Odredbe o zaštiti podataka na našim društvenim mrežama

U nastavku Vas želimo informirati o obradi Vaših podataka sukladno čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Voditelj obrade

LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d. koristi sljedeće društvene mreže:

- Facebook: [https://www.facebook.com/lidlhrvatska/]
- YouTube: [https://www.youtube.com/user/Lidlhrvatska
- Instagram: [https://www.instagram.com/lidl_hrvatska/
- Linkedin: [https://www.linkedin.com/company/lidl-hrvatska-d-o-o--k-d-]

Naše kontakt podatke možete pronaći u impresumu.

Uz nas, tu su i pružatelji usluga navedenih platforma za društvene mreže. I navedeni pružatelji usluga, koji obrađuju podatke su voditelji obrade, odnosno odgovorni su za obradu, na koje, međutim, imamo ograničen utjecaj. Na mjestima na kojima možemo utjecati i gdje obradu podataka možemo parametrizirati, djelujemo u okviru mogućnosti koje imamo da se obrada provodi sukladno odredbama o zaštiti podataka od strane pojedinih pružatelja usluga. Na mnogim mjestima nemamo utjecaj na pružatelje usluga društvenih mreža i nisu nam poznate pojedinosti koje podatke navedeni pružatelji usluge obrađuju.

Obrada podataka koju mi vršimo

Podatke koje ste objavili na našim društvenim mrežema, poput, npr. komentara, snimaka, slika, reakcija (lajkovi i drugo), dijeljenja sadržaja (šerova),  vijesti, itd. se objavljuju putem platforme društvene mreže i iste niti koristimo niti obrađujemo u druge svrhe. Zadržavamo pravo da sadržaje brišemo, ukoliko je navedeno potrebno. Eventualno objavljujemo Vaš sadržaje na našoj stranici ako je je navedeno funkcija platforme društvene mreže i komuniciramo s vama preko društvene mreže. Pravna osnova je čl. 6. st.1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Obrada podataka se vrši u interesu što boljeg odnosa s javnošću i komunikacije s korisnicima.  

Ako želite prigovoriti određenoj obradi podataka, na koju imamo utjecaj, molimo da se obratite putem kontakt podataka koji su navedeni u impresumu. Vaš prigovor ćemo potom provjeriti.

Ako ćete postaviti upit putem društvenih mreža, uputit ćemo Vas ovisno o odgovoru i na druge, sigurne komunikacijske kanale, koje jamče povjerljivost. Imate uvijek mogućnost povjerljive upite poslati putem kontakt podataka koji su navedeni u impresumu.

Kao što smo napomenuli, pazimo da na mjestima, na kojima nam pružatelj usluge društvenih mreža navedeno omogućuje, da oblikujemo naše društvene mreže sukladno odredbama o zaštiti podataka. Stoga ne koristimo  demografske, na interesima ili na ponašanju ili prema lokaciji prikupljene podatke ciljnih grupa, koje nam pružatelj usluge društvene mreže može staviti  na raspolaganje. Načelno, ne koristimo  društvene mreže za reklamne svrhe. U pogledu statističkih podataka, koje nam stavlja na raspolaganje pružatelj usluge društvene mreže, na iste možemo samo ograničeno utjecati i ne možemo isključiti navedenu obradu. Pazimo na to, da nam se ne stavi na raspolaganje dodatna opcionalna statistika.

Obrada podataka od pružatelja uslugu društvenih mreža

Pružatelj usluge društvenih mreža upotrebljava webtracking metode. Webtracking može uslijediti neovisno o tome jeste li prijavljeni na društvenu mrežu ili registrirani. Kao što smo već napomenuli, na webtracking metode društvenih mreža nemamo utjecaj. Navedeno ne možemo, npr. isključiti.

Molimo da budete svjesni sljedećeg: Ne može se isključiti mogućnost da pružatelj usluge društvene mreže Vaše podatke s profila i Vaše ponašanje ne koristi, kako bi analizirao Vaše navike, osobne veze, preferencije itd. Na navedenu obradu Vaših podataka od strane pružatelja usluge društvene mreže nemamo utjecaj.

Više informacija u vezi obrade podataka od strane pružatelja usluge društvene mreže i daljnje mogućnosti prigovora pronaći ćete u odredbama o zaštiti podataka pojedinog pružatelja usluge:

- Facebook: [https://www.facebook.com/lidlhrvatska/]
- YouTube: [https://www.youtube.com/user/Lidlhrvatska
- Instagram: [https://www.instagram.com/lidl_hrvatska/
- Linkedin: [https://www.linkedin.com/company/lidl-hrvatska-d-o-o--k-d-

Vaša prava koja imate kao korisnik

U slučaju obrade Vaših osobnih podataka kao korisnika web stranice, Opća uredba o zaštiti podataka Vam jamči određena prava:

1.) pravo na pristup (čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka):

Imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci; ako se obrađuju, onda imate pravo na pristup osobnim podacima i pravo na informacije prema čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka.

2.) Pravo na ispravak i brisanje (čl. 16. i 17. Opće uredbe o zaštiti podataka):

Imate pravo bez odgode na ispravak Vaših netočnih osobnih podataka i po potrebi na dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Imate pored navedenog, pravo da zahtijevate brisanje svojih osobnih podataka, ako je ispunjen jedan od uvjeta koji su navedeni u čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni  .

3.) Pravo na ograničenje obrade podataka (čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka):

Imate pravo na ograničenje obrade, ako je ispunjena jedna od pretpostavki navedena u čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, npr. ako ste prigovorili obradi, za vrijeme trajanja provjere.

4.) Pravo na prenosivost podataka (čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka):

U određenim slučajevima, koji su pojedinačno navedeni u čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka, imate pravo osobne podatke koji se odnose na Vas, zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom  i strojno čitljivom formatu odnosno imate pravo zahtijevati prijenos podataka drugom voditelju obrade.

5.) Pravo prigovora (čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka):

Ako se podaci prikupljaju temeljem čl. 6. st. 1. točke f) (obrada podataka radi ostvarivanja legitimnih interesa voditelja obrade), imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka. U takvom slučaju nećemo dalje obrađivati Vaše podatke, osim ako možemo dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.  

Pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Imate pravo sukladno  čl. 77.  Opće uredbe o zaštiti podataka podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši odredbe o zaštiti osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

Naš službenik za zaštitu podataka je dostupan na adresi koja je navedena dolje u impresumu na ruke službenika za zaštitu podataka, odnosno na mail zastita_podataka@lidl.hr.