(Verzija 5.5, 24.8.2020.)

Odredbe o zaštiti podataka na www.lidl.hr, u našim trgovinama i u odnosu na naše poslovne partnere

Radujemo se Vašem zanimanju za zaštitu podataka na našoj internetskoj stranici. Želimo da se osjećate ugodno i da našu provedbu zaštite podataka prepoznate kao značajku kvalitete koja je usmjerena Vašem zadovoljstvu.

 

Sljedeće odredbe o zaštiti podataka sadrže informacije o vrsti i opsegu obrade Vaših osobnih podataka na našoj internetskoj stranici, u našim trgovinama te u odnosu na naše poslovne partnere. Osobni podaci su informacije koje se izravno ili neizravno odnose na Vas, tj. koje Vam se izravno ili neizravno mogu pripisati. Pravnu osnovu za zaštitu podataka čini osobito Opća uredba o zaštiti podataka, kao i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakon o elektroničkim komunikacijama.

Internetska stranica

1. Pregled
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Obrada podataka koju vrši društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. odnosi se na sljedeću kategoriju:

 • Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici razmjenjuju se različite informacije između Vašeg uređaja i našeg servera, a pri čemu se može raditi i o osobnim podacima. Podaci koji su prikupljeni na taj način upotrebljavaju se, između ostaloga, kako bismo optimizirali svoju internetsku stranicu ili kako bi se u pregledniku Vašeg uređaja prikazali oglasi.

2. Posjet našoj internetskoj stranici
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici, Vaš preglednik na uređaju automatski i bez Vašeg djelovanja šalje sljedeće podatke o:

 • IP-adresi uređaja,
 • datumu i vremenu pristupa,
 • nazivu i URL-u datoteke kojoj ste pristupili,
 • web stranici / aplikaciji, s koje ste pristupili (referrer-URL),
 • upotrijebljenom pregledniku i po potrebi operativnom sustavu računala te
 • imenu Vašeg ISP-a

na server naše internetske stranice i privremeno sprema navedene podatke u tzv. sistemske zapise u sljedeće svrhe:

 • osiguravanje nesmetanog uspostavljanja veze,
 • osiguravanje ugodnog korištenja naše internetske stranice / aplikacije,
 • procjene sigurnosti i stabilnosti sustava.

Ukoliko ste u Vašem pregledniku, odnosno u Vašem operativnom sustavu ili kroz druge postavke na Vašem uređaju pristali na funkciju tzv. geolokacije, utoliko upotrebljavamo navedenu funkciju kako bismo Vam mogli ponuditi individualizirane usluge prema Vašoj aktualnoj lokaciji (npr. lokaciju najbliže trgovine u odnosu na Vašu lokaciju). Predmetne podatke o lokaciji obrađujemo isključivo za navedenu svrhu.

Pravnu osnovu za obradu podataka o IP-adresi čini čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih svrha obrade podataka.

Primatelji / kategorije primatelja:

Načelno je isključeno prosljeđivanje navedenih podataka trećim stranama.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Podaci se pohranjuju na vremenski rok od najdulje sedam dana i nakon proteka navedenog roka se automatski brišu. Nakon napuštanja naše internetske stranice podaci o geolokaciji se brišu.

3. Kontakt obrazac / e-mail kontakt / društvene mreže/ ankete za kupce
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

S osobnim podacima koje nam dajete prilikom ispunjavanja obrazaca za kontakt, putem telefona, e-maila ili društvenih mreža postupamo povjerljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo sukladno utvrđenoj svrsi, a kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit. Pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš i istodobno Vaš (opravdani) interes za ovu obradu podataka proizlazi iz cilja odgovaranja na Vaše upite, rješavanja eventualnih problema, a sve radi očuvanja i poticanja Vašeg zadovoljstva kao našeg kupca ili kao korisnika naše internetske stranice.

 

Ukoliko sudjelujete u anketama za kupce, utoliko je navedeno sudjelovanje isključivo na dobrovoljnoj osnovi. Kod takvih anonimnih anketa ne spremaju se informacije, temeljem kojih bi se mogli donijeti zaključci o sudionicima anketa. Pohranjujemo isključivo datum i vrijeme Vašeg sudjelovanja u anketi. Svaki osobni podatak koji navedete u okviru popunjavanja ankete, smatra se dobrovoljno danim te će biti pohranjen sukladno kriterijima predviđenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka. Molimo Vas da u polja za slobodno upisivanje teksta ne unosite imena ili slične informacije temeljem kojih bi bilo moguće Vas ili druge osobe identificirati. U slučaju da ste dali privolu obradi podataka u okviru ankete, pravnu osnovu za obradu čini čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako ste dali privolu obradi podataka u okviru ankete, imate mogućnost danu privolu povući u svako doba s budućim učinkom. Pojedinosti o navedenom nalaze se u posebnim odredbama o zaštiti podataka pojedine ankete.

