Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.
Banner

„Osvojite ulaznice za eliminacijsku fazu UEFA EURO 2024™ uz Lidl Plus“

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:


Pravila nagradne igre

„Osvojite ulaznice za eliminacijsku fazu UEFA EURO 2024™ uz Lidl Plus“

I. Pravila nagradne igre

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 20. 5. 2024. i traje do 9. 6. 2024. Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je imati aktivan korisnički račun u Lidl Plus programu vjernosti i Lidl Plus aplikaciju za pametne telefone.


Korisnik treba u Lidl Plus aplikaciji kliknuti na opciju „Zaigraj!“.


Nakon klika na „Zaigraj!“ kupac mora skenirati aplikaciju Lidl Plus prilikom kupnje proizvoda u ukupnom iznosu od najmanje 15,00€ (u navedeni iznos ne ubraja se iznos povratne naknade iskazan na računu).


Prijava se povezuje s osobnim podacima pridruženima Lidl Plus korisničkom računu (ime i prezime, adresa, kontakt broj mobitela i e-mail).


Korisnik podatke o svom računu (ime, telefon, e-mail adresa) može naknadno mijenjati do završetka nagradne igre. Podatke o računu moguće je pregledati putem aplikacije Lidl Plus pod „Više“ - „Profil“ - „Moj Lidl račun“.


Prijavu preko opcije „Zaigraj!“ u Lidl Plus aplikaciji dovoljno je napraviti samo jednom, a kupcu će se automatski ponuditi mogućnost slanja prijave svaki put kada ostvari uvjet za sudjelovanje.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:


- 5 x paket za dvije osobe za UEFA EURO 2024™ utakmicu 29. 6. 2024. u Berlinu (1/16), pojedinačna vrijednost 5.125,00 €

- 2 x paket za dvije osobe za UEFA EURO 2024™ utakmicu 6. 7. 2024. u Düsseldorfu (1/4), pojedinačna vrijednost 5.230,00 €

- 2 x paket za dvije osobe za UEFA EURO 2024™ utakmicu 10. 7. 2024. u Dortmundu (polufinale), pojedinačna vrijednost 5.960,00 €

- 2 x paket za dvije osobe za UEFA EURO 2024™ utakmicu 14. 7. 2024. u Berlinu (finale), pojedinačna vrijednost 6.600,00 €


Jedan paket uključuje:

- 2 x ulaznica za UEFA EURO 2024™ (1 x dobitnik; 1 x pratnja)

- 2 x povratna avionska karta na relaciji zračna luka Franjo Tuđman Zagreb - Njemačka (Berlin/Hamburg)

- Organizirani povratni transporti od zračne luke do hotela te od hotela do stadiona

- 2 x noćenje u dvokrevetnoj sobi (hotel 3*-4*)

- Međunarodno zdravstveno i putno osiguranje


Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 61.205,00 €. Priređivač se obvezuje uplatiti 5 % ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada bit će održano prema sljedećem rasporedu:


- 27. 5. 2024. za prijave od 20. 5. 2024. do 26. 5. 2024. - 5 dobitnika za utakmicu 29. 6. 2024. u Berlinu (1/16) i 2 dobitnika za utakmicu 6. 7. 2024. u Düsseldorfu (1/4)

- 3. 6. 2024. za prijave od 27. 5. 2024. do 2. 6. 2024. - 2 dobitnika za utakmicu 10. 7. 2024. u Dortmundu (polufinale)

- 10. 6. 2024. za prijave od 3. 6. 2024. do 9. 6. 2024. – 2 dobitnika za utakmicu 14. 7. 2024. u Berlinu (finale)


Dobitnici će biti izvučeni u sjedištu Priređivača, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.


Izvlačenja će nadgledati tročlana komisija te će se o istom sačiniti zapisnik. Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.


Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku 8 dana od dana izvlačenja na internetskoj stranici www.lidl.hr. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni telefonskim ili pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Isplata nagrada u gotovini, isplata u naravi ili zamjena nagrada nije moguća. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješten pisanim ili telefonskim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana primljene obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Istekom navedenog roka gubi se pravo na nagradu.


U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s primjenjivim propisima.


Isključena je odgovornost Priređivača za bilo kakve eventualne materijalne nedostatke dobivene nagrade.


Priređivač nije dužan dobitnicima nagrada dostavljati bilo kakva jamstva/jamstvene listove na osvojene uređaje.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.


Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.lidl.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.


Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.lidl.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.


Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr.


U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

II. Zaštita osobnih podataka

1. Podaci o voditelju obrade

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, OIB: 66089976432 je voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre. Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se u slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade osobnih podataka može kontaktirati putem sljedeće e-mail adrese: zastita_podataka@lidl.hr

2. Kategorije i izvor podataka

U svrhu provedbe nagradne igre društvo Lidl Hrvatska obrađuje sljedeće osobne podatke sudionika:

- korisničko ime te druge podatke sudionika s Lidl Plus korisničkog računa;

- ime i prezime, adresa, kontakt broj mobitela i e-mail sudionika.


Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. može izravno od dobitnika prikupljati sve druge osobne podatke potrebne za slanje ili predaju nagrade.

3. Svrha i pravna osnova obrade podataka

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. će osobne podatke prikupljene u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri koristiti samo u svrhu njezine provedbe (npr. prikupljanje prijava, odabir dobitnika, obavještavanje dobitnika, slanje nagrada). Pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru nagradne igre u načelu je članak. 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Bez navedenih podataka sudjelovanje u nagradnoj igri nije moguće.


U slučaju da se u okviru ovog nagradne igre da privola za obradu osobnih podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka na temelju privole je članak. 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.


Prilikom predaje nagrada osobni podaci dobitnika mogu biti objavljeni u oglasnim medijima Priređivača (npr. priopćenje za javnost, lidl.hr, Instagram, Facebook). Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Priređivač ima legitiman interes za svoju promociju kao i za promociju nagradne igre. Osim navedenog, postoji i javni interes (osobito i ostalih sudionika) za provedbu nagradne igre i dodjelu nagrada.

4. Primatelji/ kategorije primatelja

Podaci se prosljeđuju trećim osobama isključivo ako je navedeno potrebno za provođenje nagradne igre (npr. slanje nagrada putem dostavnih tvrtki) odnosno za objavu dobitnika (npr. Instagram i/ili Facebook). Osim navedenog, podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

5. Razdoblje pohrane/ kriteriji za određivanje razdoblja pohrane

Nakon završetka nagradne igre i objavljivanja pobjednika, osobni podaci sudionika bit će izbrisani. Podaci dobitnika koji su osvojili neki predmet čuvaju se toliko dugo dok postoji zakonsko pravo na ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja eventualnih prava u slučaju nedostataka.

6. Prava ispitanika

Sudionik nagradne igre ima pravo bez naknade zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koji se pohranjuju. Sudionik također ima pravo zatražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka te pravo na primanje relevantnih podataka u strukturiranom formatu. Sudionik u svakom trenutku može prigovoriti obradi podataka koja se temelji na članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako je sudionik dao privolu u okviru ove nagradne igre, ima mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati takvu privolu s budućim učinkom. Osim navedenog, sudionik ima pravo pritužbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb.


KLASA: UP/I-460-02/24-01/216

URBROJ: 513-07-21-01-24-2