Banner
Pravila nagradnog natječaja

„Osvoji PARKSIDE nagrade“

Pravila nagradnog natječaja

„Osvoji PARKSIDE nagrade“

I. Pravila nagradnog natječaja

Članak 1. Priređivač

Nagradni natječaj organizira Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 (dalje u tekstu: „Priređivač“).

Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj započinje 12. veljače 2024. i traje do 25. veljače 2024. Nagradni natječaj se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.


Priređivač zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja natječaja i datuma proglašenja pobjednika.

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Nagradni natječaj se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo koje druge tvrtke izravno uključene u realizaciju ovog nagradnog natječaja.


Sudjelujući u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju uvjete navedene u ovim Pravilima.

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je ispod objave s pozivom na natječaj na Facebook stranici Lidla Hrvatska objaviti komentar s kreativnim odgovorom na sljedeći zadatak:


„Napiši u kojoj majstoriji ti je pomogao PARKSIDE alat, a 2 najoriginalnija odgovora nagradit ćemo PARKSIDE AKU RADIJEM!“


Po završetku natječaja tročlani žiri će prema vlastitoj prosudbi odabrati 2 najkreativnija komentara od kojih će svaki biti nagrađen jednom nagradom.


Priređivač zadržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj, a autora takvog sadržaja može isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od (ukupno):

  • 2 x PARKSIDE Aku radio.

Članak 7. Proglašenje pobjednika natječaja

Po završetku natječaja održat će se ocjenjivanje prijava. Tročlani žiri će najkasnije 4. 3. 2024. vlastitom prosudbom odabrati 2 najbolja komentara prema kriteriju kreativnosti.


Ako je isti odgovor poslan u više komentara/prijava, prva prijava koja ispunjava sve uvjete iz ovog natječaja bit će prihvaćena.


Imena svih pobjednika natječaja bit će objavljena najkasnije 4. 3. 2024. na službenoj web stranici Lidla Hrvatska https://www.lidl.hr/, a pobjednici će u istom roku biti obaviješteni.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Pobjednici natječaja bit će putem službenog Facebook profila Lidl Hrvatska obaviješteni o načinu preuzimanja nagrade.


Ako nagradu ne preuzmu u roku 60 dana od primljene obavijesti, smatra se da su odustali od nagrade te gube pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti novog pobjednika natječaja koji ima pravo na nagradu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.


Isključena je odgovornost Priređivača za bilo kakve eventualne materijalne nedostatke dobivene nagrade

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja ili ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.


Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.


Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici Lidla Hrvatska.

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.


U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

II. Zaštita osobnih podataka

1. Podaci o voditelju obrade

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, OIB: 66089976432 je voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja. Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se u slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade osobnih podataka može kontaktirati putem sljedeće e-mail adrese: zastita_podataka@lidl.hr

2. Kategorije i izvor podataka

U svrhu provedbe nagradnog natječaja društvo Lidl Hrvatska obrađuje sljedeće osobne podatke sudionika:

- Facebook ID (ime i/ili prezime) sudionika, ime i prezime, e-mail i telefonski broj dobitnika.


Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. može izravno od dobitnika prikupljati druge osobne podatke potrebne za slanje ili predaju nagrade.

3. Svrha i pravna osnova obrade podataka

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. će osobne podatke prikupljene u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju koristiti samo u svrhu njegove provedbe (npr. ocjena prijava, odabir dobitnika, obavještavanje dobitnika, slanje nagrada). Pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru nagradnog natječaja u načelu je članak. 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Bez navedenih podataka sudjelovanje u nagradnom natječaju nije moguće.


U slučaju da se u okviru ovog nagradnog natječaja da privola za obradu osobnih podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka na temelju privole je članak. 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.


Prilikom predaje nagrada osobni podaci dobitnika mogu biti objavljeni u oglasnim medijima Priređivača (npr. priopćenje za javnost, lidl.hr, Facebook). Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Priređivač ima legitiman interes za svoju promociju kao i za promociju nagradnog natječaja. Osim navedenog, postoji i javni interes (osobito i ostalih sudionika) za provedbu nagradnog natječaja i dodjelu nagrada.

4. Primatelji/ kategorije primatelja

Podaci se prosljeđuju trećim osobama isključivo ako je navedeno potrebno za provođenje nagradnog natječaja (npr. slanje nagrada putem dostavnih tvrtki) odnosno za objavu dobitnika (npr. Facebook). Osim navedenog, podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

5. Razdoblje pohrane/ kriteriji za određivanje razdoblja pohrane

Nakon završetka nagradnog natječaja i objavljivanja pobjednika, osobni podaci sudionika bit će izbrisani. Podaci dobitnika koji su osvojili neki predmet čuvaju se toliko dugo dok postoji zakonsko pravo na ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja eventualnih prava u slučaju nedostataka.

6. Prava ispitanika

Sudionik nagradnog natječaja ima pravo bez naknade zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koji se pohranjuju. Sudionik također ima pravo zatražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka te pravo na primanje relevantnih podataka u strukturiranom formatu. Sudionik u svakom trenutku može prigovoriti obradi podataka koja se temelji na članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako je sudionik dao privolu u okviru ovog nagradnog natječaja, ima mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati takvu privolu s budućim učinkom. Osim navedenog, sudionik može kontaktirati nadzorno tijelo za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb.