Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.

Rendered: 2024-06-13T10:04:41.000Z

Aku sabljasta pila

Parkside®
  • Za rezove bez napora u drvo, plastiku, metal ili građevinske materijale
  • Bezstupanjska regulacija broja hodova
  • Brza, bezalatna izmjena lista pile zahvaljujući brzozateznom zaglavniku
34,99