Pravila nagradnog natječaja 

„Fresh sofa“ 

 

Članak 1. Priređivač 

Nagradni natječaj priređuje Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 (dalje u tekstu Priređivač). 

Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja 

Nagradni natječaj započinje 18. siječnja 2022. i traje do 20. siječnja 2022. u 12:00. Nagradni natječaj se organizira i provodi na području Republike Hrvatske. 

Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja natječaja i datuma proglašenja pobjednika. 

Članak 3. Objava pravila nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na internet stranici www.lidl.hr. 

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju 

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo koje druge tvrtke izravno uključene u realizaciju ovog nagradnog natječaja. 

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju, u sklopu europskog rukometnog prvenstva 2022., potrebno je ispod objave nagradnog natječaja na Facebook profilu Lidl Hrvatska ostaviti komentar te videom ili fotografijom prikazati kreativne navijačke outfite dvije osobe koje žele osvojiti karte za utakmicu. 

Jedan sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati s jednom prijavom. 

Članak 6. Nagradni fond 

Nagradni fond sastoji se od ukupno 6x karata za utakmice hrvatske reprezentacije, prijevoz i smještaj u Budimpešti 22.1. ili 24.1. ili 26.1.  

Jedan pobjednik osvaja 2 karte, prijevoz i smještaj, a polazak je iz Zagreba.  

Svi dobitnici karata moraju imati Covid potvrdu ili valjani PCR test kako bi mogli putovati u osiguranom vozilu i prisustvovati na utakmici. U samoj dvorani obavezne su FFP2 maske stoga je potrebno imati i navedene maske.

Članak 7. Proglašenje pobjednika natječaja 

Po završetku natječaja održat će se ocjenjivanje prijava. Tročlani žiri će odabrati 3 najbolje prijave prema kriteriju kreativnosti te će se dodijeliti nagrade natjecateljima. 

Imena svih pobjednika natječaja bit će objavljena najkasnije u petak, 21.1. do 15h na internet stranici www.lidl.hr, a pobjednici će u istom roku biti obaviješteni. 

Članak 8. Preuzimanje nagrada 

Pobjednici natječaja će biti obaviješteni komentarom ispod svog pobjedničkog komentara na objavljenom Facebook natječaju. 

Ako se pobjednici ne jave s podacima oko preuzimanja nagrade u roku od 24 sata od primljene obavijesti, smatra se da su odustali od nagrade te gube pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti novog pobjednika natječaja koji ima pravo na nagradu. 

Članak 9. Ostale odredbe 

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor Sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja ili ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan. 

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike. 

Članak 10. Korištenje osobnih podataka  

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ovog nagradnog natječaja neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu. 

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka kupci mogu pronaći na Internet stranicama https://www.lidl.hr/hr/Zastita-podataka.htm i Zaštita osobnih podataka - www.lidl.hr  

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila 

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike. 

Organizator zadržava pravo na izmjenu pravila ovog natječaja. Sudionici će o eventualnim izmjenama pravila biti obaviješteni putem internet stranice www.lidl.hr. 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.