Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Lidl Plus slavi 2. rođendan“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 1. veljače 2023. i traje do 26. veljače 2023. Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je imati aktivan korisnički račun u Lidl Plus programu vjernosti i Lidl Plus aplikaciju za pametne telefone.

Kupac se prijavljuje za nagradnu igru odabirom opcije „Zaigraj!“ u Lidl Plus aplikaciji. Nakon klika na „Zaigraj!“ kupac mora skenirati aplikaciju Lidl Plus prilikom kupovine u iznosu većem od 0,01 € / 0,08 kn. Prijava se povezuje s osobnim podacima pridruženim navedenom Lidl Plus korisničkom računu (ime i prezime, adresa, kontakt broj mobitela i e-mail).

Kupac koji se na ovaj način prijavi za sudjelovanje u nagradnoj igri može sudjelovati u nagradnoj igri sa svakom kupnjom u minimalnom iznosu od 0,01 € / 0,08 kn. S jednom kupnjom kupac ostvaruje jedan ulazak u izvlačenje, bez obzira na maksimalni iznos kupnje.

Prijavu preko opcije „Zaigraj!“ u Lidl Plus aplikaciji dovoljno je napraviti samo jednom, a kupcu će se automatski ponuditi mogućnost slanja prijave svaki put kada ostvari uvjet za sudjelovanje.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od tjednih nagrada:

  1. tjedan: za prijave od 1.2.2023. do 5.2.2023. : 5 x Lidl poklon bon od 500,00 € / 3.767,25 kn
  2. tjedan: za prijave od 6.2.2023. do 12.2.2023. : 5 x Aparat za kavu Philips vrijednosti 630,00 € / 4.746,74 kn
  3. tjedan: za prijave od 13.2.2023. do 19.2.2023. : 5 x Usisavač Dyson vrijednosti 447,50 € / 3.371,69 kn
  4. tjedan: za prijave od 20.2.2023. do 26.2.2023. : 5 x iPhone 14 vrijednosti 1.267,37 € / 9.549,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 14.224,35 € / 107.173,37 kn. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • 7. 2. 2023. - za prijave od 1. 2. 2023. do 5. 2. 2023. (5 dobitnika)
  • 14. 2. 2023. - za prijave od 6. 2. 2023. do 12. 2. 2023. (5 dobitnika)
  • 21. 2. 2023. - za prijave od 13. 2. 2023. do 19. 2. 2023. (5 dobitnika)
  • 28. 2. 2023. - za prijave od 20. 2. 2023. do 26. 2. 2023. (5 dobitnika)

Dobitnici će biti izvučeni u sjedištu Priređivača, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Izvlačenja će nadgledati tročlana komisija te će se o istima sačiniti zapisnik. Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku 8 dana od dana izvlačenja na Internet stranici www.lidl.hr. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješten pisanim ili telefonskim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana primljene obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Istekom navedenog roka gubi se pravo na nagradu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s primjenjivim propisima.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.lidl.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.lidl.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Priređivač će, kao voditelj obrade, poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe ove nagradne igre te se neće koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

Pružanje osobnih podataka je nužan uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri i njezinu urednu provedbu. Ako se podaci ne pruže, tada nije moguće sudjelovati u nagradnoj igri. Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka te o pravima koja imaju kao ispitanici, kupci mogu pronaći na Internet stranici https://www.lidl.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka.

U slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade svojih osobnih podataka, sudionici se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: zastita_podataka@lidl.hr.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/23-01/19
URBROJ: 513-07-21-01-23-2