Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Lidl Plus nagradna igra“

(dalje u tekstu:nagradna igra“)

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 11. lipnja 2021. i traje do 11. srpnja 2021. Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je imati aktivan korisnički račun u Lidl Plus programu vjernosti i prijaviti se za nagradnu igru na stranici www.lidl.hr/lidl-plus/nagradna-igra. Potrebno je u internetski obrazac upisati: ime i prezime, adresu, broj mobitela povezan s Lidl Plus korisničkim računom, email adresu povezanu s Lidl Plus korisničkim računom (opcionalno).

 

Kupac koji se na ovaj način prijavi za sudjelovanje u nagradnoj igri automatski ulazi u izvlačenje za nagrade u svakom tjednu u kojem za svoju kupnju u Lidlu iskoristi najmanje jedan kupon iz Lidl Plus programa vjernosti. Kupac može iskoristiti više kupona, ali u izvlačenje za nagrade ulazi samo jednom u istom tjednu.

 

Prijavu na Internet obrascu dovoljno je napraviti samo jednom, te će kupac u tom i svakom sljedećem tjednu automatski sudjelovati u izvlačenju ako prilikom kupnje iskoristi najmanje jedan kupon iz Lidl Plus programa vjernosti.

 

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • Tjednih nagrada: 8 x TV Philips 65PUS8545/12 vrijednosti 5.999,00 kuna (svaki tjedan 2 nagrade)

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 47.992,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • 21.6.2021. će se izvući dobitnici za prijave od 11.6.2021. do 20.6.2021. (ukupno 2 dobitnika)
  • 28.6.2021. će se izvući dobitnici za prijave od 21.6.2021. do 27.6.2021. (ukupno 2 dobitnika)
  • 5.7.2021. će se izvući dobitnici za prijave od 28.6.2021. do 4.7.2021. (ukupno 2 dobitnika)
  • 12.7.2021. će se izvući dobitnici za prijave od 5.7.2021. do 11.7.2021. (ukupno 2 dobitnika)

 

Izvlačenja će se održati u prostorijama Priređivača. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenja će nadgledati tročlana komisija. Za svako izvlačenje će se voditi zapisnik.

 

Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.

 

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.lidl.hr/lidl-plus/nagradna-igra. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac niti darovne kartice. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade.

 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrade, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu), slike, video zapise i slično Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s primjenjivim propisima.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.lidl.hr/lidl-plus/nagradna-igra. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.lidl.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim propisima. Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

 

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podataka kupci mogu pronaći na internet stranicama: https://www.lidl.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka i https://www.lidl.hr/lidl-plus/pravne-informacije/zastita-osobnih-podataka.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/239

URBROJ: 513-07-21-01-21-2