Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.

Rendered: 2024-06-17T10:02:08.000Z

Kremasti sladoled

Gelatelli
  • Pretty Peanut Butter, Cookie Dough, Cheeky Caramel, Crunchy Almond, Brownie ili Duo Dough & Choco Brownie
3,69