Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.
Banner
Pravila nagradnog natječaja

„Lidl Trek“

Pravila nagradnog natječaja

„Lidl Trek“

I. Pravila nagradnog natječaja

Članak 1. Priređivač

Nagradni natječaj organizira Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 (dalje u tekstu: „Priređivač“).

Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj započinje 21. rujna 2023. i traje do 28. rujna 2023. Nagradni natječaj se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.


Priređivač zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja natječaja i datuma proglašenja pobjednika.

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Nagradni natječaj se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo koje druge tvrtke izravno uključene u realizaciju ovog nagradnog natječaja.


Sudjelujući u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju uvjete navedene u ovim Pravilima.

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno ispod objave s pozivom na natječaj na Facebook stranici https://www.facebook.com/lidlhrvatska objaviti komentar s kreativnim odgovorom na pitanje: Zašto voliš bicikliranje i koja ti je najdraža uspomena?


U komentaru je također potrebno napisati željenu veličinu dresa, a dostupne veličine su S, M, L i XL.


Jedan sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati s jednom prijavom.


Po završetku natječaja tročlani žiri odabrat će 10 najkreativnijih komentara koji će biti nagrađeni.


Priređivač zadržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj, a autora takvog sadržaja može isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od (ukupno):

Članak 7. Proglašenje pobjednika natječaja

Po završetku natječaja održat će se ocjenjivanje prijava. Tročlani žiri će najkasnije 29. 9. 2023. odabrati 10 najboljih komentara prema kriteriju kreativnosti.


Imena svih pobjednika natječaja bit će objavljena 29. 9. 2023. na službenom profilu Lidl Hrvatska https://www.facebook.com/lidlhrvatska, a pobjednici će u istom roku biti obaviješteni.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Pobjednici natječaja bit će putem službenog Facebook profila Lidl Hrvatska obaviješteni o načinu preuzimanja nagrade.


Ako nagradu ne preuzmu u roku 60 dana od primljene obavijesti, smatra se da su odustali od nagrade te gube pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti novog pobjednika natječaja koji ima pravo na nagradu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.


Isključena je odgovornost Priređivača za bilo kakve eventualne materijalne nedostatke dobivene nagrade.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja ili ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.


Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.


Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na službenom profilu Lidl Hrvatska https://www.facebook.com/lidlhrvatska.

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.


Priređivač zadržava pravo na izmjenu pravila ovog natječaja. Sudionici će o eventualnim izmjenama pravila biti obaviješteni putem službenog profila Lidl Hrvatska https://www.facebook.com/lidlhrvatska.


U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

II. Zaštita osobnih podataka

1. Podaci o voditelju obrade

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, OIB: 66089976432 je voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja. Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se u slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade osobnih podataka može kontaktirati putem sljedeće e-mail adrese: zastita_podataka@lidl.hr

2. Kategorije i izvor podataka

U svrhu provedbe nagradnog natječaja društvo Lidl Hrvatska obrađuje sljedeće osobne podatke sudionika:

  • korisničko ime ili nadimak na Facebooku;
  • dodatno eventualno i ime i prezime, e-mail i telefonski broj dobitnika.


Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. može izravno od dobitnika prikupljati sve druge osobne podatke potrebne za slanje ili predaju nagrade.

3. Svrha i pravna osnova obrade podataka

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. će osobne podatke prikupljene u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju koristiti samo u svrhu njegove provedbe (npr. ocjena prijava, odabir dobitnika, obavještavanje dobitnika, slanje nagrada). Pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru nagradnog natječaja u načelu je članak. 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Bez navedenih podataka sudjelovanje u nagradnom natječaju nije moguće.


U slučaju da se u okviru ovog nagradnog natječaja da privola za obradu osobnih podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka na temelju privole je članak. 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.


Prilikom predaje nagrada osobni podaci dobitnika mogu biti objavljeni u oglasnim medijima Priređivača (npr. priopćenje za javnost, lidl.hr, Facebook). Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Priređivač ima legitiman interes za svoju promociju kao i za promociju nagradnog natječaja. Osim navedenog, postoji i javni interes (osobito i ostalih sudionika) za provedbu nagradnog natječaja i dodjelu nagrada.

4. Primatelji/ kategorije primatelja

Podaci se prosljeđuju trećim osobama isključivo ako je navedeno potrebno za provođenje nagradnog natječaja (npr. slanje nagrada putem dostavnih tvrtki) odnosno za objavu dobitnika (npr. Facebook). Osim navedenog, podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

5. Razdoblje pohrane/ kriteriji za određivanje razdoblja pohrane

Nakon završetka nagradnog natječaja i objavljivanja pobjednika, osobni podaci sudionika bit će izbrisani. Podaci dobitnika koji su osvojili neki predmet čuvaju se toliko dugo dok postoji zakonsko pravo na ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja eventualnih prava u slučaju nedostataka.

6. Prava ispitanika

Sudionik nagradnog natječaja ima pravo bez naknade zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koji se pohranjuju. Sudionik također ima pravo zatražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka te pravo na primanje relevantnih podataka u strukturiranom formatu. Sudionik u svakom trenutku može prigovoriti obradi podataka koja se temelji na članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako je sudionik dao privolu u okviru ovog nagradnog natječaja, ima mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati takvu privolu s budućim učinkom. Osim navedenog, sudionik može kontaktirati nadzorno tijelo za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb.