Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.

Rendered: 2024-05-16T00:11:21.000Z

Pršut na drniški

Drniške delicije Maran
  • Sušena na dalmatinskoj buri
  • Narezak
  • cca 150 g
Ugrabi priliku!
35,99