Primatelji / kategorije primatelja:

Pri odgovaranju na Vaše upite i pri procjeni rezultata anketa za kupce, iznimno je moguće da dođe do prosljeđivanja podataka našim izvršiteljima obrade. Navedeni izvršitelji obrade su pažljivo odabrani, dodatno ih kontroliramo te su ugovorno obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Nadalje, u nekim će slučajevima biti potrebno Vaše upite proslijediti ugovornim partnerima (npr. dobavljačima kod upita koji su specifični za neke proizvode). U takvim slučajevima se upit prije toga anonimizira, na način da Vas treće osobe ne mogu identificirati. Ako će u pojedinačnom slučaju biti potrebno proslijediti Vaše osobne podatke, o tome ćemo Vas prethodno obavijestiti te Vas zamoliti za davanje privole. Vaše podatke, bez Vaše privole, nećemo prosljeđivati u navedenu svrhu.

 

Rezultati anketa se načelno upotrebljavaju samo za potrebe internih procjena. Prosljeđivanje navedenih podataka trećim osobama je načelno isključeno. Osobne podatke ne prosljeđujemo trećim osobama, osim ako postoji Vaša izričita privola za prosljeđivanje. 

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Sve osobne informacije koje ste nam stavili na raspolaganje prilikom postavljanja upita (prijedlozi, pohvale ili kritike) putem internetske stranice ili e-mailom brišemo, odnosno anonimiziramo najkasnije nakon 90 dana od slanja konačnog odgovora. Navedeni rok je određen prema našem dosadašnjem iskustvu, s obzirom da u pravilu nakon proteka roka od 90 dana od slanja odgovora više ne zaprimamo povratne upite. Ukoliko ste ostvarivali neko pravo u vezi zaštite osobnih podataka koje imate kao ispitanik (vidi dolje), utoliko se Vaši osobni podaci pohranjuju na rok od 5 godina nakon našeg konačnog odgovora sa svrhom dokazivanja činjenice da smo Vas sveobuhvatno obavijestili te da smo poštivali zakonske odredbe. Vrijeme pohranjivanja Vaših osobnih podataka u okviru anketa određeno je u konkretnoj anketi.

4. Social Listening
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Pored informacija koje ste nam izravno uputili društvenim mrežama, podatke obrađujemo i putem tzv. Social Listeninga, kako bismo stvorili sliku o mišljenju svojih kupaca o proizvodima te kako bismo identificirali područja u kojima postoji mogućnost za poboljšanje proizvoda i usluga. Pri tome se ocjenjuju sadržaji na online platformama (Xing, Facebook i slično) prema zadanom pretraživanju (npr. prema novim proizvodima). Ocjenjuju se samo oni sadržaji koji su javnosti dostupni bez ograničenja.

 

Opseg obrađenih informacija primarno ovisi o vrsti i sadržaju; može se raditi primjerice o tekstu u obliku posta ili o priloženoj slici. U pojedinačnim slučajevima može se obrađivati i korišteni user-ID, u situacijama u kojima Lidl želi pružiti pomoć kod eventualnih problema. Lidl također u određenim slučajevima zaprima i informacije o dosegu navedenih sadržaja od pojedinog pružatelja usluge.

 

Pravnu osnovu za obradu podataka u okviru Social Listeninga čini članak 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naime, Lidl ima legitiman interes da putem komentara ili mišljenja koji su dostupni javnosti na društvenim mrežama utvrdi nedostatke svojih proizvoda i usluga sa svrhom da navedene nedostatke po potrebi otkloni.

Primatelji / kategorije primatelja:

Osobne podatke koje obrađujemo putem Social Listeninga ne prosljeđujemo trećim stranama.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

U Lidlu relevantne podatke ne spremamo trajno, nego ih ciljano analiziramo radi poduzimanja potrebnih mjera.

5. Nagradne igre
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Imate mogućnost sudjelovanja u različitim nagradnim igrama preko naše internetske stranice, na našem Newsletteru ili preko Lidl aplikacija. Ako za pojedinu nagradnu igru u odredbama o zaštiti podataka nije drugačije određeno, odnosno ako nam niste dali izričitu privolu za drugu svrhu, Vaše ćemo osobne podatke, koji su dani za sudjelovanje u nagradnoj igri, upotrebljavati isključivo za provođenje nagradne igre (npr. kako bi se utvrdio i obavijestio pobjednik i poslala nagrada). Pravnu osnovu za obradu podataka u okviru nagradne igre čini načelno čl. 6. st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. U slučaju davanja privole u okviru nagradne igre, pravnu osnovu čini čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako ste u okviru nagradne igre dali svoju privolu obradi podataka, imate mogućnost navedenu privolu s budućim učinkom u svakom trenutku povući. Detaljnije je u tim slučajevima određeno u posebnim odredbama o zaštiti podataka pojedine nagradne igre.

Primatelji / kategorije primatelja:

Vaše ćemo podatke prosljeđivati trećim stranama isključivo ako je navedeno potrebno za provođenje nagradne igre (npr. za organiziranje nagradne igre i slanje nagrade preko odgovarajućeg društva).

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Nakon završetka nagradne igre i objavljivanja pobjednika, brišemo osobne podatke sudionika. Podaci dobitnika koji su osvojili neki predmet čuvaju se toliko dugo dok postoji zakonsko pravo na ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja prava u slučaju nedostataka.

