Više za vas!
Izbornik
Glavni sadržaj

Impressum

Lidl Hrvatska d.o.o k.d.

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 080434955

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. zastupan je od strane Lidl d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu:

MBS 080431828.

OIB: 66089976432

Kontakt Tel.: +385-1-6651-950

Faks: +385-1-6651-960

E-mail: lidl@lidl.hr