Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Božićna slagalica“

 

Članak 1. Priređivač

 

Priređivač nagradne igre je Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

 

Nagradna igra započinje 8. studenoga 2021. i traje do 26. prosinca 2021. Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

 

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

 

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je posjetiti internet stranicu www.lidl.hr/bozic i složiti slagalicu.

 

Nakon odigrane igre slagalica potrebno je izvršiti prijavu na način da osoba upiše svoje osobne podatke: ime i prezime, adresu, kontakt broj telefona/mobitela i email adresu.

 

Jedna osoba može u okviru nagradne igre izvršiti samo jednu prijavu dnevno. Bez obzira na broj prijava, jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

 

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

 

Članak 6. Nagradni fond

 

Nagradni fond sastoji se od:

  • 49 x Lidl poklon bonova, svaki vrijednosti 100,00 kuna.

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 4.900,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

 

Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • 15.11.2021. - za prijave od 08.11.2021. do 14.11.2021. (7 x Lidl poklon bon 100,00 kn),
  • 22.11.2021. - za prijave od 15.11.2021. do 21.11.2021. (7 x Lidl poklon bon 100,00 kn),
  • 29.11.2021. - za prijave od 22.11.2021. do 28.11.2021. (7 x Lidl poklon bon 100,00 kn),
  • 06.12.2021. - za prijave od 29.11.2021. do 05.12.2021. (7 x Lidl poklon bon 100,00 kn),
  • 13.12.2021. - za prijave od 06.12.2021. do 12.12.2021. (7 x Lidl poklon bon 100,00 kn),
  • 20.12.2021. - za prijave od 13.12.2021. do 19.12.2021. (7 x Lidl poklon bon 100,00 kn),
  • 27.12.2021. - za prijave od 20.12.2021. do 26.12.2021. (7 x Lidl poklon bon 100,00 kn).

 

Dobitnici će biti izvučeni u sjedištu Priređivača, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

 

Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija te će se o istome sačiniti zapisnik. Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.

 

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku 8 dana od dana izvlačenja na Internet stranici www.lidl.hr/bozic. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

 

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana primljene obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s primjenjivim propisima.

 

Članak 9. Ostale odredbe

 

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.lidl.hr/bozic. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

 

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.lidl.hr/bozic prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

 

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka kupci mogu pronaći na Internet stranici www.lidl.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka.

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

 

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr/bozic.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/465
URBROJ: 513-07-21-01-21-2