6. Slanje Newsletter-a
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Na našoj internetskoj stranici pružamo Vam mogućnost prijave na naš Newsletter. Ako se prijavite na naš Newsletter, Vašu ćemo e-mail adresu i po potrebi Vaše ime upotrebljavati za slanje (po mogućnosti individualnih) informacija o proizvodima, akcijama, nagradnim igrama i novostima, kao i za ankete o Vašem zadovoljstvu našim uslugama. Navedene podatke spremamo i obrađujemo sa svrhom slanja Newslettera.

 

Sadržaji Newslettera uključuju akcije (ponude, akcije, nagradne igre, itd.) kao i informacije o robi i uslugama Lidl trgovina u Hrvatskoj.

 

Uz Vašu privolu prikupljamo podatke o Vašem korisničkom ponašanju na www.lidl.hr, mobilnim aplikacijama kao i na Newsletterima. Analiza Vašeg korisničkog ponašanja obuhvaća naše internetske stranice, mobilne aplikacije i Newsletter na kojima se zadržavate prilikom korištenja kao i poveznice koje tamo koristite. Na taj se način stvaraju personalizirani korisnički profili povezani s Vašom osobom i/ili e-mail adresom kako bi se promidžba, posebno u obliku Newslettera, On-site-oglasa i tiskanih oglasa mogla oblikovati prema Vašim osobnim interesima i kako bi smo poboljšali ponudu na internetskoj stranici.

 

Pravnu osnovu za obradu podataka u okviru slanja Newslettera čini Vaš privola prema čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Kako bismo osigurali da prilikom unosa e-mail adrese ne dođe do pogreške koristimo tzv. Double-Opt in proces (dvostruka verifikacija): nakon što ste svoju e-mail adresu unijeli u polje za prijavu, šaljemo Vam link za potvrdu. Tek nakon što ste kliknuli na link za potvrdu, Vašu ćemo e-mail adresu unijeti u bazu podataka primatelja Newslettera.

 

Svoju privolu za primitak Newslettera, za sudjelovanje u anketama o zadovoljstvu kupaca i za izradu personaliziranih korisničkih profila možete povući u svakom trenutku s budućim učinkom, npr. na način da se na našoj internetskoj stranici odjavite s Newslettera. Link na stranicu za odjavu s Newslettera možete pronaći ovdje ili na kraju svakog Newslettera. Vašom odjavom smatramo da je privola za slanje Newslettera opozvana te ćemo izbrisati Vaše korisničke podatke.

Primatelji / kategorije primatelja:

Ako za provedbu slanja Newslettera angažiramo vanjske izvršitelje obrade, navedene izvršitelje ćemo ugovorno obvezati sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vrijeme spremanja/ kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Ako povučete svoju privolu za primanje Lidl Newslettera, Vaši će podaci postati nedostupni. Vaše ćemo podatke nakon 6 mjeseci izbrisati iz odgovarajućih baza podataka za slanje Newslettera. Ako ste se prijavili za zaprimanje Lidl Newslettera putem neke društvene mreže, u takvom se slučaju primjenjuju i odredbe o zaštiti podataka pojedinog pružatelja usluge društvene mreže.

7. Uporaba kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Voditelj obrade i svrha obrade / pravna osnova:

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica je voditelj obrade u pogledu uporabe, tzv. kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka na svim (sub) domenama na internetskoj stranici www.lidl.hr.

 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se spremaju na Vaš uređaj (laptop, tablet, smartphone ili slično) prilikom posjeta našoj internetskoj stranici. Kolačići ne uzrokuju štetu na Vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojanskog konja ili drugi štetan software. U kolačiće se spremaju informacije koje su povezane s upotrijebljenim uređajem. Navedeno ne znači da preko toga možemo izravno utvrditi Vaš identitet.

 

Uporaba kolačića i drugih tehnologija za obradu korisničkih podataka pomaže nam u poboljšanju naše ponude. Koristimo sljedeće kategorije kolačića i drugih tehnologija:

 • Tehnički nužni kolačići: to su kolačići i slične metode, bez kojih nije moguće korištenje naših usluga (kao npr. otvaranje naše internetske stranice/ korištenje funkcija).
 • Preferencijalni kolačići: pomoću ove tehnike možemo uzeti u obzir Vaše stvarne ili vjerojatne preferencije za ugodnije korištenje naše internetske stranice. Primjerice, temeljem Vaših postavki internetske stranice, možemo ju prikazati na odgovarajućem jeziku.
 • Statistički kolačići: navedene tehnike nam omogućuju da izradimo anonimne statistike o korištenju naših usluga. Na taj način možemo, primjerice, bolje prilagoditi našu internetsku stranicu Vašim navikama.
 • Marketinški kolačići: na ovaj način Vam možemo prikazati odgovarajući marketinški sadržaj koji se temelji na analizi Vašeg korisničkog ponašanja. Vaše korisničko ponašanje može se analizirati i temeljem različitih internetskih stranica, browsera ili uređaja putem user-ID-a (jedinstveni identifikator).

Pregled informacija o korištenim kolačićima i drugim sličnim tehnologijama kao i informacije o pojedinoj svrsi i vremenu spremanja te o uključenim trećim stranama možete vidjeti ovdje.

