Pravila nagradnog natječaja

„Sendvič majstor“

 

Članak 1. Priređivač

 

Nagradni natječaj priređuje Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 (dalje u tekstu Priređivač).

 

Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja

 

Nagradni natječaj započinje 6. svibnja 2021. i traje do 23. svibnja 2021. Nagradni natječaj igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

 

Priređivač zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja natječaja i datuma proglašenja pobjednika.

 

Članak 3. Objava pravila nagradnog natječaja

 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na internet stranici www.lidl.hr/trazimo-sendvic-majstore .

 

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

 

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo koje druge tvrtke izravno uključene u realizaciju ovog nagradnog natječaja.

 

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je za vrijeme trajanja ovog natječaja kupiti najmanje tri proizvoda iz Sendvičijada asortimana (Lidlova pekara, Suhomesnati proizvodi, Sir i namazi, Svježe i konzervirano povrće, Začini) i u obrazac na internet stranici www.lidl.hr/trazimo-sendvic-majstore  upisati:

  • - broj računa
  • - kratki opis savršenog sendviča
  • - ime i prezime
  • - adresu
  • - broj mobitela
  • - email adresu

 

Jedan sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati samo jedanput.

 

Članak 6. Nagradni fond

 

Nagradni fond sastoji se od:

  • − 15 x Lidl bon vrijednosti 100 kuna

 

Članak 7. Proglašenje pobjednika natječaja

 

Po završetku natječaja tročlani žiri će odabrati 15 najboljih prijava, a kriterij ocjenjivanja će biti: odabir sastojaka i kreativnost opisa sendviča.

 

Imena svih pobjednika natječaja bit će objavljena u roku od 8 dana od završetka natječaja na internet stranici www.lidl.hr/trazimo-sendvic-majstore , a pobjednici će u istom roku biti obaviješteni telefonski ili e-mailom.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

 

Pobjednicima natječaja će nagrade biti poslane preporučenom poštom.

 

Ako dobitnici ne preuzmu nagradu te se ona vrati pošiljatelju, Priređivač će ponovno poslati nagradu. Ako se nagrada ne bude uručena niti u drugom pokušaju, smatra se da je pobjednik odustao od nagrade te gubi pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti novog pobjednika natječaja koji ima pravo na nagradu.

 

Članak 9. Ostale odredbe

 

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Korištenje osobnih podataka 

 

Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici prihvaćaju ova pravila te su suglasni da se, postanu li dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu javno objaviti i bez naknade upotrebljavati od Priređivača u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili videomaterijalu u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima natječaja.

 

Sudjelovanjem u natječaju sudionik daje svoju izričitu privolu Priređivaču da prikuplja, obrađuje i upotrebljava njegove osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj mobitela ili telefona, e-mail adresu) za potrebe provedbe natječaja.

 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

 

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka kupci mogu pronaći na Internet stranici https://www.lidl.hr/hr/Zastita-podataka.htm.

 

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

 

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

Priređivač zadržava pravo na izmjenu pravila ovog natječaja. Sudionici će o eventualnim izmjenama pravila biti obaviješteni putem internet stranice www.lidl.hr/trazimo-sendvic-majstore .

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.