Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Lupilu i Tvornica snova“
(dalje u tekstu: nagradna igra“)

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 6. rujna 2021. i traje do 3. listopada 2021. Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je imati aktivan korisnički račun u Lidl Plus programu vjernosti i Lidl Plus aplikaciju za pametne telefone.

Kupac se prijavljuje za nagradnu igru odabirom takve opcije u Lidl Plus aplikaciji. Prijava se povezuje s osobnim podacima pridruženim navedenom Lidl Plus korisničkim računu (ime i prezime, adresa, kontakt broj mobitela i e-mail). Da bi kupac mogao valjano sudjelovati u nagradnoj igri, nužno je da njegovi osobni podaci povezani s korisničkim računom budu točni (primjerice, kupac mora biti registriran u aplikaciji s ispravnim vlastitim imenom i prezimenom, s ispravnom adresom i sl.).

Kupac koji se prijavi za sudjelovanje u nagradnoj igri na način opisan u stavku 2. ovog članka automatski ulazi u izvlačenje za nagradu za svakih 50 kuna vrijednosti kupnje Lupilu proizvoda (osim odjeće i obuće) na jednom računu uz obvezno skeniranje Lidl Plus aplikacije na blagajni prilikom kupnje Lupilu proizvoda. Na primjer, za kupnju Lupilu proizvoda (osim odjeće i obuće) u vrijednosti 49 kuna kupac ne ostvaruje sudjelovanje u izvlačenju, dok za kupnju Lupilu proizvoda (osim odjeće i obuće) u vrijednosti 100 kuna kupac automatski ostvaruje dva sudjelovanja u izvlačenju pod uvjetom da prilikom te kupnje skenira Lidl Plus aplikaciju na blagajni (ako kupac potroši odgovarajući novčani iznos, a ne skenira aplikaciju prilikom kupnje, neće moći sudjelovati u nagradnoj igri). Popis Lupilu proizvoda čijom kupnjom se ostvaruje pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri bit će objavljen uz pravila nagradne igre. Vrijednosti kupnje iskazane na različitim računima se ne zbrajaju, što znači da se uzima u obzir svaki pojedini račun zasebno i relevantna je isključivo vrijednost kupnje Lupilu proizvoda iskazana na tom jednom računu. Primjerice, ako na jednom računu vrijednost kupnje Lupilu proizvoda (osim odjeće i obuće) iznosi 60 kuna, a na drugom računu 40 kuna, tada kupac ostvaruje samo jedno sudjelovanje u izvlačenju i to na temelju prvog računa.

Prijavu u Lidl Plus aplikaciji dovoljno je napraviti samo jednom te će kupac, na temelju takve jedinstvene prijave, u svakom tjednu izvlačenja automatski sudjelovati u izvlačenju za svaku kupnju obavljenu u tom tjednu prilikom koje je ostvaren uvjet za sudjelovanje iz stavka 3. ovog članka. Primjerice, ako se kupac prijavi u prvom tjednu izvlačenja i u tom tjednu potroši na jednom računu 70 kuna na Lupilu proizvode (osim obuće i odjeće) tada u tom tjednu sudjeluje u nagradnoj igri i ostvaruje jedno sudjelovanje u izvlačenju; međutim, ako kupac u idućem tjednu izvlačenja želi ostvariti sudjelovanje u izvlačenju, morat će u tom tjednu ponovo potrošiti na Lupilu proizvode (osim obuće i odjeće) minimalno 50 kuna po jednom računu, no ne mora se ponovno prijavljivati putem Lidl Plus aplikacije.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • Tjednih nagrada: 30 x knjiga pojedinačne vrijednosti do 200 kuna izdavačke kuće „Tvornica snova“ (https://tvornicasnova.hr/), a što ukupno iznosi 120 knjiga tijekom 4 tjedna trajanja nagradne igre.

Dobitnik nagrade primit će promotivni kod s kojim ostvaruje narudžbu knjige na https://tvornicasnova.hr.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 24.000,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • 13.9.2021. će se izvući dobitnici za prijave od 6.9.2021. do 12.9.2021. (ukupno 30 dobitnika);
  • 20.9.2021. će se izvući dobitnici za prijave od 13.9.2021. do 19.9.2021. (ukupno 30 dobitnika);
  • 27.9.2021. će se izvući dobitnici za prijave od 20.9.2021. do 26.9.2021. (ukupno 30 dobitnika);
  • 4.10.2021. će se izvući dobitnici za prijave od 27.9.2021. do 3.10.2021. (ukupno 30 dobitnika).

Izvlačenja će se održati u prostorijama Priređivača. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenja će nadgledati tročlana komisija. Za svako izvlačenje će se voditi zapisnik.

Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.lidl.hr/tvornicasnova/dobitnici. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac niti darovne kartice. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana primljene obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s primjenjivim propisima.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.lidl.hr/tvornicasnova. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.lidl.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim propisima. Osobni podaci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podataka kupci mogu pronaći na internet stranicama: https://www.lidl.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka i https://www.lidl.hr/lidl-plus/pravne-informacije/zastita-osobnih-podataka.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/362
URBROJ: 513-07-21-01-21-2