Pravila nagradnog natječaja
„Prvo grill, onda chill“

Članak 1. Priređivač

Nagradni natječaj priređuje Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 (dalje u tekstu: „Priređivač“).

Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj započinje 11. srpnja 2022. i traje do 24. srpnja 2022. u 23:59. Nagradni natječaj se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Priređivač zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja natječaja i datuma proglašenja pobjednika.

Članak 3. Objava pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na internet stranici Priređivača: www.lidl.hr.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo koje druge tvrtke izravno uključene u realizaciju ovog nagradnog natječaja.

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je aktivirati Instagram AR filter s roštiljem putem službenog profila Lidl Hrvatska, smjestiti roštilj na kreativno mjesto u prostoru i snimiti fotografiju ili video zapis koji uključuje roštilj, javno podijeliti fotografiju na svom profilu putem Instagram Story formata i označiti službeni Instagram profil Lidl Hrvatska.

Jedan sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati samo s jednom prijavom te se može osvojiti samo jedna nagrada.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od ukupno 2 x Lidl poklon bona pojedinačne vrijednosti 500,00 kuna.

Članak 7. Proglašenje pobjednika natječaja

Po završetku natječaja održat će se ocjenjivanje prijava. Tročlani žiri će odabrati 2 najbolje prijave prema kriteriju kreativnosti te će se dodijeliti nagrade natjecateljima (svaka od pobjedničkih prijava dobiva po jedan poklon bon).

Imena pobjednika natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od dana završetka natječaja na Priređivačevoj internet stranici www.lidl.hr, a pobjednici će u istom roku biti obaviješteni.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Pobjednici natječaja će biti obaviješteni porukom na Instagramu o načinu preuzimanja nagrade. Nagrada se ne može zamijeniti za novac (tj. sredstva na Lidl poklon karticama/bonovi se ni u kojem slučaju ne mogu zamijeniti za novac). Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema pobjedniku.

Ako se pobjednici ne jave Priređivaču s podacima oko preuzimanja nagrade u roku 30 dana od dana primljene obavijesti, smatra se da su odustali od nagrade te gube pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti novog pobjednika natječaja koji ima pravo na nagradu.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja ili ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Korištenje osobnih podataka

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podaci prikupljeni u svrhu provedbe ovog nagradnog natječaja neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka sudionici mogu pronaći na Internet stranicama https://www.lidl.hr/hr/Zastita-podataka.htm i Zaštita osobnih podataka - www.lidl.hr

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Organizator zadržava pravo na izmjenu pravila ovog natječaja. Sudionici će o eventualnim izmjenama pravila biti obaviješteni putem internet stranice www.lidl.hr.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.