Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.

Rendered: 2024-05-20T00:12:56.000Z

Panceta na dalmatinski

Drniške delicije Maran
  • Sušena na dalmatinskoj buri
  • cca 400 g
Ugrabi priliku!
18,59