 

U okviru uporabe kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka, ovisno o utvrđenoj svrsi, posebno se obrađuju sljedeće kategorije osobnih podataka:

Tehnički nužni kolačići:

 • Unosi korisnika, kako bi se sačuvali unosi o više različitih internetskih pod-stranica (npr. odabir omiljene trgovine u tražilici trgovina).
 • Autentifikacijski podaci za identifikaciju korisnika nakon prijave kako bi se omogućio pristup na autorizirane sadržaje kod sljedeće posjete.
 • Događaji bitni sa sigurnosnog aspekta (npr. prepoznavanje opetovanih pogrešnih prijava).
 • Podaci potrebni za reprodukciju multimedijalnog sadržaja (npr. reprodukcija izabranih videa o proizvodima).

Preferencijalni kolačići:

 • Postavke korisničkoga sučelja koje nisu povezane s trajnim prepoznavanjem (npr. aktivan izbor jezika ili konkretni prikaz upita ili karte u tražilici Lidl trgovina).

Statistički kolačići:

 • Pseudonimizirani korisnički računi s informacijama o korištenju naše internetske stranice. Oni sadrže posebno:
  • browser- tip/ -verzije,
  • upotrijebljeni operativni sustav,
  • referrer-URL (ranije posjećena stranica),
  • hostname računala putem kojeg se pristupa (IP-adresa),
  • vrijeme upita na server,
  • individualni user-ID i
  • aktivirane događaje na internetskoj stranici (surfanje)
 • IP adresa se redovito anonimizira na način da Vas je načelno nemoguće identificirati.
 • Daljnji podaci o Vama (npr. ime, e-mail adresa, itd.) spajaju se s podatkom o user-ID-u, samo pod uvjetom da ste dali odvojenu privolu za navedeno. Temeljem user- ID-a nije moguće Vas izravno identificirati.

Marketinški kolačići:

 • Pseudonimizirani korisnički računi s informacijama o korištenju naše internetske stranice. Oni sadrže posebno:
  • IP-adresu,
  • individualni user ID,
  • potencijalni interes za proizvodima,
  • događaje na internetskoj stranici (surfanje). 
 • IP- adresa se redovito anonimizira na način da Vas je načelno nemoguće identificirati.
 • Daljnji podaci o Vama (npr. ime, e-mail adresa, itd.) spajaju se s podatkom o user-ID-u, samo pod uvjetom da ste dali svoju odvojenu privolu za navedeno (vidi npr. pod rednim brojem 6 odredaba o zaštiti podataka). Temeljem user-ID-a Vas nije moguće izravno identificirati.

Pravna osnova za uporabu preferencijalnih, statističkih i marketinških kolačića i sličnih tehnologija je Vaša privola sukladno čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Pravnu osnovu za uporabu tehničkih nužnih kolačića i sličnih tehnologija čini čl. 100. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

 

Svoju privolu možete s budućim učinkom u svakom trenutku povući/prilagoditi, bez da navedeno utječe na zakonitost izvršene obrade prije povlačenja. Možete jednostavno kliknuti na sljedeći link i odabrati odgovarajuću opciju. Uklanjanjem odgovarajuće kvačice, povlačite svoju privolu za određene svrhe obrade podataka na jednostavan i nekompliciran način.

Primatelji / kategorije primatelja:

U okviru obrade podataka putem kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka možemo po potrebi koristiti izvršitelje obrade, posebice iz područja online-marketinga. Takvi pružatelji usluga obrađuju Vaše podatke sukladno našem nalogu kao izvršitelji obrade, pažljivo su izabrani i ugovorno su obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Svi pružatelji usluga koji su navedeni u našim odredbama o kolačićima izvršitelji su obrade.

 

Ako ste dali svoju privolu za korištenje kolačića za marketinške svrhe, Vaš user-ID i pripadajuće korisničke profile možemo dijeliti s trećim osobama, odnosno pružateljima usluga oglašavanja na internetu.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vrijeme pohranjivanja kolačića možete pronaći u našim odredbama o kolačićima. Ako je u koloni „istek“ navedeno „persistent“, navedeni se kolačić sprema sve do povlačenja Vaše privole. 

Poslovanje u Lidl trgovinama

1. Provjera starosti
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Kod prodaje proizvoda čija je prodaja zabranjena maloljetnicima, odnosno osobama mlađima od 18 godina, kao npr. prodaja alkoholnih i drugih pića koja sadrže alkohol te duhana i duhanskih proizvoda, provodi se uvid u neku osobnu ispravu kupca od strane trgovca, kako bi se provjerila starost kupca. Radnici u Lidl trgovinama imaju obvezu uskratiti prodaju gore navedenih proizvoda ako procijene da je osoba mlađa od 18 godina, a kupac dobrovoljno ne dokaže da nije mlađi od 18 godina davanjem na uvid osobne isprave.

 

Pravnu osnovu za ovu obradu čini čl. 6. st. 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka.

