Dobitnici prvoga kruga u periodu od 06.09.2021. - 12.09.2021.

Katarina Ljoljo
Đurđica Barvalac
Kristina Badurina Bogdanić
Ana Rudić Miljanović
Andrej Jukić
Mirjana Plećaš
Antonela Kendić
Tomislav Drožđek
Kristina Vrbanić
Tomislav Babić 
Vedrana Kralj
Lili Balic
Tea Car Reljac
Marina Baradić
Snježana Đurinić
Monika Režić
Suzana Horvat
Gabrijel Jerković
Ante Sičenica
Maja Bojić Drinovac
Antonija Janjić  
Viktorija Biro
Ljubica Mandaric
Alenka Vlašić
Zeljka Maletic
Katarina Buric
Ivanka Čalić
Štefica Šoštar
Boženka Čular
Maja Ladišić

Dobitnici drugog kruga u periodu od 13.09.2021. - 19.09.2021.

Ana Pokrajčić
Lukrecija Jakšić Markan
Josipa Puljar Moše
Jelena Princivali
Mislav Bilandžić
Antonija Ćapin
Mirela Radovanovic
Martina Mikin
Sara Marijanović
Adisa Elkasović
Martina Verner Đuretić
Ivana Marača
Danijel Kostelac
Mara Ljevar
Maja Tomljenović
Tiziana Bissi
Slobodan Skoric
Vatroslav Aračić
Anamarija Jurković
Ivana Krmpotić
Ivana Bassi
Tamara Pečurica
Mila Kruljac
Ivana Gojsalić Boban
Ivica Kočiš
Mihaela Nemet
Andrej Bolković
Martina Butigan
Sonja Dubrović Roškić
Maja Mihalic Skočak

Dobitnici trećeg kruga u periodu od 20.9.2021. - 26.09.2021.

Danijela Szabo
Kristina Radman
Viktor Ferišak
Sara Berta Kovačević
Salmir Mrkaljević
Inga Lisek
Ankica Stević
Jagoda Bulat
Ivan Marijanović
Marko Kunac
Danijela Živković
Antonia Oršulić
Stefani Pastorčić
Monika Perić
Maja Ladišić
Ena Vlah
Marina Sičenica
Vlado Proćuh
Zlatko Lukenda
Davor Orešić
Mia Poturica
Zvonimir Ištuk
Marija Špelić
Mirjana Jurgec
Jelena Martinčević
Dražen Gradečak
Daniela Buljan
Dubravko Badalić
Joško Boban
Marija Lončarević

Dobitnici četvrtoga kruga u periodu od 27.9. 2021. - 3.10.2021.

Muamer Husović
Štefanija Škariot
Valentina Frantal
Ivan Vrlic
Anamarija Abram Vuletić
Robertina Rajković
Nikolina Švajcer
Davorka Kurelac
Antonija Mirko
Ena Vlah
Sanja Abramović Boras
Tamara Franjević
Mara Ljutić
Monika Mogorović
Vesna Gereš Zadravec
Stjepan Lucić
Tina Vranić
Ivona Vuletić
Branko Erega
Petra Pucic Lesnicar
Igor Andrijević
Marina Briški
Melani Šošić
Ana Kovač
Marko Škarić
Elena Lukavačkić
Marija Gradečak
Mirjana Sršan Tkalec
Katarina Lacković
Andreja Odak