostavi potrebne podatke o zastupanom djetetu i o djetetovu zakonskom zastupniku s kojim će dijete putovati u Njemačku na utakmicu, kao i tražene informacije i dokumente (npr. odobrenje za putovanje djeteta). Osoba koja nije sudionik, a koja je zakonski zastupnik djeteta, također može biti navedena kao zakonski zastupnik koji će pratiti zastupano dijete na putovanje u Njemačku na utakmicu. Sudionik je dužan obavijestiti tu drugu osobu o ovdje navedenim uvjetima.


Dobitnik mora, u roku 3 dana od dana primitka emaila s poveznicom, putem poveznice napraviti službenu prijavu za Lidl Kids Team. Dobitnik je odgovoran za točnost dostavljene e-mail adrese u Lidl Plus aplikaciji. Ako dobitnik u roku 3 dana od primitka emaila s poveznicom ne obavi službenu prijavu, on gubi pravo na nagradu te Priređivač ima pravo izvući novog dobitnika.


Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.


U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s primjenjivim propisima.


Isključena je odgovornost Priređivača za bilo kakve eventualne materijalne nedostatke dobivene nagrade.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.


Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.lidl.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.


Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.lidl.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.


Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr.


U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

II. Zaštita osobnih podataka

1. Podaci o voditelju obrade

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, Velika Gorica, OIB: 66089976432 (dalje: „Lidl“) je voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre. Lidl je imenovao službenika za zaštitu podataka koji je dostupan putem emaila: zastita_podataka@lidl.hr

2. Kategorije i podrijetlo podataka

Kako bi proveo nagradnu igru, Lidl će primiti sljedeće osobne podatke od društva Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Njemačka (dalje: „Lidl Stiftung“):

- korisnički ID te druge osobne podatke sudionika nagradne igre s Lidl Plus korisničkog računa;

- ime i prezime te broj telefona i e-mail adresu dobitnika.

3. Svrhe i pravne osnove za obradu

Lidl će osobne podatke prikupljene u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri koristiti samo u svrhu njezine provedbe (npr. prikupljanje prijava, odabir dobitnika, obavještavanje dobitnika, slanje nagrada). Pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru nagradne igre u načelu je članak. 6. st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ovo također uključuje prijenos osobnih podataka navedenih u odjeljku 2 Lidlu. Bez navedenih podataka sudjelovanje u nagradnoj igri nije moguće.


Kao dio nagrade, mogu se snimiti fotografije ili videozapisi dobitnika i zastupanog djeteta. U tu svrhu Lidlu je potrebna privola dobitnika, kao zakonskog zastupnika zastupanog djeteta, u skladu s člankom 6. st. 1. točkom a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako dobitnik dade privolu, pravna osnova za bilo kakvu obradu podataka koja se provodi na temelju takve privole je članak 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.


Fotografije ili videozapisi u vezi s nagradom mogu se objaviti zajedno s imenom i mjestom prebivališta dobitnika u promotivnim medijima Lidla (npr. priopćenje za javnost, web stranice Lidla, časopis za zaposlenike, profili Lidla na društvenim mrežama, itd.). Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. st. 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Organizator ima legitiman interes promovirati sebe i svoje nagradne igre, a osim toga postoji i javni interes (osobito od strane ostalih sudionika) da se vidi da se nagradna igra odvija i da se nagrade osvajaju.


Ako se obrada podataka temelji na privoli u skladu s člankom 6. st. 1. točkom a) Opće uredbe o zaštiti podataka, privola se može povući u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. Opoziv dovodi do brisanja već prikupljenih podataka. Unatoč tome, treba imati na umu da će sudjelovanje zastupanog djeteta biti isključeno u slučaju povlačenja privole za fotografiranje i snimanje zastupanog djeteta tijekom utakmice UEFA EURO 2024.

4. Primatelji/kategorije primatelja:

Podaci se prenose trećim stranama samo ako je to potrebno za provedbu nagradne igre (npr. daljnja organizacija nagradne igre od strane Lidl Stiftunga i UEFA-e) ili u svrhu objave dobitnika (npr. na Facebooku). Osim toga, podatke ne prenosimo trećim stranama. Osim toga, Lidl i partnerske tvrtke mogu prikupljati daljnje osobne podatke izravno od dobitnika u sklopu nagradne igre koji su potrebni za slanje ili uručenje nagrade. Molimo pogledajte posebnu politiku zaštite podataka na platformi za registraciju.

5. Razdoblje pohrane/ kriteriji za određivanje vremena pohrane:

Po završetku nagradne igre i proglašenja dobitnika, osobni podaci sudionika bit će izbrisani. Podaci dobitnika bit će pohranjeni za vrijeme trajanja pravnih i ugovornih zahtjeva povezanih s nagradom (npr. naknada štete, itd.).

6. Prava ispitanika

Sudionik i zastupano dijete imaju pravo besplatno dobiti informacije o osobnim podacima o svojim osobnim podacima koji se pohranjuju. Osim toga, oboje imaju pravo zahtijevati brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka, kao i pravo na primanje predmetnih podataka u strukturiranom formatu. Sudionik i zastupano dijete imaju pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu podataka koja se temelji na članku 6. st. 1. točki f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako je u okviru ove nagradne igre dana privola, ona se može povući u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. Sudionik može ostvariti gore navedena prava ispitanika za sebe i/ili za zastupano dijete kontaktiranjem Lidlove Službe za kupce na email: kupac@lidl.hr. Osim navedenog, sudionik i zastupano dijete mogu se obratiti nadzornom tijelu za zaštitu podataka, posebno u državi članici u kojoj imaju prebivalište (Agencija za zaštitu podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb) ili mjestu gdje je došlo do navodne povrede.


KLASA: UP/I-460-02/24-01/116

URBROJ: 513-07-21-01-24-2