2. Videonadzor
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Vaše podatke obrađujemo sa svrhom prevencije i razjašnjavanja kaznenih djela, zaštite naših kupaca, radnika i imovine (čl. 6. st. 1. točka f) Opće Uredbe o zaštiti podataka). Obavijest o korištenju videonadzora s vidljivim piktogramom istaknuta je na ulazima u naše trgovine, kao i na pristupima parkingu u sklopu Lidl trgovina. Snimke videonadzora čuvaju se 30 dana. Za instaliranje i održavanje videonadzora angažiramo izvršitelje obrade koji mogu imati pristup podacima, a koji su zaduženi za održavanje sustava i za zaštitu osoba i imovine.

3. Kartično plaćanje
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Ako plaćate karticom, Vaše podatke obrađujemo sa svrhom provedbe plaćanja (čl. 6 st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka). Navedeno se odnosi na podatke o Vašoj kartici (IBAN odnosno broj računa, vodeći broj banke, broj kartice, kontrolni broj, oblik kartice kod kreditnih kartica kao i istek kartice te prateći broj kartice ) i na podatke o plaćanju (iznos, datum, vrijeme, ID čitač kartica, odnosno mjesto, društvo i trgovina u kojoj plaćate, PIN te kod kreditnih kartica Vaš potpis). Pored toga se navedeni podaci obrađuju i sa svrhom arhiviranja knjigovodstvene dokumentacije sukladno zakonskim odredbama (čl. 6. st. 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Podaci o Vašoj kartici se nakon unosa, odnosno nakon učitavanja putem terminala za karticu neposredno prenose mrežnom operateru i Vašoj banci (kod plaćanja kreditnim karticama i na izdavatelja i banci izdavatelja) i od njih dalje na sustav za kartično plaćanje, na Clearing i Settlement mjesta kao i, u zakonski predviđenim slučajevima, državnim odvjetništvima te institucijama za sprečavanje pranja novca. Podatke o Vašoj kartici ne pohranjujemo. Vaši podaci o plaćanju čuvaju se unutar zakonom propisanog roka čuvanja knjigovodstvene dokumentacije. Ako nam podatke, koji su potrebni za plaćanje, ne stavite na raspolaganje, nećete moći platiti karticom.

Naše društvo obrađuje podatke o Vašoj kartici isključivo radi provedbe plaćanja u našim trgovinama te nema nikakav utjecaj na obradu Vaših podataka od strane banke.

Za obradu Vaših podataka od strane banke molimo da potražite informacije na sljedećoj web stranici: http://www.zaba.hr/home/obrada-podataka

4. Voditelj obrade te kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Voditelj obrade podataka u trgovinama je društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica. Navedeni podaci kao i kontakt podaci objavljeni su u našim trgovinama na ulazu, a možete ih pronaći i na sljedećoj stranici: www.lidl.hr.

 

U slučaju pitanja možete se obratiti i našem Službeniku za zaštitu podataka na zastita_podataka@lidl.hr.

Poslovni partneri

1. Ugovorni odnosi s poslovnim partnerima
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Sljedeće odredbe o zaštiti podataka odnose se na Vas kao poslovne partnere od trenutka kada stupite s nama u kontakt, kada započnemo pregovore ili kada između nas postoji ugovorni odnos te se u sklopu navedenog obrađuju osobni podaci fizičkih osoba. Navedeno se primjenjuje i u slučaju da niste ugovorna strana u nekoj poslovnoj suradnji, nego sudjelujete u svojstvu kontakt osobe u nekom poslovnom odnosu. 

 

Pravnu osnovu za obradu čini Opća uredba o zaštiti podataka te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Vrste podataka koji se pojedinačno obrađuju ovise o ugovorenim uslugama, stoga neće svi dijelovi ove obavijesti biti relevantni za Vas.

 

Vaše podatke načelno prikupljamo izravno od Vas. Međutim, moguća je i obrada Vaših podataka koje smo zaprimili od drugih društava, kao npr. financijskih institucija, javno-pravnih tijela te iz javno dostupnih izvora (internetska pretraga) ili od strane trećih osoba, sve na temelju zakonskih propisa ili na temelju našeg legitimnog interesa (npr. u okviru naše provedbe Compliance provjere poslovnih partnera). Ovdje spada i obrada osobnih podataka koje smo zaprimili putem svojih dojavnih kanala o mogućim Compliance povredama.

 

Relevantni osobni podaci koji se obrađuju mogu biti: opći osobni podaci (npr. ime, prezime, adresa i drugi kontakt podaci, datum i mjesto rođenja, državljanstvo), podaci za legitimaciju i autentifikaciju (npr. izvaci iz sudskog registra, podaci o osobnim ispravama, potpisi), podaci o društvu, poziciji, odjelu, nadređenome, podaci u okviru poslovnog odnosa (npr. podaci o plaćanju, podaci o nalozima), podaci o bonitetu, podaci o vlasničkoj strukturi društva, slike i videozapisi (npr. kod isporuke robe), podaci o protokoliranju, korisničko ime, user-ID, podaci od značaja za Compliance (npr. reference, podaci o insolventnosti, negativno izvještavanje, podaci o kaznenim postupcima u vezi predmeta ugovora) kao i drugi podaci usporedivi s gore navedenim kategorijama podataka.

