Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.

Rendered: 2024-06-20T10:02:31.000Z

Navijački suhomesnati mix

Pikok
  • Suha pečenica, buđola i suha šunka na dalmatinski
  • Narezak
4,99