Pravila nagradnog natječaja
„Retro tjedan“

Članak 1. Priređivač

Nagradni natječaj priređuje Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 (dalje u tekstu Priređivač).

Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj započinje 20. rujna 2021. i traje do 26. rujna 2021. Nagradni natječaj se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja natječaja i datuma proglašenja pobjednika.

Članak 3. Objava pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na internet stranici www.lidl.hr/retro.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo koje druge tvrtke izravno uključene u realizaciju ovog nagradnog natječaja.

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je posjetiti Facebook stranicu https://www.facebook.com/lidlhrvatska i ispod objave s pozivom na natječaj u komentarima objaviti fotografiju barem jednog kupljenog proizvoda iz Lidlove Retro ponude i kratku priču kakve emocije i sjećanja kupac ima o navedenom proizvodu.

Jedan sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati s jednom prijavom.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • 1. mjesto: 1 x bicikl retro izgleda (ženski model Cube vrijednosti 5.999,00 kn ili muški model Orbea vrijednosti 8.299,00 kn) prema odabiru dobitnika
  • 2. mjesto: 1 x Lidl poklon kartica u vrijednosti od 500,00 kn
  • 3. mjesto: 1 x Lidl poklon kartica u vrijednosti od 300,00 kn
  • 4. mjesto: 1 x Lidl poklon kartica u vrijednosti od 200,00 kn

Članak 7. Proglašenje pobjednika natječaja

Po završetku natječaja održat će se ocjenjivanje prijava. Tročlani žiri će odabrati 4 najbolja komentara prema kriteriju kreativnosti i rangirati ih od 1. do 4. mjesta te će se prema toj ljestvici dodijeliti nagrade natjecateljima.

Imena svih pobjednika natječaja bit će objavljena u roku od 8 dana od završetka natječaja na internet stranici www.lidl.hr/retro, a pobjednici će u istom roku biti obaviješteni.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Pobjednici natječaja će biti obaviješteni porukom na Facebooku o načinu preuzimanja nagrade.

Osvojene nagrade ne mogu se zamijeniti za novac niti za druge proizvode.

Ako pobjednik nagradu ne preuzme u roku od 30 dana od primljene obavijesti, smatra se da je odustao od nagrade te gubi pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti novog pobjednika natječaja koji ima pravo na nagradu.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor Sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja ili ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Korištenje osobnih podataka

Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici prihvaćaju ova pravila te su suglasni da se, postanu li dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu javno objaviti i bez naknade upotrebljavati od Organizatora u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili videomaterijalu u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima natječaja.

Sudjelovanjem u natječaju sudionik daje svoju izričitu privolu organizatoru da prikuplja, obrađuje i upotrebljava njegove osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj mobitela ili telefona, e-mail adresu) za potrebe provedbe natječaja.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka kupci mogu pronaći na Internet stranici https://www.lidl.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka.

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Organizator zadržava pravo na izmjenu pravila ovog natječaja. Sudionici će o eventualnim izmjenama pravila biti obaviješteni putem internet stranice www.lidl.hr.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.