 

Uvijek imate pravo birati želite li komunicirati s nama e-mailom ili poštom. Komunikacija e-mailom iz tehničkih razloga nije kriptirana.

2. Svrha obrade podataka / Pravna osnova
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Radi izvršavanja ugovora (čl. 6. st. 1.točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka)

Svrha obrade podataka je provedba pregovora koji prethode uspostavi poslovnog odnosa, kao i radi ispunjenja obveza iz sklopljenog ugovora.

 

Ukoliko ste s nama sklopili ugovor korištenjem elektroničkog potpisa, utoliko obrađujemo Vaše podatke koji su potrebni za navedenu svrhu (posebice adresu elektroničke pošte, IP adresu, vrijeme obrade pojedinog dokumenta). Određene ugovore je moguće potpisati i putem tzv. kvalificiranog elektroničkog potpisa. U tom slučaju ćemo uz gore navedene podatke obrađivati i certifikacijske podatke o Vašem potpisu. Navedeni podaci su dostupni svim osobama koje sudjeluju u procesu potpisivanju ugovora.

Radi ispunjenja pravne obveze ( čl. 6. st. 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka)

Svrha obrade podataka proizlazi iz zakonskih propisa. Ovo se odnosi primjerice na ispunjenje obveze identificiranja, čuvanja i arhiviranja dokumentacije, u okviru zakonskih obveza radi sprečavanja pranja novca, poreznih obveza kontrole i izvještavanja, kao i obrade podataka u slučaju upita od nadležnih javnopravnih tijela, odnosno Compliance provjera u skladu s propisima.

Za potrebe legitimnih interesa (čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka)

Moguće je da će biti potrebno osobne podatke koje ste stavili na raspolaganje obrađivati i u druge svrhe osim za izvršavanje ugovora. Naši legitimni interesi za takvu obradu su izbor prikladnog poslovnog partnera, provođenje kontrola poštivanja socijalnih standarda, provedba anketa o ocjeni društva, obrada podataka kontakt osoba, dodjeljivanje rezultata rada pojedinom poslovnom partneru, bilježenje incidenata, pregovaranje s kontakt osobama, koje nisu ugovorne strane, odnosno neće to postati kao i obrada podataka unutar procesa digitalizacije. Daljnji legitimni interesi za obradu navedenih podataka mogu biti pozivanje na događanja, ostvarivanje pravnih zahtjeva i izbjegavanje nepovoljnih pravnih posljedica (npr. stečajnih postupaka), legitimacijske provjere (npr. kod preuzimanja gotovog novca radi prijevoza), otklanjanje zahtjeva za odgovornost, izbjegavanje pravnih rizika i gospodarskih šteta, prepoznavanje i obrađivanje potencijalnih štetnih poruka elektroničke pošte, kontrole pristupa, razjašnjavanje mogućih Compliance povreda, ispunjenje pravnih zahtjeva, otklanjanje zahtjeva za odgovornost, sprečavanje kaznenih djela i obrada šteta koje proizlaze iz poslovnog odnosa, brza i učinkovita provedba digitalnog potpisivanja ugovora, odgovarajuće protokoliranje postupka potpisivanja radi dokazivanja, kao i provjera kvalificiranog elektroničkog potpisa te druge interne administrativne svrhe.

 

Kako bismo ostvarili gore navedene legitimne interese, prilikom sklapanja ugovora prikupljamo podatke o bonitetu od nadležnih tijela. Podatke o bonitetu koristimo radi provjere Vaše solventnosti. Nadležna tijela spremaju podatke koje su primjerice zaprimili od banke ili društva. Tu posebno spadaju ime, prezime, datum rođenja, adresa i obavijesti o platežnoj sposobnosti. Informacije o spremljenim podacima koji se odnose na Vas možete dobiti izravno od nadležnih tijela.

3. Primatelji / kategorije primatelja
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Unutar našeg društva Vaše podatke obrađuju oni odjeli kojima je pristup Vašim podacima potreban, a kako bismo ispunili ugovornu ili zakonsku obvezu ili radi ostvarivanja legitimnih interesa. U okviru ugovornog odnosa možemo dati nalog izvršiteljima obrade ili pružateljima usluge te oni mogu imati pristup Vašim osobnim podacima. Pri tome je osigurano pridržavanje odredbi o zaštiti podataka.

 

Podatke je moguće proslijediti i primateljima unutar Schwarz grupe radi ispunjenja ugovornih obveza.

 

Ako ste sklopili okvirni ugovor s cijelom Lidl ili Schwarz grupom, pristup relevantnim podacima imaju pojedini odjeli nabave odnosno odjeli, koji su zaduženi za Compliance u društvima Lidl ili Schwarz grupe. Pravna osnova za navedeno je čl. 26. Opće uredbe o zaštiti podataka u okviru obrade podataka kao zajednički voditelji obrade. Izvan naše grupe podaci se prosljeđuju samo ako imamo pravnu obvezu dostave podataka (npr. u slučaju istraga javno-pravnih tijela).

4. Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanja vremena pohranjivanja
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Osobni podaci se čuvaju toliko dugo, koliko je potrebna njihova obrada radi ispunjenja gore navedenih svrha obrade. Mjerodavni su pritom osobito zakonski rokovi čuvanja dokumentacije iz pojedinih propisa, a posebno porezno-računovodstvenih, koji propisuju obvezu čuvanja dokumentacije najmanje 11 godina. U pojedinim slučajevima osobni se podaci mogu i dulje čuvati (npr. u slučaju građevinske dokumentacije).

5. Obveza stavljanja na raspolaganje podataka
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

U okviru našeg poslovnog odnosa obvezni ste staviti one osobne podatke na raspolaganje koji su potrebni za početak, provedbu i prestanak poslovnog odnosa te za ispunjenje s tim povezanih obveza ili koje smo obvezni obrađivati radi ispunjenja zakonskih obveza ili koje obrađujemo temeljem naših legitimnih interesa. Bez navedenih podataka, uspostavljanje poslovnog odnosa nije moguće.

6. Prijenos podataka u treće zemlje
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Ukoliko ćemo osobne podatke prenositi u treće zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora, utoliko ćemo podatke proslijediti samo ako postoji odluka Europske komisije da treća zemlja osigurava primjerenu razinu zaštite osobnih podataka, odnosno ako je s trećim zemljama ugovorena primjerena razina zaštite podataka (npr. posredstvom EU standardnih ugovorenih klauzula) ili ukoliko imamo Vašu privolu za prosljeđivanje podataka.

7. Voditelj obrade te kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Voditelj obrade je ono društvo s kojim stupate u poslovni odnos, odnosno društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica.

 

U slučaju obrade podataka od strane zajedničkih voditelja obrade, o navedenom ćete biti obaviješteni od strane s kojom zasnivate poslovni odnos, kao i o tome tko je odgovaran za ispunjenje pravnih obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

U slučaju daljnjih pitanja u vezi prikupljanja, obrade i korištenja Vaših osobnih podataka obratite se Službeniku za zaštitu podataka voditelja obrade, odnosno na zastita_podataka@lidl.hr.

Služba za kupce

1. Obrada upita kupaca od strane Službe za kupce
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

S osobnim podacima koje navodite prilikom ispunjavanja kontakt obrasca, telefonskim putem, putem e-maila ili preko društvenih mreža, postupamo povjerljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u svrhu rješavanja Vašeg upita. Pravnu osnovu za obradu Vaših podataka čini čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš opravdani interes za obradu Vaših podataka proizlazi iz interesa za rješavanje Vašeg upita kako bismo na taj način očuvali i poboljšali Vaše zadovoljstvo kao našeg kupca. U slučaju prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, pravnu osnovu čini čl. 6. st. 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Sudjelovanje u anketama je isključivo dobrovoljno te se ne spremaju informacije, temeljem kojih bi se moglo zaključiti nešto o sudioniku ankete. Pohranjuju se isključivo datum i vrijeme sudjelovanja. Svaki osobni podatak, koji navedete tijekom odgovaranja na naše upite/ankete, smatra se dobrovoljno danim i bit će spremljen sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Molimo da ne unosite u slobodna polja imena ili slične informacije, temeljem kojih bi se moglo identificirati Vas ili druge osobe. U slučaju da ste dali privolu u okviru ankete, pravna osnova za obradu je čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako ste dali privolu u okviru ankete, imate mogućnost danu privolu u svako doba povući s budućim učinkom. Pojedinosti o navedenom nalaze se u posebnim odredbama o zaštiti podataka pojedine ankete.

Primatelji / kategorije primatelja:

Prosljeđivanje podataka trećim osobama izvan Lidla načelno je isključeno. Iznimno se podaci obrađuju od izabranih pružatelja usluga, koje smo pažljivo odabrali i koji postupaju prema našem nalogu. Navedeni pružatelji usluga ugovorno se obvezuju sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Nadalje, u nekim slučajevima će možda biti potrebno da Vaše upite zbog daljnje obrade proslijedimo ugovornim partnerima (npr. dobavljačima u slučaju upita koji su specifični za neke proizvode). U takvim slučajevima upit se prije toga anonimizira na način da treće osobe ne mogu identificirati određenu osobu. Ako će u pojedinačnom slučaju trećim osobama biti potrebno proslijediti i Vaše osobne podatke, o tome ćemo Vas prethodno obavijestiti i zamoliti za Vašu privolu.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja

Svi osobni podaci koje ste nam dostavili u okviru Vašeg upita (sugestije, pohvale ili kritike) brišu se najkasnije u roku od 90 dana nakon što smo Vam poslali zadnji odgovor, odnosno anonimiziraju se na siguran način. Rok brisanja određen je na način da smo uzeli u obzir okolnost, da se u pojedinim slučajevima događa, da nas Vi kao naš kupac nakon našeg odgovora ponovno kontaktirate u vezi istog predmeta te se u takvom slučaju moramo pozvati na prijašnju korespondenciju. Iskustvo je pokazalo da u pravilu nakon 90 dana više ne zaprimamo upite koji se odnose na prethodno poslane odgovore s naše strane. U pojedinim slučajevima može se dogoditi da zbog zakonskih razloga (npr. kod osiguranih slučajeva, u slučaju prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača) Vaše osobne podatke pohranjujemo duže. U takvim slučajevima Vaše podatke ne pohranjujemo duže nego što je zakonski propisano.

