Pravila nagradnog natječaja

„GRILL&CHILL abeceda“

 

Članak 1. Priređivač

Nagradni natječaj organizira Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 (dalje u tekstu: „Priređivač“).

 

Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj započinje 9. svibnja 2022. i traje do 22. svibnja 2022. Nagradni natječaj se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Priređivač zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja natječaja i datuma proglašenja pobjednika.

Članak 3. Objava pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici www.lidl.hr.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo koje druge tvrtke izravno uključene u realizaciju ovog nagradnog natječaja.

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

https://www.lidl.hr/grill-chill/abeceda, a na kojoj će biti objavljeni jezični izrazi povezani s temom roštilja. Sudjelovanje se ostvaruje tako da posjetitelj internetske stranice upiše svoju definiciju nekog izraza i osobne podatke. Nakon odobrenja da prijava zadovoljava uvjete sudjelovanja, definicije bit će prikazane na internetskoj stranici.

Jedan sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati s više prijava, ali ako bude odabran može osvojiti samo jednu nagradu.

Priređivač zadržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj, a autora takvog sadržaja može isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • Tjednih nagrada: ukupno 8x Lidl poklon bon pojedinačne vrijednosti 500,00 kuna (svaki tjedan po 4 nagrade).

Članak 7. Proglašenje pobjednika natječaja

Po završetku svakog tjedna natječaja održat će se ocjenjivanje prijava. Tročlani žiri će najkasnije dva dana nakon završetka svakog tjedna odabrati 4 najbolje definicije prema kriteriju kreativnosti.

Imena svih pobjednika natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od završetka natječaja na internetskoj stranici www.lidl.hr, a pobjednici će u istom roku biti obaviješteni.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

 

Pobjednici natječaja će biti telefonski ili emailom obaviješteni o načinu preuzimanja nagrade.

Ako nagradu ne preuzmu u roku 30 dana od primljene obavijesti, smatra se da su odustali od nagrade te gube pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti novog pobjednika natječaja koji ima pravo na nagradu.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja ili ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Korištenje osobnih podataka

Priređivač će, kao voditelj obrade, poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe nagradnog natječaja te se neće koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

Pružanje osobnih podataka je nužan uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju i njegovu urednu provedbu. Ako se podaci ne pruže, tada nije moguće sudjelovati u nagradnom natječaju. Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka te o pravima koja imaju kao ispitanici, kupci mogu pronaći na Internet stranici https://www.lidl.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka.

U slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade svojih osobnih podataka, sudionici se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: zastita_podataka@lidl.hr.

Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici prihvaćaju ova pravila te daju privolu da se, postanu li dobitnici nagrade, njihovo ime može javno objaviti i bez naknade upotrebljavati od Priređivača u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili videomaterijalu u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima natječaja.

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Priređivač zadržava pravo na izmjenu pravila ovog natječaja. Sudionici će o eventualnim izmjenama pravila biti obaviješteni putem internetske stranice www.lidl.hr.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.