Odredbe o zaštiti podataka

Zahvaljujemo na Vašem interesu za ispunjavanje upitnika o zadovoljstvu kupovinom.

Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno bitna. Iz tog razloga želimo Vam osigurati pravo na zaštitu Vaših podataka. U sljedećim odredbama želimo Vam prikazati kada i u koje svrhe prikupljamo, obrađujemo i koristimo Vaše osobne podatke.

1. Voditelj obrade u smislu čl. 4. točke 7. Opće uredbe o zaštiti podataka

Ako u ovim odredbama nije drukčije određeno, onda je voditelj obrade:

LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d.

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53

10410 Velika Gorica

zastita_podataka@lidl.hr 

2. Korištenje alata za ocjenu naših trgovina

Prilikom svakog pristupa na ovu web stranicu pohranjujemo podatke o pristupu u obliku log datoteka.

Log datoteke sadrže:

datum i vrijeme pristupa, trajanje pristupa na web stranicu

3. Upitnik o zadovoljstvu kupovinom

U okviru provođenja upitnika o zadovoljstvu kupovinom prikupljamo Vaše podatke samo ako nam iste sami stavite na raspolaganje, osobito ako odgovorite na pitanje: „ Postoji li još nešto što biste nam željeli istaknuti?“

Prikupljamo broj računa kako bismo osigurali da se s jednim računom u ispunjavanju upitnika sudjeluje samo jedanput. Temeljem broja računa nije moguća Vaša identifikacija, čak i slučaju kartičnog plaćanja odnosno plaćanja putem kreditne kartice.

4. Uspostavljanje kontakta s našom Službom za kupce

Svrha obrade podataka / Pravna osnova:

Ako nam ostavite svoje ime i prezime, e-mail adresu ili telefonski broj za kontakt od strane naše Službe za kupce, onda navedene podatke kao i Vašu ocjenu naših trgovina prosljeđujemo Službi za kupce isključivo sa svrhom uspostavljanja kontakta. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Primatelji/ Kategorije primatelja:

Vaše podatke prosljeđujemo isključivo našoj Službi za kupce. Pružatelj usluge za rad ove stranice je i MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Hamburg.

Vrijeme čuvanja/ kriteriji za određivanje vremena čuvanja:

Nakon što smo uspostavili kontakt s Vama, Vaši osobni podaci se brišu, osim ako ne postoji zakonska obveza njihovog čuvanja.

5. Nagradna igra

Svrha obrade podataka/ Pravna osnova:

Ako se u okviru nagradne igre pohranjuju osobni podaci sudionika ( ime i prezime, e-mail adresa, ulica, kućni broj, poštanski broj, grad), isti će se obrađivati samo sa svrhom provedbe nagradne igre. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka.  

 

Primatelji/ Kategorije primatelja:

Kao pružatelj usluge za rad ove stranice je angažiran i MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Hamburg.

Vrijeme čuvanja/ Kriteriji za određivanje vremena čuvanja:

Podaci se čuvaju toliko dugo dok je njihova obrada, sukladno ovim odredbama uz pridržavanje primjenjivog prava, nužna. Nakon ispunjenja svrhe nagradne igre, podaci se brišu, osim ako ne postoji zakonom određena obveza njihovog čuvanja.

6. Prava ispitanika

Sukladno čl.15.st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo na nenaplatnu obavijest o Vašim pohranjenim osobnim podacima

Dodatno,  imate pravo, uz ispunjenje zakonskih pretpostavki, pravo na ispravak ( čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na brisanje (čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka) te pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka ( čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Ako se obrada podataka temelji na  pravnoj osnovi iz čl. 6. st. 1 točci e ili f,  imate pravo na prigovor sukladno čl. 21. Ako prigovorite obradi podataka, vaši osobni podaci se više neće obrađivati, osim ako ne postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze  interese prava na prigovor.

Ako ste podatke koji se obrađuju sami stavili na raspolaganje, onda imate pravo na prenosivost podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako se obrada podataka temelji na privoli sukladno čl. 6. st. 1 točki a ili čl. 9.st.2 točki a Opće uredbe o zaštiti podataka, možete  u svakom trenutku povući svoju privolu s budućim učinkom bez utjecaja na zakonitost obrade prije povlačenja.

Za ostvarivanje gore navedenih prava, za ostala pitanja, kao i u slučaju prigovora obratite se pisanim putem ili putem e-maila  službeniku za zaštitu podataka. Pored navedenog imate pravo uložiti prigovor kod nadležnog nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka. Tijelo koje je nadležno za rješavanje o zahtjevu za utvrđivanje povreda prava u vezi zaštite osobnih podataka je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

7. Nepostojanje obveze stavljanja na raspolaganje osobnih podataka

Ako u gore navedenim odredbama nije drukčije određeno, stavljanje na raspolaganje osobnih podataka nije zakonski ili ugovorno propisano, niti je potrebno radi sklapanja ugovora. Ako svoje osobne podatke ne stavite na raspolaganje, navedeno ima za posljedicu da ne možemo odgovoriti na Vaš upit ili nije moguće sudjelovanje u nagradnoj igri.

8. Dodatna pitanja

Ako imate dodatna pitanja u vezi prikupljanja, obrade i korištenja Vaših osobnih podataka, molimo da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:

LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d.
Službenik za zaštitu podataka
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica
zastita_podataka@lidl.hr