 

Ako ste ostvarivali neko od svojih prava u vezi zaštite osobnih podataka koje imate kao ispitanik (vidi dolje), Vaši se osobni podaci pohranjuju na rok od 5 godina nakon našeg odgovora sa svrhom dokazivanja da smo Vam sveobuhvatno dali obavijest te da smo se pridržavali zakonskih odredbi.

2. Voditelj obrade podataka i kontakt podaci službenika za zaštitu podataka
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Voditelj obrade je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica.

 

Možete nas kontaktirati telefonskim putem pozivom na broj 0800 200 220 ili slanjem poruke na e-mail adresu kupac@lidl.hr

 

Ako imate daljnjih pitanja, na raspolaganju Vam je Službenik za zaštitu podataka, odnosno svoj upit možete poslati na zastita_podataka@lidl.hr.

Prava koja imate kao ispitanik

1. Pregled
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Pored prava na povlačenje privole, u slučaju ispunjenja pojedinih zakonskih pretpostavki dodatno imate sljedeća prava:

 • Pravo na pristup spremljenim osobnim podacima sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na ispravak netočnih ili na dopunu nepotpunih podataka sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na brisanje spremljenih podataka sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na ograničavanje obrade Vaših podataka sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka.

2. Pravo pristupa sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo na nenaplatnu obavijest o spremljenim osobnim podacima. Navedeno obuhvaća posebno:

 • Svrhe za koje se obrađuju osobni podaci;
 • Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju;
 • Primatelje, odnosno kategorije primatelja kojima su osobni podaci, koji se odnose na Vas, dani na raspolaganje ili se još uvijek daju na raspolaganje;
 • Predviđeno razdoblje u kojem će osobni podaci koji se odnose na Vas biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriteriji korišteni za utvrđivanje tog razdoblja;
 • Pravo na ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, pravo na ograničavanje obrade od voditelja obrade ili pravo na prigovor protiv obrade;
 • Pravo prigovora nadzornom tijelu;
 • Sve raspoložive informacije o izvoru podataka, ako osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika;
 • Postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. st. 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti informirani o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s čl. 46. Opće uredbe o zaštiti podataka koje se odnose na prijenos.

3. Pravo na ispravak sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja od nas ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Vas. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

4. Pravo na brisanje sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja od nas ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • Povučete privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s čl. 6. st. 1. točkom a) ili čl. 9. st. 2. točkom a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • Uložite prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • Osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze;
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz čl. 8. st.1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako smo osobne podatke objavili, a obvezni smo predmetne podatke brisati, poduzimamo razumne mjere, uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i troškove provedbe, kako bi informirali treće strane koje obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio da se izbrišu sve poveznice do njih ili kopije ili rekonstrukcije tih osobnih podataka.  

5. Pravo na ograničenje obrade sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Imate pravo od nas zahtijevati ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Osporavate točnost osobnih podataka;
 • Obrada je nezakonita te se protivite brisanju te umjesto toga tražite ograničenje uporabe osobnih podataka;
 • Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi kao ispitanik tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • Uložili ste prigovor na obradu temeljem čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a još nije utvrđeno nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge.

6. Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam pružili sami u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane ako:

 • se obrada temelji na privoli sukladno čl. 6. st. 1 točka a) ili čl. 9. st. 2. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka ili na ugovoru u skladu s čl. 6. st. 1. točkom b) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja Vaših prava na prenosivost podataka, imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je navedeno tehnički izvedivo.

7. Pravo prigovora temeljem čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Pod pretpostavkama iz čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka možete prigovoriti obradi podataka na temelju svoje posebne situacije.

 

Navedeno općenito pravo prigovora vrijedi za sve svrhe obrade koje su opisane u ovim odredbama o zaštiti podataka, koje se temelje na čl. 6. st. 1 točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Za razliku od obrade podataka za potrebe izravnog marketinga i prava da se uloži prigovor na takvu obradu, prema Općoj uredbi o zaštiti podataka obvezni smo na provedbu općenitog prigovora obradi podataka, samo ako navedete razloge koji su od velikog značenja, npr. postoji moguća opasnost za život ili zdravlje. Pored navedenog, postoji mogućnost da se obratite Agenciji za zaštitu podataka ili Službeniku za zaštitu podataka koji je imenovan kod nas.

8. Pravo prigovora nadležnom nadzornom tijelu sukladno čl. 77. Opće uredbe o zaštiti podataka
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Pored navedenog, imate pravo prigovora nadležnom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

9. Ostvarivanje Vaših prava
Sakrij sadržaj
Prikaži sadržaj

Kod pitanja u vezi naše internetske stranice ili radi ostvarivanja prava u vezi obrade Vaših podataka (prava ispitanika), možete se obratiti našoj službi za kupce na služba za kupac@lidl.hr odnosno Službeniku za zaštitu podataka na zastita_podataka@lidl.hr.